Zarys wiary: Kościół dzisiaj

Kwestia z "Zarysu wiary", katechizmu wydanego przez Związek Katechetów Niemieckich w 1980 r.

Zarys wiary: Kościół dzisiaj

Zarys wiary - katechizm


KOŚCIÓŁ DZISIAJ

Mówiąc o Kościele, nie wystarczy tylko znać najważniejsze prawdy wiary. Trzeba również wiedzieć, jak Kościół żyje i działa, jakie formy organizacyjne rozwinął, aby służyć nadchodzącemu Królestwu Bożemu.

Kościół jest wspólnotą ludzi żyjących wspólną wiarą, wiedzionych jedną nadzieją, pomnych na wezwanie do miłości Boga i ludzi. Jest ruchem wywołanym przez samego Jezusa Chrystusa, organizmem żyjącym Jezusem Chrystusem - Jego Ciałem. Siłą Jego Ducha rozwija się Kościół na całym świecie.

Tak jak wszelkie inne formy działalności zbiorowej, Kościół potrzebuje odpowiedniej organizacji, aby mógł funkcjonować. Należy także pamiętać o tym, że formy organizacyjne Kościoła są uwarunkowane historycznie i dlatego zmienne. Stwierdzenie, że „zawsze” tak było, może w rzeczywistości oznaczać, że istnieje to &#8222dopiero” np. 500 lat i nie mamy podstaw, by stwierdzić, że tak musi na zawsze pozostać. Tylko zasadniczy kształt Kościoła nie ulega żadnej zmianie. Jest Kościół wspólnotą stworzoną w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, wyposażoną we właściwe kierownictwo, posłaną na to, by przygotować nadejście Królestwa Bożego. Może to wywołać szereg pytań. Przede wszystkim przed każdym pokoleniem musi stanąć pytanie: W jaki sposób dzisiejszy Kościół może być dzisiaj tym, czym być powinien, tzn. żywym ruchem w Duchu Jezusa Chrystusa? Co może pojedynczy chrześcijanin wnieść do tego ruchu?


opr. mg/lb

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao