Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Izydor z Sewilli

tłumacz: Przekład
i opracowanie
Tatiana Krynicka

SENTENCJE

ISBN: 978-83-7505-847-5
wyd.: Wydawnictwo WAM 2012

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
O tym, że Bóg jest najwyższy i niezmienny
O tym, że Bóg jest niezmierzony i wszechmocny
O tym, że Bóg jest niewidzialny
O tym, że Stwórcę należy poznawać, patrząc na piękno stworzenia
O tym, że niekiedy powinniśmy przypisać Bogu podobieństwo do nas
O tym, że nie powinno się przypisywać Bogu żadnej zmienności czasów


3. O tym, że Bóg jest niewidzialny3, 1a. Mówiąc o Bogu, Pismo często powiada: Oto Bóg6. Nie znaczy to, że wskazuje na Niego, jak gdyby był widzialny. W ten sposób oznajmia, że jest wszechobecny, dlatego mówi: Oto Pan7; czy też daje do zrozumienia, że wielkości Jego Bóstwa żaden umysł nie może pojąć, nawet anielski.3, 1b. Chociaż po zmartwychwstaniu natura ludzka dorówna anielskiej i niezmordowana wzniesie się ku oglądaniu Boga, jednak oglądać Jego istoty w pełni nie może, gdyż nawet doskonałość anielska nie osiąga jej pełnego poznania, zgodnie ze słowami apostoła, który powiada: pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum8, czyli, domyśl się, również rozum anielski. Tylko Trójca zna w całości siebie, a także człowieczeństwo przyjęte przez Chrystusa, który jest jedną z trzech Osób Trójcy9. źródło: photogenica.pl3, 2a. Jakimś godnym podziwu sposobem rozum może poznać istotę Boga, jeśli tylko w Niego wierzy. Jednak Jego działań, w których wszakże nikt Mu nie może dorównać, Jego wyroków nikt dogłębnie nie pozna.3, 2b. Tajemnych wyroków Bożych ani anielski, ani ludzki umysł zgłębić nie potrafi. Ukryte są, lecz sprawiedliwe, dlatego należy darzyć je czcią i lękiem, nie roztrząsać ich ani nie dociekać, zgodnie ze słowami apostoła, który powiada: Któż bowiem poznał zamiar Pana, albo któż był Jego doradcą?10.

6 Hi 36, 22. 26; Iz 12, 2; 25, 9.

7 Wj 14, 24; Iz 3, 1; 50, 9; Am 7, 7.

8 Flp 4, 7.

9 Sola enim Trinitas sibi integre nota est, et humanitas a Christo suscepta, quae tertia [sic!] est in Trinitate persona.

10 Rz 11, 34.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Bóg piękno stworzenia podobieństwo niewidzialny Wszechmocny najwyższy niezmienny niezmierzony zmienność czasów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W