Wysławiajmy Pana

Zbiór nowszych pieśni kościelnych z towarzyszeniem organów

Wysławiajmy Pana

KS.J.ŁAŚ SJ KS. S. ZIEMIAŃSKI SJ

Wysławiajmy Pana ZBIÓR NOWSZYCH PIEŚNI KOŚCIELNYCH Z TOWARZYSZENIEM ORGANÓW

ISBN: 83-7318-623-9

wyd.: WAM 2005Spis treści
WYDAWNICTWO WAM
ALFABETYCZNY WYKAZ PIEŚNI
Adoracja Krzyża 31
Alleluja — Cały świat niech się w Panu weseli 34
Alleluja (Śpiew międzylekcyjny) 99
A myśmy się chlubić powinni 30
Anno święta 153
Bądź pozdrowiony, Jezu (Pieśń dla dzieci) 69
Błagam Cię 26
Błogosław, Panie, nas 42
Boże, kocham Cię 39
Boże litościwy 21
Boże mój, spragniony jestem 40
Boże, obdarz Kościół twój 40
Boże, Ojcze Wszechmogący 41
Boże, zmiłuj się 39
Boże żyjący 168
Bóg jest miłością 164
Bóg nad swym ludem 161
Bracia, nadeszła godzina 20
Być bliżej Ciebie chcę 42
Byłeś twej Pani 154
Całym sercem 69
Cały świat niech się w Panu weseli — Alleluja 34
Chryste, Boski Zbawicielu 70
Chrystusie w tabernakulum 70
Chrystus został ofiarowany 34
Chwal, Syjonie 71
Chwała Tobie (Śpiew międzylekcyjny) 99
Ciebie, Boga wysławiamy 43
Cóż oddam Tobie 72
Czego chcesz od nas, Panie. 44
Daj mi Jezusa 72
Dałeś nam chleb 73
Dla Ciebie, Jezu 63
Do Ciebie, Boże (Pieśń dla dzieci) 74
Do Ciebie wznoszę serce me 44
Do Serca twego 129
Duchu mądrości (Modlitwa o 7 darów) 120
Duchu Najświętszy 120
Duchu Święty 121
Duszo Chrystusowa 64
Dziecię nam się narodziło (Kantyk Izajasza) 18
Dzieci hebrajskie 28
Dzięki Ci, Stwórco 58
Dzięki, o Panie 45
Dziękujemy Ci, Ojcze. 73
str. Ewangelię trzeba znać 164
Gdy różaniec w ręku trzymam 137
Gdy się Boży Syn poczyna 148
Gdy zawrzała wojna 129
Gdzie miłość wzajemna 75
Głos się rozlega 22
Godzinki o Najśw. Sercu P. Jezusa 111
Gromadzimy się pospołu 75
Hołd Tobie (Hymn na procesję z palmami)29
Hosanna Synowi Dawidowemu 28
Hymny
Boże żyjący (Qui vivis z officium defunctorum)168
Ciebie Boga, wysławiamy (Te Deum). 43
Hołd Tobie (Gloria, laus — Hymn na procesję z palmami) 29
Jezu, Królu (Iesu, Rex admirabiKs) 115
Jezu płaczący (Qui lacrimatus z officium defunctorum) 168
Jezu, przeczysta niebian radości (Godzinki o Najśw. Sercu P. Jezusa) 111
Królu mocy (Immensae Rex z officium defunctorum) 169
O Chryste, nadziejo (Spes, Christe z officium defunctorum) 169
O Chryste, Zbawco (Auctor beate saeculi) 105
O Chryste, Zbawco (Christe, Redemptor) 19
O Joachimie (Te gentes, Ioachim) 153
O Serce, godne Boga mieszkanie (Godzinki o N.S.P.J.) 112
O Stworzycielu, Duchu (Veni Creator) 122
Poseł królestwa niebiosom (Caelestis aulae nuntius — Śpiewy różańcowe) 142
Przed tak wielkim Sakramentem (Tantum ergo) 30
Przedziwna bóstwa wiecznego (Candor aeternae) 14
Radośnie Panu (Hymn trzech młodzieńców) 54
Serce, Arko (Cor, orco) 108
Serce jaśniejsze (Godzinki o N.S.P.J.) 114
Serce Maryi (Godzinki o N.S.P.J.) 113
Serce miłością (Godzinki o N.S.P.J.) 113
Serce, ofiaro (Godzinki o N.S.P.J.). 113
Serce, ołtarzu ponad ołtarze (Godzinki o N.S.P.J.) 114
Serce, ołtarzu świętej ofiary (Godzinki o N.S.P.J.)113
Sław, języku (Pange, lingua) 30
Śmierć pokonawszy (Iam morte, victor — Śpiewy różańcowe) 142
Światłości wieczna, Boże nasz (Iam 50/ recedit igneus) 55
W modłach (In monte olivis — Śpiewy różańcowe) 142
W Serce najświętsze (En, ut superba) 108
Idzie, dziś idzie (Pieśń na Komunię św. dzieci) 74
Idźcie na cały świat 165
Idźmy duchem z tego świata 104
Ja jestem zmartwychwstanie 175
Jak szczęśliwa Polska cała 134
Jam jest chlebem 76
Jam jest Pasterz dobry 161
Jasnogórska, można Pani 135
Jeden Bóg na niebie jest 162
Jeden chleb 76
Jeśli ziarno nie obumrze 21
Jezu, chlebie żywy 77
Jezu cichy 103
Jezu drogi 78
Jezu, Gościu upragniony 79
str. Jezu, Królu najwdzięczniejszy 115
Jezu miłosierny 23
Jezu płaczący 168
Jezusowi cześć 77
Jezu, w Hostii 78
Jutrznia na Boże Narodzenie 13
Już Jutrzenka zaświeciła 35
Kantyk Izajasza (Dziecię nam się narodziło) 18
Kantyk Mojżesza (Śpiewajmy Panu) 38
Kantyk trzech młodzieńców 54
Kiedy światy bezmierne 59
Kłaniam się Tobie, Chryste 26
Kościół, to nie tylko dom 165
Królowi wieków 115
Królowo Różańca świętego 137
Królowo ziem polskich 136
Króluj nam, Chryste 116
Królu mocy 169
Ludu kapłański 65
Ludu syjoński 8
Mario, Matko nieskalana 124
Maryjo, Królowo Polski (Apel Jasnogórski) 134
Maryjo, Tyś od lat swych. 124
Miłosierdzie Pańskie 45
Miłość nieskończona 103
Miłujcie się wzajemnie 166
Miłujmy się 79
Modlitwa prosta 138
Msza (części stałe) I 93
Msza (części stałe) II 96
Najświętsze Serce Boże 104
Na polskiej ziemi 154
Na przyjście Chrystusa Króla (nowenna) 12
Na twojej, Chryste 117
Nawiedziła nas Królowa (mel. I i II) 130
Niebiosa, rosę ślijcie 7
Niechaj z nami będzie Pan 47
Niech Aniołowie 175
Niech cały świat 46
Niech Cię chwali, Boże 46
Niech leci pieśń 148
Niech się radują 35
Niepokalana Królowa 135
Niepokalana, przeczysta Pani 125
Nieskalane i bez cienia 131
Niosę w dane Tobie, Chryste 66
Nowenna przed Bożym Narodzeniem. 12
O Boże, dzięki Ci składamy 80
O Boże mój 23
O Boże, przyjmij dary 80
O Boże, spójrz 60
Obrońco mój 47
Obrońco wiary 151
O Chryste, Królu 118
O Chryste, nadziejo 169
O Chryste, Zbawco nas wszystkich 105
O Chryste, Zbawco wszystkich nas 19
Od dzieciństwa 155
Odszedł Pasterz (Pieśń w czasie procesji do Bożego Grobu) 32
O Joachimie 153
O Krwi i Wodo 106
O Maryjo, łaski cudzie 126
O Miłości, Duchu Boty 121
O mój Jezu 81
O Panie mój 48
O Panie, z nami 24
O Patronko 158
O przedwieczny nasz Panie 48
O Serce Boże 107
O Stanisławie, nasz Patronie 157
O Stanisławie, Pasterzu 150
O Stworzycielu, Duchu 122
O święta Uczto 82
Otocz opieką 149
Oto dzień 36
Oto Pan Bóg przyjdzie 8
Oto Panna pocznie 9
Oto święte Ciało Pana 81
Otwarte Serce Zbawiciela 106
O zbawcza Hostio 82
Panie mój 49
Panienko święta 139
Panie, ufam miłosierdziu 49
Panie, umocnij wiarę 50
Pani, Królowo 128
Pan Jezus już się zbliża 83
Pan, mój Wódz 84
Pan nie opuszcza nigdy 50
Pan Obrońcą 51
Pierworodny spośród stworzeń 119
Pieśń wdzięczności 51
Piękno jest w Tobie 126
Pod Sercem Matki 131
Pokładam w Panu ufność 52
Polskiej młodzieży Patronie 157
Pomiędzy lud swój 85
Pośpiesz z weselem 85
Po wszystkie świata strony 86
Pozdrawiam Cłę 86
Pójdźcie, pokłońmy się 52
Przed - tak wielkim Sakramentem 87
Przed Tobą stajemy 119
Przed twym ołtarzem 88
Przedziwna bóstwa wiecznego 14
Przejasny z Ciebie bije blask 132
Przenikasz to, co żyje 123
Przez świętu Chrzest 159
Przybądźcie, Święci Boży (Responsonum na ostatnie pożegnanie) 174
Przybliżyło się zbawienie 166
Przygotuję Ci serce 87
Przyjdzie, kiedyś taki dzień 170
Przyjdź do nas, przyjdź 9
str. Przyjdź, Królestwo twoje 163
Przyjdź, Panie Jezu 10
Przyjmij, Ojcze 89
Przyjmij, o Najświętszy Panie 88
Przyjmij, Panie 53
Przyjm, prosimy 171
Przykazanie nowe 167
Przystąpię do ołtarza 89
Psalm responsoryjny — wspólny do różnych tekstów 99
— wielkanocny 33
we mszach o Najśw. Sercu P. Jezusa 100
Psalmy2 s. 14
8 s. 48
9 s. 50
12 s. 49
18a s. 15
22 s. 84
23 s. 28
24 s. 44
26 s. 51 t 54
33 s. 90
41 s. 40
42 s. 89
44 s. 15
46 s. 56
50a s. 21
50b s. 23
62 s. 47
64 s. 60
66 s. 30
71 s. 9
94 s. 13 i 53
95 s. 36
97 s. 19 i 37
99 s. 34
102a s. 51
102b s. 45
114 s. 48
115 s. 91
117 s. 33 i 36
120 s. 56
121 s. 40
129 s. 52
135 s. 92
150 s. 38.
Radośnie Panu (Hymn trzech młodzieńców) 54
Radujcie się 11
Responsorium na ostatnie pożegnanie (Przybądźcie.) 174
Rodziną Bożą jesteśmy 66
Różaniec (Śpiewy różańcowe) 142
Sam Bóg zesłał Cię 155
Serce, Arko 108
Serce cierniową strojne koroną 109
Serce Jezusa, Wszechwładco dusz 110
Serce me do Ciebie wznoszę 54
Serce Najświętszej Matki 133
Serce nowe 25
Serce Zbawiciela 107
Skosztujcie i zobaczcie 90
Sław, języku 30
Spracowany, z piłą w ręce 149
Śpiewajcie Panu (H. Glossner) 37
Śpiewajcie Panu (J. Gelineau) 37
Śpiewajmy Panu (Kantyk Mojżesza) 38
Śpiewy międzylekcyjne (mszy o Najśw. Sercu P. Jezusa) 100
Śpiewy różańcowe — I 142
- II 142
- III 145
Światłości wieczna, Boże nasz 55
Światłości wieczna, Jezu mój 67
Tam do Maryi 139
Ten sam jesteś, Chrgste 90
Tobie, Boże, na Syjonie 60
Tobie chwała 61
Trójcy Najświętszej 55
Tylko Bóg mi dopomoże 56
Uczcie się ode mnie 110
Ujrzały wszystkie krańce ziemi 19
Ukochany mój Aniele 156
Uroczysty dzień (Pieśń na I Komunię św.) 91
W czasie smutnym 11
Weselcie się, ziemskie strony 11
Wielbimy Krzyż twój 31
Wierzę w Boga, tym się chlubię. 91
Wierzę, że Zbawca mój żyje 171
Witaj, święty Męczenniku 151
Witam Cię 140
W Serce najświętsze 108
Wsławiony bądź 61
Wstanę i pójdę 25
Wszystkie narody 56
Wszystko, co żyje 38
Wszystko Tobie oddać pragnę. 67
Wybaw mnie, o Panie 172
Wychwalajcie Pana 92
Wyznawco wielki 152
Zanim świat ujrzałem 173
Za rękę weź mnie, Panie 57
Za słońce, góry (Pieśń młodzieży ewang.) 62
Zaśpiewajmy pieśń 158
Zbudźcie się, śpiący (Pieśń na procesję ze świecami) 68
Z dawna Polski Tyś Królową 136
Złącz, Panie 163
Zmartwychwstał z grobu Pan (Werset na rezurekcję) 33
Zmiłuj się, Panie 27
Z Tobą, Jezu, chcemy żyć 118
Z Tobą, Maryjo 127
Z Tobą, o Matko. 141
Z wody, z Ducha odrodzeni 159
Z wszystkich świata stron 160
Żegnaj, bracie ukochany 173

opr. mg/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama