Zarys wiary: Mężczyzna i kobieta

Kwestia z "Zarysu wiary", katechizmu wydanego przez Związek Katechetów Niemieckich w 1980 r.

Zarys wiary: Mężczyzna i kobieta

Zarys wiary - katechizm


MĘŻCZYZNA I KOBIETA

Człowiek istnieje tylko jako mężczyzna albo kobieta. Określa go jego płeć. Różnice płciowe sprawiają, że ludzie są dla siebie atrakcyjni. Mężczyzna i kobieta przyciągają się wzajemnie, cieszą się, gdy są razem, gdy się widzą, rozmawiają ze sobą, gdy są wobec siebie czuli. Wspólnotę swą uważają za podniesienie ich życia na wyższy poziom, za szczęście. Wieloma znakami i gestami okazują i potwierdzają swą wzajemną sympatię i miłość. Zespolenie płciowe przewyższa wszystkie inne gesty serdecznością i miłością. Wymaga ono ostatecznego zdecydowania się na „życie dla siebie”. Domaga się trwałości i wierności. Oddanie płciowe jest najwyższym wyrazem zaufania okazanego drugiemu człowiekowi. Małżeństwo jest związkiem tego zaufania.

Małżeństwo, jako „związek na całe życie”, jest najsilniejszym potwierdzeniem, którego jeden człowiek może doświadczyć ze strony drugiego i którym może kogoś obdarować zawierając małżeństwo. Mężczyzna i kobieta publicznie dają sobie przyrzeczenie dozgonnego partnerstwa i miłości. Od tego momentu dzielą nie tylko „stół i łoże”, lecz także swoje troski i radości. Wiodąc wspólne życie, razem popadają w trudności i razem je przezwyciężają. W każdym małżeństwie istnieją wielkie i małe przykrości, uchybienia, winy i przebaczenia. W dzieciach zauważalne staje się owo &#8222być jednością” i „jednym się stawać” małżonków. Rodzice z radością, ale i ze zdziwieniem odkrywają w swych dzieciach samych siebie - wraz z wieloma swymi zaletami i słabościami. Dzięki dzieciom małżeństwo staje się rodziną. Trwałość związku matki i ojca sprawia, że dzieci znajdują w rodzinie poczucie pewności i bezpieczeństwa.

O związku mężczyzny i kobiety mówi Księga Rodzaju:
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: &#8222Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię&#8221</I> (Rdz 1, 27-28). </P><BR> <DIV class=ramka2> <P class=noindent><A NAME="m0"><B>Szóste przykazanie:</B></A> &#8222Nie cudzołóż!&#8221. Dziewiąte przykazanie: &#8222Nie pożądaj żony bliźniego swego!&#8221. </P> <P class=noindent><A NAME="m1"><B>Cudzołóstwo:</B></A> Cudzołoży, kto z wolnej woli zdradza małżonka, opuszcza go i wiąże się z innym. Popełnia tym czynem przestępstwo wobec swego współmałżonka - ponieważ łamie przyrzeczenie wierności, wobec dzieci - ponieważ narusza konieczne dla ich rozwoju bezpieczeństwo, wobec wspólnoty wierzących - ponieważ burzy życiowo ważny porządek, i wobec Boga - ponieważ burzy założoną przez Niego wspólnotę życia. </P> <P class=noindent><A NAME="m2"><B>Czystość:</B></A> Uporządkowane zachowanie się płciowe w myśli, mowie i działaniu w małżeństwie i poza nim. </P> <P class=noindent><A NAME="m3"><B>Zapobieganie ciąży:</B></A> Istnieje wiele metod zapobiegania ciąży. Nauka Kościoła katolickiego rozróżnia tzw. metody dozwolone i niedozwolone. Niedozwolone są wszystkie &#8222sztuczne&#8221 środki, dozwolone &#8222naturalne&#8221 metody. Termin &#8222świadome rodzicielstwo&#8221 jest tu najbardziej trafny. Oznacza on nie tylko wolność - swobodną decyzję rodziców, lecz także obowiązek sumiennego rozważenia decyzji dania nowego życia. Chrześcijanin musi podjąć tę decyzję wobec Boga, biorąc pod uwagę naukę Kościoła. </P> <P class=noindent><A NAME="m4"><B>Rozwód:</B></A> Według nauki katolickiej małżeństwo ważnie zawarte nie może ulec rozłączeniu. Natomiast możliwe jest to w świetle prawa świeckiego. Rozwód jest dla wszystkich członków rodziny ciosem. Chrześcijanin wie jednak, że Bóg przygarnie rozbitków. Mogą oni znaleźć Jego miłosierdzie, mogą znaleźć w wierze ufność i zachętę do odnowy i uporządkowania życia zgodnie z wolą Bożą. Społeczność wierzących winna służyć im pomocą. Ale Kościół opiera się w tym wypadku na słowach Jezusa; &#8222Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela&#8221 (Mt 19, 6). Zatem i po rozwodzie małżonków ważnie zawarte małżeństwo istnieje nadal. Ponowny ślub kościelny jest niemożliwy. Kościół zgodnie z duchem Ewangelii jest jednak zobowiązany w każdy możliwy sposób wspierać rozwiedzionych. </P> <P class=noindent><A NAME="m5"><B>Przeszkoda małżeńska:</B></A> Okoliczność uniemożliwiająca zawarcie związku małżeńskiego, np. różnica wyznania czy religii. Przy niektórych przeszkodach osoby pragnące zawrzeć związek małżeński mogą otrzymać dyspensę. </P> <P class=noindent><A NAME="m6"><B>Dyspensa:</B></A> (łac. = zwolnienie): Uwolnienie od jakiegoś prawa kościelnego, np. od postu albo od przeszkody małżeńskiej. Małżeństwo mieszane: Małżeństwo między chrześcijanami różnych wyznań i między chrześcijaninem i osobą nie ochrzczoną. </P> </DIV> <BR><BR><HR width=290 align=center size=1 color="#D0D0D0"><DIV class=send>[&lt;&lt;<A HREF="/biblioteka/T/TD/zarys_wiary/wspolnota_zycia_malzenstwo.html">Poprzednia kwestia</A>] [<A HREF="/biblioteka/T/TD/zarys_wiary/sakrament_malzenstwa.html">Następna kwestia&gt;&gt;</A>]<HR width=290 align=center size=1 color="#D0D0D0"></DIV> <BR> <P class=redactor>opr. mg/lb </P> <BR><BR> <DIV class=copyright> <P class=copy>Copyright &copy; by <A HREF="/zycie_kosciola/media/wam/">Wydawnictwo WAM</A> 1985 </DIV>

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao