Anamnesis Nr 10

Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - spis treści i plik *.pdf

Ojciec Święty Jan Paweł II (w dniu 13 czerwca 1994 roku) przypomniał: "Centrum życia Kościoła stanowi nieodmiennie liturgia". Mamy więc odnowić Kościół przez pogłębienie świadomości uczestnictwa w liturgii i kontynuować ruch odnowy liturgicznej.

Temu celowi służy Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Praktycznym zaś narzędziem w realizacji tego zamiaru jest biuletyn "Hoc Facite" (od drugiego numeru pod nazwą "Anamnesis").

Numery archiwalne biuletynu Anamnesis, wydawanego od października 1994 roku, dostępne są wyłącznie w formacie .pdf


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI: MISTERIUM ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

List Ojca Świętego Jana Pawła II do Biskupa Li‚ge Alberta Houssiau z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała

Encyklika Ojca Świętego Pawła VI Mysterium fidei (wyjątki)

II. FORMACJA LITURGICZNA

Uwagi dotyczące wizyt Biskupów „ad Limina” w zakresie liturgii (z kroniki prac sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w roku 1996)

Doniosłe znaczenie formacji liturgicznej

Przygotowanie do sakramentów

Chrzest

Bierzmowanie

Pokuta

Eucharystia

Pierre-Marie Gy – Liturgia pomiędzy funkcją dydaktyczną a mystagogiczną

Bp Wacław Świerzawski – Uczestniczyć w Eucharystii sakramentalnie i duchowo, „sacramentaliter et spiritualiter” (św. Tomasz z Akwinu)

O. Augustyn Jankowski OSB – Kult „w Duchu i Prawdzie” znamieniem nowej fazy ekonomii zbawienia

III. DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE

Bp Wacław Świerzawski – Odrodzenie katechumenatu przez Sobór Watykański II

S. Adelajda Sielepin CHR – Krzyż i zmartwychwstanie. Paschalny rytm w chrześcijańskim wtajemniczeniu

Instrukcje dotyczące przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania – Archidiecezja Lubelska

Ks. Czesław Krakowiak – „Regina Familiae” – nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej

IV. PROGRAMY HOMILETYCZNE? ROK LITURGICZNY!

Bp Wacław Świerzawski – Głosić homilie w oparciu o rok liturgiczny

Mała Metoda głoszenia homilii

Schemat I: Wskazania dotyczące homilii niedzielnych i świątecznych

Schemat II: Wskazania dotyczące homilii w dni powszednie

Schemat III: Wskazania dotyczące homilii obrzędowych

Ze skarbca Ojców – O Eucharystii

V. PRZEKŁADY TEKSTÓW I INFORMACJE WYDAWNICZE

Sługa Słowa – materiały z III Sympozjum Homiletycznego w Krakowie

Ku odnowie kaznodziejstwa. Wprowadzenie w III Sympozjum Homiletyczne (bp Wacław Świerzawski)

Z dzieł pionierów odnowy liturgicznej: O. Pius Parsch – Parafia

50 lat temu: Bp Jan Stepa – Duszpasterstwo jutra

VI. AKTUALNE WYDARZENIA I PROBLEMY

46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu

1000-lecie Męczeństwa Św. Wojciecha

V Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny. Wokół kultu i kanonizacji bł. Jadwigi Królowej

VII. INFORMACJE

Inicjacja i reinicjacja – Sympozjum Komisji Kultu Bożego Episkopatu Polski

Sztuka w służbie liturgii (misterium Chrystusa w ekspresji symbolicznej) – – Sympozjum Komisji Kultu Bożego Episkopatu Polski

Z Biuletynu Komisj Liturgicznej Episkopatu Irlandii – Przywrócić świece!

 

Anamnesis Nr 10 - plik w formacie .pdf

 

opr. ab/wz

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama