Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jadwiga Zięba

EGZORCYŚCI

Historia - teologia - prawo - duszpasterstwo

ISBN: 978-83-7767-066-8
wyd.: Wydawnictwo WAM 2012

Wybrane fragmenty
Wstęp
Historia uwalniania od zła
Uwalnianie w religiach świata


Historia uwalniania od zła

Na przestrzeni wieków posługa uwalniania (egzorcyzmowania) przybierała różne formy. Związana była ściśle z przemianami dotyczącymi pojmowania egzorcyzmu oraz jego stosowania w długoletniej praktyce Kościoła.

Badania nad współczesnym uwalnianiem od zła/Złego powinny być poprzedzone przedstawieniem demonologii1 — nauki teologicznej traktującej o złych duchach oraz wyobrażeniach demonów w kulturze ludowej. Ten obszerny temat trudno jest z pewnością całościowo zaprezentować, jednak stanowić będzie istotne odniesienie dla podjętej problematyki. Odwoływać się będziemy też do różnego pojmowania opętania, to znaczy przeświadczenia, że Bóg lub demon mogą „wziąć w posiadanie” człowieka, oraz do zróżnicowanej roli, jaką chorzy czy opętani odgrywają w poszczególnych kulturach2. Wiąże się to ściśle z istnieniem osób, które zajmowały się uwalnianiem od Złego.

Tło historyczne, uwzględniające walkę ze złym duchem i sposoby uwalniania ludzi oraz społeczności spod jego wpływu, pozwoli na określenie kształtowania się warunków i  możliwości egzorcyzmowania. W  tym celu podjęte zostanie poszukiwanie odpowiedzi na istotne pytania: kto zajmował się wykonywaniem antydemonicznych praktyk, na czym one polegały i skąd czerpiemy o nich wiedzę. Rozpoczniemy od omówienia, na czym polegało uwalnianie od zła w religiach świata. Ta religioznawcza panorama zjawiska pozwoli Czytelnikowi przyjrzeć się pewnego rodzaju pierwotnym ludzkim poszukiwaniom, których wyrazem były i są podejmowane praktyki wobec różnych form doświadczanego zła. Istotne będzie określenie, czym się charakteryzowała walka ze złym duchem w  Starym Testamencie, a  jak Jezus uwalniał od Złego. Wypowiedzi Ojców Kościoła i średniowieczne praktyki egzorcyzmowania, ważne dla podjętych rozważań, umożliwią ukazanie tego zagadnienia w Kościele nowożytnym oraz przedstawienie sytuacji egzorcystów i ich posługi w okresie po Soborze Watykańskim II.1 Por. A. Posacki, Demonologia, w: EBP, t. V, s. 17—20.

2 Por. D. Baudy,Opętanie, w: Leksykon Religii, red. H. Wandenfels, tłum. i oprac. P. Pachciarek, Verbinum, Warszawa 1997, s. 318.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: New Age bałwochwalstwo zło szatan okultyzm diabeł opętanie zły duch demony egzorcyzmy egzorcyści egzorcyzmowanie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W