Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


bp Jacek Jezierski

MARYJA POCZĄTKIEM NOWEGO ŚWIATA
Zarys mariologii katolickiej

ISBN: 978-83-7505-845-1
wyd.: Wydawnictwo WAM 2012

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Nowy Testament o Maryi
Maryja w perspektywie historii
Czas życia i środowisko Maryi
Imię Matki Odkupiciela
Maryja w Ewangelii według św. Marka


Imię Matki Odkupiciela

Anna i Joachim dali swojej córce imię Maria (hebrajskie Miriam, aramejskie Mariam, co znaczy: piękna, przynosząca radość, a także Pani). Zgodnie ze zwyczajem w modlitwie i w liturgii posługujemy się staropolską formą tego imienia „Maryja”15. Jednak św. Maksymilian Kolbe i jego współbracia oraz ich następcy w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych posługują się formą „Maria”.

Bezimienna kobieta w Liście do Galatów

Pierwsze pisane świadectwo Nowego Testamentu zokoło 57 roku, odnoszące się pośrednio do Maryi, znajduje się u św. Pawła (Ga 4, 4). Mówi ono, że Matka Syna Bożego — Zbawiciela należy do Narodu Wybranego, to znaczy do ludu Bożego Prawa16. Syn Boży „w czasie zamierzonym przez Boga (pełnia czasu) rodzi się z Niewiasty. W tym zapisie zawarta jest myśl o Boskim macierzyństwie Maryi, a zarazem pośrednio o pełnym Jej dziewictwie, ponieważ radykalnie pominięty jest mężczyzna”17. W Listach św. Pawła brak jest innych odniesień do Matki Pana.


15 E. Kasjaniuk, Maryja, [w:] EK, t. 12, kol. 1.

16 F. Courth, Mariologia, dz. cyt., s. 92.

17 J.-K. Pytel, Prawdziwy Apostoł, prawdziwa Ewangelia, „Przewodnik Katolicki”, 19 X 2008, s. 29.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja imię mariologia Matka Pana kult maryjny Najświętsza Maryja Panna Matka Odkupiciela mariologia katolicka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W