Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Bp Jan Szkodoń

Odpowiedzi na 101 pytań o duchowość w życiu codziennym

Copyright © Wydawnictwo WAM 2003
Co to znaczy przebaczyć?

Bóg jest „miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech” (por. Wj 34, 6), Bóg oczyszcza serce skruszonego (por. Ps 51, 4), Bóg objawił swe miłosierdzie w Jezusie Chrystusie.

Pan Jezus naucza o miłosierdziu. Przebacza grzechy i dopuszcza grzeszników do przyjaźni z sobą. Przez śmierć Chrystus gładzi grzechy i uwalnia od szatana, a zmartwychwstając, obdarza nowym życiem we wspólnocie z uwielbionym Chrystusem. Jezus Chrystus nakazał swoim uczniom głosić miłosierdzie Boże, apostołom i ich następcom dał władzę przebaczania grzechów i sprawowania Eucharystii. Chrystus okazuje swoje miłosierdzie najpierw w chrzcie, ale także w sakramencie pojednania.

Przebaczenie otrzymane od Boga domaga się, by człowiek proszący przebaczył bliźniemu. Chrystus mówi, że należy przebaczyć „nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy”. W „Ojcze nasz” nauczył nas mówić „odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Jeśli przebaczymy bliźnim i Ojciec Niebieski nam przebaczy (por. Mt 6, 14). Dobrze to rozumiał św. Szczepan, który modlił się: „Panie, nie licz im tego grzechu” (Dz 7, 60). Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (12, 21).

Przebaczenie, darowanie tym, którzy nam zło uczynili, jest lekarstwem dla serc ogarniętych pragnieniem zemsty. Jeśli nienawiść zamienimy na modlitwę, przebaczenie wróci do nas w łasce Bożego przebaczenia i naszego nawrócenia: „Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą” (Łk 6, 27). Przebaczenie jest aktem woli, wypływa z wiary, natomiast nie usuwa żalu, bólu, poczucia krzywdy. Jeśli komuś przebaczamy, nie oznacza to, że uznajemy krzywdę za niebyłą albo niesprawiedliwość za uzasadnioną. Mamy prawo domagać się sprawiedliwości, ale wiara w Chrystusa, dar łaski uświęcającej wymaga od nas, abyśmy nie tylko nie przyjmowali postawy zemsty, nienawiści, ale abyśmy dobrem, życzliwością zło zwyciężali w sobie i wokół nas. Codziennie módlmy się za tych, których trudno nam kochać.

„Poznałam, że niektóre osoby mają szczególny dar dokuczania innym. Ćwiczą, jak mogą. Biedna taka dusza, jak się dostanie pod ich rękę, nic nie pomoże, rzeczy najlepsze są przenicowane” (Dz, 182).

„Kto umie przebaczać, ten gotuje sobie wiele łask od Boga. Ile razy spojrzę na krzyż, tyle razy szczerze przebaczę” (Dz, 390).

„Jakich trzeba wysiłków, aby obcować szczerze i z prostotą z tymi, od których natura nasza ucieka, albo z tymi, którzy czy świadomie, czy też nieświadomie zadali nam cierpienie — po ludzku jest to niemożliwe. W takich chwilach staram się odkryć, więcej niż kiedy indziej, w danej osobie Pana Jezusa i dla tego Jezusa czynię wszystko dla danych osób. W takich uczynkach miłość jest czysta, takie ćwiczenie się w miłości daje duszy hart i siłę” (Dz, 766).


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość świętość modlitwa wiara przebaczenie rozwój życzliwość

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W