Anamnesis Nr 105

Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - spis treści

Ojciec Święty Jan Paweł II (w dniu 13 czerwca 1994 roku) przypomniał: "Centrum życia Kościoła stanowi nieodmiennie liturgia". Mamy więc odnowić Kościół przez pogłębienie świadomości uczestnictwa w liturgii i kontynuować ruch odnowy liturgicznej.

Temu celowi służy Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Praktycznym zaś narzędziem w realizacji tego zamiaru jest biuletyn "Hoc Facite" (od drugiego numeru pod nazwą "Anamnesis").

Numery archiwalne biuletynu Anamnesis, wydawanego od października 1994 roku, dostępne są wyłącznie w formacie .pdf

 

SPIS TREŚCI 27(2021) NR 2(105)

 

Od Redakcji

Ars celebrandi

I. Nauczanie Ojca Świętego

List apostolski Patris corde Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego

List apostolski w formie Motu Proprio Spiritus Domini Ojca Świętego Franciszka

List Ojca Świętego Franciszka do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary na temat dopuszczenia kobiet do posługi lektoratu i akolitatu

Wiara to palący ogień, to historia miłosna. Homilia papieża Franciszka wygłoszona w 1. niedzielę adwentu (Rzym, 29 listopada 2020 r.)

Homilia papieża Franciszka wygłoszona w czasie Pasterki (Rzym, 24 grudnia 2020 r.)

Jezus nauczycielem modlitwy. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 4 listopada 2020 r.)

Wytrwała modlitwa. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 11 listopada 2020 r.)

Maryja kobietą modlitwy. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 18 listopada 2020 r.)

Modlitwa rodzącego się Kościoła. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 25 listopada 2020 r.)

II. Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Dekret zezwalający na sprawowanie 4 Mszy w niektóre dni okresu Narodzenia Pańskiego w bieżącym roku liturgicznym

Nota o Niedzieli Słowa Bożego

Nota na temat Środy Popielcowej

Dekret o celebracji ku czci Świętych Marty, Marii i Łazarza w ogólnym Kalendarzu Rzymskim

Dekret o wpisaniu celebracji ku czci Świętego Grzegorza z Nareku, Świętego Jana z Avila i Świętej Hildegardy z Bingen do ogólnego Kalendarza Rzymskiego

Nota w sprawie tekstów liturgicznych

Penitencjaria Apostolska

Dekret udzielający specjalnych odpustów na czas obchodu Roku św. Józefa

Dekret ogłaszający możliwość zyskania odpustów w Roku Świętym Jakubowym (31.12.2020-31.12.2021)

III. Nauczanie biskupów o liturgii

Abp Stanisław Gądecki, Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na Wielki Post roku 2021

Bp Jacek Jezierski, List Biskupa Elbląskiego na Niedzielę Słowa Bożego (24 stycznia 2021)

Bp Piotr Greger, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej z obrzędem konsekracji dziewic (Bielsko-Biała Hałcnów, 8 grudnia 2020 r.)

Bp Andrzej Jeż, Homilia wygłoszona w czasie liturgii święceń biskupich ks. Artura Ważnego (Tarnów-Mościce, 30 stycznia 2021 r.)

Bp Wiesław Mering, Dekret ustanowienia Sanktuarium Świętego Józefa we Włocławku

IV. Formacja liturgiczna

Ks. Zdzisław Janiec, Jak godnie celebrować Mszę Świętą? Zasady i nieprawidłowości (cz. II)

Ks. Czesław Krakowiak, Liturgia – „culmen et fons”. Eucharystia – „fons et culmen”

V. Duszpasterstwo liturgiczne

Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Rok św. Józefa (propozycje duszpasterskie do wykorzystania w diecezjach i parafiach)

Główny Inspektor Sanitarny: Stanowisko dotyczące posługi sakramentalnej osobom chorym na COVID-19

Główny Inspektor Sanitarny: Komunikat w sprawie chowania osób zmarłych z powodu COVID-19

Kuria Metropolitalna Wrocławska: Komunikat dotyczący udzielania sakramentów osobom, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2

Ks. prałat Krzysztof Nykiel: św. Józef to „przybrany” ojciec wszystkich chrześcijan

Wielka Brytania: odradza się „starożytny zwyczaj” pisania kredą imion Trzech Króli na drzwiach mieszkań

VI. Informacje

Wprowadzenie nowych Świętych do kalendarza Kościoła Powszechnego

Papież o obrządku zairskim jako przykładzie dla innych kultur

Włochy: Kościół odkrywa diakonów stałych

Włochy: rozgrzeszenie ogólne w związku z pandemią

Biskup diecezji Sulmona (Włochy) zrezygnował z chrzestnych

Kościoły Europy zaniepokojone nakazem tłumaczenia kazań w Danii

Görlitz: Kościół zaskoczony zakazem udzielania Komunii Świętej

Niemcy: dwa powiaty zniosły zakaz udzielania Komunii Świętej

Pierwsze w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej święcenia diakonatu stałego

Diakoni stali na Jasnej Górze

Pielgrzymka dziewic i wdów konsekrowanych na Jasną Górę

Bielsko-Biała: obrzęd konsekracji dziewic w hałcnowskiej bazylice

Ogólnopolska konferencja naukowa o przeżywaniu wiary w dobie pandemii

Liturgiczne nowości wydawnicze

VII. Nekrologi

Śp. ks. infułat dr Leon Czaja (1935-2020)

Śp. ks. prałat prof. dr hab. Władysław Nowak (1940-2020)

 

Anamnesis Nr 105 - plik w formacie .pdf

 

opr. ab/ab

« 1 »
Załączone: |
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama