Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

ks. Jan Glapiak doktor prawa kanonicznego

Ślub po stwierdzeniu nieważności małżeństwaOtrzymałam dekret sądu kościelnego stwierdzający nieważność mojego małżeństwa. Teraz mam zamiar ponownie zawrzeć małżeństwo sakramentalne. Problem jest w tym, że w dekrecie jest napisane, iż nie mogę zawrzeć sakramentalnego małżeństwa bez zgody właściwego ordynariusza, który przed wydaniem decyzji zasięgnie opinii biegłego.

Renata


Jeżeli sąd kościelny stwierdzi nieważność danego małżeństwa, wówczas którakolwiek osoba z tego nieważnego związku może zawrzeć nowy związek sakramentalny. Nie jest to dla tej osoby drugi, ale tak naprawdę pierwszy związek sakramentalny, ponieważ ten pierwszy, skoro został nieważnie zawarty, nigdy nie istniał.

Czasem jednak sąd kościelny do wyroku dołącza klauzulę zakazującą zawarcia małżeństwa bez zgody ordynariusza miejsca (por. kan. 1684 § 1). Oznacza to, że owszem, dana osoba po stwierdzeniu nieważności jej małżeństwa może zawrzeć ponownie związek sakramentalny, ale po spełnieniu pewnych warunków. Chodzi tu głównie o to, by sprawdzić, czy ustały przyczyny nieważności poprzedniego małżeństwa.

Często w takiej sytuacji osoba przygotowująca się do małżeństwa jest kierowana na badania do biegłego sądowego danej specjalizacji. Jeśli opinia biegłego jest pozytywna, ordynariusz miejsca wydaje zgodę na ślub. Ordynariusz miejsca to biskup diecezjalny bądź inny biskup czy kapłan, który w imieniu biskupa diecezjalnego sprawuje władzę (wikariusz generalny lub biskupi). Krótko mówiąc, proboszcz w imieniu narzeczonych przedstawia sprawę w kurii biskupiej.

Trzeba jeszcze pamiętać, jak zresztą podczas każdego przygotowania do ślubu, aby załatwić potrzebne formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ksiądz bowiem pobłogosławi małżeństwo w kościele, jeśli będzie ono miało także skutki cywilnoprawne. Są tu dwie możliwości. Albo małżeństwo cywilne zostało zawarte wcześniej i teraz narzeczeni przedstawiają dokument o zawartym już małżeństwie cywilnym, albo przedstawiają dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający, że nie ma przeszkód, aby zawarli ze sobą małżeństwo. W tej drugiej sytuacji mówimy o tzw. ślubie konkordatowym, kiedy to podczas jednej ceremonii w kościele przyrzeczenia małżeńskie wypowiadane są przed Bogiem i przed państwem.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ślub sąd kościelny unieważnienie małżeństwa stwierdzenie nieważności małżeństwa powtórne małżeństwo dekret o unieważnieniu małżeństwa formalności
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W