Zarys wiary: Królowa świętych - Matka wierzących

Kwestia z "Zarysu wiary", katechizmu wydanego przez Związek Katechetów Niemieckich w 1980 r.


KRÓLOWA ŚWIĘTYCH - MATKA WIERZĄCYCH

Wśród wszystkich świętych Kościoła Maryja, Matka Jezusa, zajmuje szczególne miejsce. Nazywamy Ją Królową Wszystkich Świętych.

Znamy tylko nieliczne szczegóły z Jej życia. Wiemy przede wszystkim, że odpowiedziała „tak” na to, co uznała za wolę Bożą. Uwierzyła w to, co Jej przekazano w imieniu Pana (Łk 1, 45), i powierzyła Bogu całe swoje życie. Przyjęła również to, co mogło dla niej w posłannictwie Boga brzmieć obco i niezrozumiale. „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa” (Łk l, 38) - było Jej odpowiedzią. Według Ewangelii św. Jana Maryja spowodowała pierwszy „znak” Jezusa, w którym zajaśniała Boża chwała (por. J 2, l-12). Św. Jan pisze także, że Maryja wytrwała pod krzyżem, gdy prawie wszyscy opuścili Jezusa (J 19, 25-27).

Ponieważ Maryja wybrana została na Matkę Boga, Kościół katolicki wierzy, że Bóg uświęcił Ją od pierwszych chwil Jej życia. Uchronił Ją od wszelkich grzechów. Wiarę tę Kościół szczególnie wyznaje w dniu 8 grudnia, obchodząc uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Maryja doświadczyła spełnienia wszystkich obietnic danych ludziom przez Boga: wzięta została do nieba wraz ze swoim ciałem. Tajemnicę tę czcimy w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia.

Ponieważ Maryja żyła całkowicie z wiary, przeto zwiemy Ją także „Matką wierzących”. W modlitwach i pieśniach prosimy Ją o wstawiennictwo. Pielgrzymi szukają w Jej sanktuariach Bożej pomocy - ufają, że Maryja będzie ich Orędowniczką.

Św. Łukasz wyjaśnia, w czym Jezus widzi znaczenie swojej Matki. Opowiada, jak z tłumu idącego za Jezusem jakaś kobieta zawołała: &#8222Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Odpowiedź Jezusa wprawia w zadumę: „Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11, 27-28). Oznacza to, że wiara Maryi poprzedza Jej cielesne macierzyństwo.

„Zdrowaś Maryjo” jest najbardziej znaną modlitwą do Najświętszej Maryi Panny. Łączy ona pozdrowienie Anielskie (Łk l, 28) i pozdrowienie Elżbiety (Łk 1, 42) z prośbą Kościoła o wstawiennictwo:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godziną śmierci naszej,
Amen.

Cześć Maryi: Maryja czczona jest w Kościele katolickim i prawosławnym bardziej niż w innych kościołach chrześcijańskich. Formy czci maryjnej to: święta maryjne, nabożeństwo majowe, różaniec, pielgrzymki maryjne.

Niepokalane Poczęcie: Święto Matki Bożej obchodzone 8 grudnia (mylone często z dziewiczym narodzeniem Jezusa). Znaczenie: Maryja poczęta była, według wiary Kościoła, od pierwszego momentu Jej życia bez grzechu pierworodnego, ponieważ wybraną była na Matkę Boga. Przed grzechem uchroniła Ją łaska Boża.


opr. mg/lb

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao