Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Wiesława Dąbrowska-Macura

WIELKI TEOLOG, SKUTECZNY MISTRZObchodom 80-lecia istnienia Koła Naukowego Teologów KUL towarzyszyło wręczenie o. prof. Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu Księgi Pamiątkowej, ufundowanej z okazji 65. rocznicy jego urodzin. Uczniowie ojca Celestyna chcieli w ten sposób podziękować swemu Mistrzowi za jego wielkie, zawsze otwarte dla studentów serce.W książce pod red. ks. Krzysztofa Kowalika SDB - ucznia i asystenta o. Napiórkowskiego - zatytułowanej "Tradycja i otwartość" znalazły się artykuły napisane przez kolegów, przyjaciół i uczniów Ojca Profesora. Autorzy podejmują w nich zagadnienia, wokół których koncentrują się bogate zainteresowania naukowe Jubilata, np. mariologia, ekumenizm, sposób uprawiania teologii. Ciekawym dodatkiem i uzupełnieniem publikacji są bibliografia o. Napiórkowskiego, wykazy prac magisterskich i doktorskich napisanych pod jego kierunkiem oraz kalendarium życia i działalności Jubilata.

"Naszemu o. prof. Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu, jego twórczości, sylwetce, jego myśli, jak i całemu życiu odpowiada formuła, którą można by ująć jako «Tradycja i Otwartość». To przepiękne dialogiczne zestawienie «Tradycji i Otwartości» zawiera w sobie dwa bieguny każdej trwałej społeczności historycznej, a więc i Kościoła Chrystusowego. (...) Posłannictwo Tradycji i Otwartości znakomicie zrozumiał Jubilat, o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski. Znakiem związania dwóch biegunów rzeczywistości Kościoła, zawartych w Tradycji i Otwartości jest dla niego fenomen Matki Boga i Matki każdego człowieka - Maryi" - napisał we wstępie do Księgi Pamiątkowej ks. Krzysztof Góźdź - prodziekan Wydziału Teologii KUL.

O. prof. Celestyn Napiórkowski znany jest jako wybitny mariolog, ekumenicznie otwarty teolog i mądry wykładowca, który z pasją wprowadza - zwłaszcza studentów pierwszego roku - w cudowny świat teologii. Wielu zna go jako dowcipnego i niezwykle skromnego franciszkanina, miłośnika sportu i koni. Dla nas - uczniów - o. Celestyn jest mistrzem i ojcem. Nie tylko genialnym nauczycielem przekazującym wiedzę, ale właśnie mistrzem, który dzieli się mądrością. Troszczy się o losy naszych magisterek i doktoratów, ale także interesuje się, czy mamy gdzie mieszkać w obcym dla wielu Lublinie i co jeść. Większość z nas nieraz doświadczyło tej ojcowskiej troski, niejeden korzystał z czasu hojnie poświęcanego nam przez kochanego Promotora (to ulubione określenie o. Celestyna), wielu obserwowało dziecięcą wręcz radość z każdego grantu zdobytego dla studentów, z każdego sukcesu uczniów.

Osoba o. prof. Napiórkowskiego to także istotna część historii ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie. Komisja Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, Komisja Mieszana Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej, Podkomisja ds. Dialogu i wypracowane przez nią uzgodnienie na temat uznania ważności chrztu przez Kościoły w Polsce, Instytut Ekumeniczny KUL, dialog katolicko-luterański, pomysł Świątyni Pokoju na Majdanku, spotkania z chrześcijanami innych wyznań podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - to tylko niektóre pola ekumenicznej aktywności Jubilata. Jego zainteresowania w tej dziedzinie jak w lustrze odbijają się w tematach prac magisterskich i doktorskich powstających pod jego kierunkiem oraz w niezliczonych publikacjach jego autorstwa.

371 magisteriów, 31 doktoratów, setki artykułów i referatów, dziesiątki książek i zorganizowanych sympozjów - to wymierny naukowy dorobek o. prof. Celestyna Napiórkowskiego. Życzliwość, miłość i wdzięczność studentów, dla których jest mistrzem i ojcem - to dorobek, którego nie sposób zmierzyć, obliczyć, wyrazić w jakichkolwiek jednostkach. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: KUL ekumenizm mariologia mistrz Celestyn Napiórkowski profesor
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W