Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Kościoła

Wprowadzenie do grupy tekstów poświęconych nauczaniu Kościoła na temat małżeństwa, rodziny i prokreacji

Sobór Watykański II stwierdził, że zbawienie człowieka oraz społeczności ludzkiej i chrześcijańskiej jest ściśle związane z pomyślnością wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Dziś bardzo wyraźnie widać słuszność tego nauczania. Jeśli bowiem małżeństwo i rodzina, mimo niezliczonych trudności, dobrze znanych Kościołowi, zachowują swoją zasadniczą strukturę, życie mężczyzny i kobiety jaśnieje całym swoim naturalnym i nadprzyrodzonym pięknem. Tam natomiast, gdzie z różnych powodów prawda o małżeństwie i rodzinie została przesłonięta, mężczyźnie i kobiecie trudno jest w pełni zrozumieć własną godność i swoje zasadnicze powołanie do wspólnoty miłości i życia.

Zamiast społeczeństwa, w którym dobro osoby i dobro grupy mogą łączyć się harmonijnie w dobru wspólnym, istnieje dziś konflikt między interesami jednostek, które starają się podporządkować wszystko swojej korzyści. Dlatego rodzina, znajdująca się w centrum licznych problemów i napięć, dotkliwie odczuwa skutki kryzysu moralnego i społecznego naszych czasów.

W żadnej innej sferze nie ujawniają się tak wyraziście jak w rodzinie sprzeczności i liczne problemy, ale także sygnały pozytywne, które świadczą o przemianach dokonujących się w naszym społeczeństwie.

Małżeństwo i rodzina — jak wielokrotnie przypomina Jan Paweł II — są bezpośrednio zaangażowane w dzieło nowej ewangelizacji, która stanowi szczególnie pilne zadanie Kościoła w obliczu bliskiego już Jubileuszu Wcielenia Jezusa Chrystusa.

Duszpasterstwo rodziny nie może być pojmowane wyłącznie jako duchowa opieka nad tą konkretną sferą rzeczywistości. Na rodzinę należy raczej patrzeć jako na podstawowy podmiot i przedmiot ewangelizacji, którego zadaniem jest świadczyć wobec całej chrześcijańskiej wspólnoty o bezinteresownej miłości, jaka winna charakteryzować każdą prawdziwie ludzką relację. W zwierciadle rodziny Kościół dostrzega zatem obraz relacji, jaką on sam winien nawiązywać ze światem, aby głosić mu Dobrą Nowinę.

Poniżej zamieszczamy ważne przemówienia Ojca Świętego, poświęcone współczesnym problemom małżeństwa i rodziny, tekst zatytułowany «Władza Papieża a małżeństwo osób ochrzczonych» ilustrujący nauczanie Kościoła na ten temat oraz dwa artykuły. Pierwsze z przemówień papieskich zostało wygłoszone 4 czerwca podczas audiencji dla uczestników XIV Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz konferencji nt. «Ojcostwo Boże i ojcostwo w rodzinie», które to spotkania szczególną uwagę poświęciły tzw. «związkom faktycznym», kryzysowi rodziny i związanemu z nim kryzysowi autorytetu rodziców. Drugie przemówienie Ojciec Święty skierował 27 sierpnia do uczestników Międzynarodowego Tygodnia Studiów, zorganizowanego przez Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II w dniach 22-27 sierpnia w «Collegium Lateranense». Wzięło w nim udział ponad 100 wykładowców oraz blisko 30 absolwentów i współpracowników zagranicznych filii Instytutu, które działają w Rzymie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Hiszpanii, oraz ośrodków powstających w Afryce Zachodniej, Brazylii, Indiach i Australii. Celem sympozjum było podsumowanie osiemnastoletniej działalności Instytutu i prezentacja jego dorobku naukowego.« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama