Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ks. Zbigniew Zalewski

WNIEŚĆ SWÓJ WKŁAD W DZIEŁO EKUMENIZMU17 marca br. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbyła się uroczysta inauguracja działalności Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją. W uroczystości uczestniczyli m.in. sekretarz Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan abp Walter Kasper, biskup gliwicki Gerard Kusz, bp Zdzisław Tranda z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją w Opolu powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu abpa Alfonsa Nossola. Przywołując słowa Ojca Świętego z encykliki poświęconej ekumenizmowi, abp Alfons Nossol powiedział, że „ekumenizm jest imperatywem chrześcijańskiego sumienia oświeconego wiarą i kierowanego miłością”. Biskup Opolski zaznaczył również, że placówka nie powstała, aby rywalizować z kimkolwiek w dziedzinie ekumenizmu, lecz żeby wspierać dialog między Kościołami i wnosić weń swój wkład. Na tę uroczystość została wydana książka pt. „Ekumenizm jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia”, której autorem jest abp Alfons Nossol. Po okolicznościowych przemówieniach podpisy pod aktem erygującym nowy Instytut złożyli abp Walter Kasper, abp Alfons Nossol, prof. Stanisław S. Nicieja i ks. prof. Helmut J. Sobeczko, dziekan Wydziału Teologicznego. Poświęcenia pomieszczeń Instytutu dokonał abp Walter Kasper.

Bezpośrednio po uroczystościach otwarcia rozpoczęło się dwudniowe międzynarodowe sympozjum naukowe pod hasłem „Ekumenizm u progu trzeciego tysiąclecia”, w którym uczestniczyli naukowcy z Czech, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Polski. Pierwszy z wykładów wygłosił abp Walter Kasper. Nawiązując do licznych tragedii wojennych oraz do eksterminacji grup etnicznych i narodowych, jakie przyniosło mijające stulecie, przypomniał, że w XX wieku narodził się także ruch ekumeniczny i powstało szereg inicjatyw służących integracji i pojednaniu między narodami. Gość z Watykanu podkreślił ogromną rolę, jaką w rozwoju dialogu ekumenicznego odgrywa Ojciec Święty Jan Paweł II. Wśród prelegentów znaleźli się także abp Alfons Nossol, prof. Karol Karski, prof. Vinzenz Pfnür, prof. Johannes Madey, ks. prof. Michał Czajkowski i ks. prof. Wacław Hryniewicz.

Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją tworzy pięć katedr: Zasad Ekumenizmu, Teologii Kościołów Wschodnich, Teologii Kościołów Poreformacyjnych, Dialogu Międzyreligijnego i Badań nad Integracją. W ramach tej ostatniej będzie działał Zakład Dokumentacji Integracji Europejskiej. W Instytucie pracować będzie 5 samodzielnych pracowników naukowych, 5 adiunktów i jeden asystent. Dyrektorem Instytutu został abp Alfons Nossol, natomiast jego zastępcą ks. dr hab. Piotr Jaskóła. Nowo powstały Instytut jest osiemnastym działającym na Uniwersytecie Opolskim i pierwszym na tamtejszym Wydziale Teologicznym. Jest trzecią — obok Instytutu Ekumenicznego działającego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Instytutu Ekumenii i Dialogu na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie — taką placówką w Polsce. Opolska, choć najmłodsza, ma szanse wnieść duży wkład w rozwój ekumenizmu. Ma bowiem odpowiednio przygotowaną kadrę naukową, świetne warunki lokalowe oraz wybitnego promotora u steru w osobie abpa Alfonsa Nossola.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Opole Alfons Nossol ekumenizm jedność Instytut Ekumenizmu Walter Kasper
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W