Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
PekaoTematy Dni PokojuŚwiatowy Dzień Pokoju ustanowił Paweł VI listem z dnia 8 grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli. Dzień ten — obchodzony w Kościele powszechnym 1 stycznia — ma swój temat, który wybiera papież. Poniżej publikujemy wykaz tematów Światowych Dni Pokoju od 1968 do 1997 r. (wg. L'Osservatore Romano 1/1997) oraz do chwili obecnej (uzupełnione wg. materiałów otrzymanych z późniejszych wydań L'Osservatore Romano oraz Libreria Editrice Vaticana)

 1. Dzień Pokoju (1968)
 2. Obrona praw człowieka drogą ku pokojowi (1969)
 3. Pojednanie wychowuje do pokoju (1970)
 4. Każdy człowiek jest moim bratem (1971)
 5. Jeżeli pragniesz pokoju, pracuj dla sprawiedliwości (1972)
 6. Pokój jest możliwy (1973)
 7. Pokój zależy także od ciebie (1974)
 8. Pojednanie drogą do pokoju (1975)
 9. Prawdziwa broń pokoju (1976)
 10. Jeżeli pragniesz pokoju, broń życia (1977)
 11. Nie — przemocy, tak — pokojowi (1978)
 12. Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju (1979)
 13. Prawda siłą pokoju (1980)
 14. Chcesz służyć sprawie pokoju — szanuj wolność (1981)
 15. Pokój — dar Boga powierzony ludziom (1982)
 16. Dialog na rzecz pokoju — wyzwaniem dla naszych czasów (1983)
 17. Pokój rodzi się z serca nowego (1984)
 18. Pokój i młodzi idą razem (1985)
 19. Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód: jest tylko jeden pokój (1986)
 20. Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju (1987)
 21. Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia (1988)
 22. Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju (1989)
 23. Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem (1990)
 24. Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju (1991)
 25. Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju (1992)
 26. Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim (1993)
 27. Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (1994)
 28. Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju (1995)
 29. Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju (1996)
 30. Przebacz, a zaznasz pokoju (1997)
 31. Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich (1998)
 32. Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (1999)
 33. Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje! (2000)
 34. Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju (2001)
 35. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia (2002)
 36. Encyklika Pacem in terris - nieustanne zobowiązanie (2003)
 37. Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju (2004)

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie PRAWDA wolność prawa człowieka dialog sprawiedliwość papież Jan Paweł II Paweł VI sumienie ubóstwo trzeci świat przebaczenie orędzie Światowy Dzień Pokoju ludzie dobrej woli Światowe Dni Pokój
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W