Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


BEZ GRZECHU PIERWORODNEGO

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMPZawitaj, Pani świata, niebieska Królowa
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
	Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,
	Pani, na pomoc świata, spiesz się, zbaw nas z złości.
Ciebie monarcha wieczny od wieków swojemu
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
	Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
	I powietrze, i wody stworzył przeźroczyste.
Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

Tak śpiewamy na cześć Matki Jezusa w przypisywanych Jakubowi Wujkowi (XVI w.) „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”. Chociaż dogmat mówiący o tej prawdzie naszej wiary został ogłoszony przez papieża Piusa IX dopiero 8 grudnia 1854 roku, to jednak przekonanie o tym, że Matka Syna Bożego poczęta została w łonie swej matki bez zmazy grzechu pierworodnego, żywe było w Kościele od wieków. Zresztą, święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono w Kościele już w XV stuleciu.

Pismo Święte nie mówi o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. A jednak Pius IX, ogłaszając dogmat, nie zawahał się stwierdzić, że ta prawda wiary „jest objawiona od Boga, a przeto przez wszystkich wiernych ma być mocno i statecznie wierzoną”. Podstawą powszechnej wiary w Niepokalane Poczęcie Maryi jest tradycja siegająca początków chrześcijaństwa. Już w dokumentach z III wieku znajdujemy informację, że „z Niepokalanej Dziewicy narodził się Syn Boży”. W późniejszych zapisach wielokrotnie znajdujemy wypowiedzi mówiące o Matce Jezusa jako tej, która poczęta została bez „pokalania” zmazą grzechu pierworodnego.

Prawdę o swym Niepokalanym Poczęciu potwierdziła sama Maryja, która w uznanych przez Kościół objawieniach w Lourdes (1858 r.) sama siebie nazwała tym tytułem. Również podczas objawień, jakie miała św. Katarzyna Labouré (1830 r.) oraz podczas objawień w Fatimie (1917 r.) Maryja akcentowała ten fakt.

Na placu Hiszpańskim w Rzymie na pamiątkę ogłoszenia dogmatu wystawiono figurę Niepokalanego Poczęcia. Od tego czasu papieże 8 grudnia składają u jej stóp wiązanki kwiatów.

KS. A. S. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Fatima Maryja dogmat Niepokalane Poczęcie Pius IX Lourdes

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W