Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Lipcowy numer miesięcznika Msza Œwięta roku 2016

ks. Jan Hadalski SChr, Poznań

Œwięto wiary i młodoœci

Tegoroczny lipiec będzie w naszej ojczyŸnie goršcy nie tylko dzięki przygrzewajšcym promieniom słońca, ale może jeszcze bardziej dzięki goršcoœci setek tysięcy, a może i więcej serc młodzieży, która z całego œwiata przybędzie na XXXI Œwiatowe Dni Młodzieży do Krakowa. Trzy lata oczekiwania i intensywnych przygotowań dobiegajš końca. Dziœ mamy w sercach radoœć i nadzieję, że spotkanie młodych z papieżem Franciszkiem będzie prawdziwym œwiętem wiary i młodoœci Koœcioła, Ewangelii, Chrystusa. Mamy też zapewne niepokój zwišzany z bezpieczeństwem uczestników, oby on nie przysłonił nam radoœci i ufnoœci pokładanej w Bożej opatrznoœci.

Zapewne kiedy Jan Paweł II, kończšc w Wielkanoc 22 kwietnia 1984 r. nadzwyczajny jubileuszowy Rok Œwięty Odkupienia, przekazywał młodzieży prosty drewniany krzyż, nie przypuszczał, że przewędruje on z młodzieżš i już z trzema papieżami cały œwiat oraz że stanie się symbolem jednego z najważniejszych wydarzeń koœcielnych. Co prawda, w wypowiedzianych wtedy słowach œw. Jan Paweł II wyraził takš nadzieję, ale skutek przerósł chyba wszelkie oczekiwania. Papież mówił wtedy: ?Droga młodzieży, na zakończenie Roku Œwiętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieœcie go na cały œwiat jako znak miłoœci Pana Jezusa do ludzkoœci i głoœcie wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie?. Już niebawem ten krzyż z wypisanym na nim przesłaniem Œwiętego Papieża Polaka stanie w centrum wszystkich celebracji ŒDM w Krakowie.

I chyba właœnie w tym krzyżu i w głoszeniu płynšcego z niego orędzia tkwi sukces Œwiatowych Dni Młodzieży, w tym, że skupiajš się nie na papieżu, nie na atrakcyjnoœci miejsca czy organizacyjnym rozmachu, ale na Osobie Zbawiciela i Jego Ewangelii. Tak zapewne będzie też w tym roku.

To nie przypadek, że owo œwiadectwo wiary młodzieży œwiata i głoszenie miłoœci Chrystusa rozbrzmiewać będzie ? w tym również nadzwyczajnym roku jubileuszowym ? z polskiej ziemi, z Krakowa, skšd na cały œwiat rozeszło się orędzie o Bożym miłosierdziu. Chyba trudno byłoby wybrać lepsze miejsce na to jubileuszowe ?statio? młodych w Roku Miłosierdzia.

Oczy całego œwiata będš zwrócone na Polskę i jej tradycję wiary. Cieszmy się, że to z naszej chrzeœcijańskiej od 1050-ciu lat ziemi popłynie po raz kolejny w œwiat orędzie o Bogu bogatym w miłosierdzie, o Bogu, którego imieniem jest Miłosierdzie.

Ten wakacyjny numer naszego miesięcznika niech będzie pomocš w ostatnich przygotowaniach do ŒDM Kraków 2016. Piszemy m.in. o historii Œwiatowych Dni Młodzieży, przywołujemy orędzie papieża Franciszka, a piórem ks. Stanisława Mieszczaka, odpowiedzialnego za liturgię ŒDM, przybliżamy przebieg i duchowy wymiar zbliżajšcych się celebracji.

Zapraszajšc do lektury, życzę wszystkim dobrych wakacji oraz głębokich przeżyć duchowych podczas ŒDM, odmłodzenia wiary i jej entuzjazmu.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Msza święta miesięcznik Światowe Dni Młodzieży ŚDM lipiec 2016
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W