Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


bp Jacek Jezierski

MARYJA POCZĄTKIEM NOWEGO ŚWIATA
Zarys mariologii katolickiej

ISBN: 978-83-7505-845-1
wyd.: Wydawnictwo WAM 2012

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Nowy Testament o Maryi
Maryja w perspektywie historii
Czas życia i środowisko Maryi
Imię Matki Odkupiciela
Maryja w Ewangelii według św. Marka


I. Nowy Testament o Maryi

Wolfgang Beinert wskazuje na dziewiętnaście podstawowych tekstów Nowego Testamentu odnoszących się do Maryi. Mniej zainteresowania poświęcają autorzy Nowego Testamentu innym kobietom (Maria, Marta, Maria Magdalena) oraz uczniom Jezusa8. Wyjątkiem jest Piotr Apostoł. Liczba wersetów poświęcona jego osobie (169) przewyższa tę poświęconą Maryi (118)9. Żywa jeszcze w końcu XX wieku egzegeza historyczno-krytyczna podważała historyczność niektórych fragmentów Nowego Testamentu odnoszących się do Maryi. Chodzi tu o tzw. Ewangelię dzieciństwa oraz o teksty Janowe10. Egzegeza historyczna i literalna na odcinku mariologii cechowała środowiska protestanckie.

Należy pamiętać, że „nowotestamentalny wizerunek Maryi utkany jest w całości z nici Starego Testamentu...”11. Ojcowie Kościoła odnosili do Maryi obrazy zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Chodzi tu o „krzak ognisty”, czyli krzew, który płonie i nie spala się (Wj 3, 2), Arkę Przymierza, Świątynię, Złoty Świecznik, Ogród zamknięty (hortus conclusus), Źródło zapieczętowane (por. Pnp 4, 12)12.


8 F. Courth, Mariologia, dz. cyt., s. 91.

9 Tamże, s. 89-90.

10 Tamże, s. 90.

11 J. Ratzinger, Córa Syjonu. Maryja w refleksji Kościoła, tłum. B. Widła, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 1977, s. 11.

12 F. Courth, Mariologia, dz. cyt., s. 54.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja mariologia Nowy Testament Matka Pana kult maryjny Najświętsza Maryja Panna Matka Odkupiciela mariologia katolicka

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W