Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


bp Jacek Jezierski

MARYJA POCZĄTKIEM NOWEGO ŚWIATA
Zarys mariologii katolickiej

ISBN: 978-83-7505-845-1
wyd.: Wydawnictwo WAM 2012

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Nowy Testament o Maryi
Maryja w perspektywie historii
Czas życia i środowisko Maryi
Imię Matki Odkupiciela
Maryja w Ewangelii według św. Marka


Maryja w perspektywie historii

Zanim zostaną podane elementy mariologii odczytywane z pism Nowego Testamentu, trzeba przyjrzeć się temu, co daje się ustalić na podstawie innych źródeł historycznych na temat życia Maryi.

Czas życia i środowisko Maryi

Historycy starożytni nie interesowali się specjalnie Jezusem. Tym bardziej w obszarze ich badań nie znajdowała się Jego Matka. Nie znamy także żadnych dokumentów ówczesnej administracji dotyczących Jej osoby. Datę urodzenia i śmierci (zaśnięcia) Maryi, a tym samym Jej wiek ustalany jest poprzez odniesienie do daty narodzin i śmierci Jezusa.

Dziś powszechnie przyjmuje się, że Jezus urodził się w 7 roku p.n.e., a został ukrzyżowany w roku 30 n.e. W tamtym czasie, w Izraelu i krajach sąsiednich, dziewczęta wydawano za mąż bardzo młodo (w wieku 12 — 16 lat). Stąd też Maryja mogła urodzić się w roku 24 lub 20 p.n.e. W chwili śmierci Jezusa Maryja miała przynajmniej 50-54 lata. Zgodnie z tradycją, Maryja towarzyszyła św. Janowi Apostołowi i zamieszkała u niego w Efezie (dziś Turcja). Trzeba wówczas uznać, że żyła jeszcze kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat dłużej. W roku 50 liczyłaby około 70-75 lat.

Z tradycji chrześcijańskiej pozakanonicznej (Protoewangelia Jakuba, II wiek) dowiadujemy się o imionach rodziców Maryi13. Byli to szlachetni i religijni Izraelici: Anna i Joachim. Dom rodziny Maryi znajdował się w Nazaret. Jako dziecko Maryja została — według tego źródła — oddana do „internatu” dla dziewcząt przy świątyni w Jerozolimie. Otrzymała w nim religijne wychowanie. Została wtajemniczona w wiarę — Prawo Mojżeszowe (Tora), Proroków i modlitwę Izraela — Psalmy14. Złożyła ślub czystości.


13 Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, Ewangelie apokryficzne, cz. 1, Fragmenty. Narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa, red. M. Starowieyskiego, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 268nn.

14 R. Laurentin, Matka Pana. Krótki traktat teologii maryjnej, tłum. Z. Proczek, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 1989, s. 250n; por. E. Adamiak, Traktat o Maryi, [w:] Dogmatyka, t. 2, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Wyd. Więź, Warszawa 2006, s. 87-88. 15 E. Kasjaniuk, Maryja, [w:] EK, t. 12, kol. 1.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: historia Maryja mariologia Matka Pana kult maryjny środowisko Najświętsza Maryja Panna Matka Odkupiciela mariologia katolicka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W