Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Łucjan Królikowski OFMConv

Miłość mi wszystko wyjaśniła.
Przygody ducha


ISBN: 978-83-7485-164-0
wyd.: Wydawnictwo Bratni Zew 2011

Wybrany fragment
Od autora
Uwielbienie Miłości
„Ukryty” Bóg
Afirmacja Miłości

„Ukryty” Bóg

Najtrudniejszym problemem człowieka jest niewidzialność Boga. Nic dziwnego. Bóg jest czystym duchem. Porzekadło francuskie stwierdza, że nawet nieobecność człowieka jest problemem: „Loin des yeux, loin du coeur - Z dala od oczu, z dala od serca”. W tym jest pewne wytłumaczenie, dlaczego niektórym ludziom tak trudno uwierzyć w istnienie Boga. Stąd najprostszą ich reakcją jest ignorowanie tej sprawy.

Karol Wojtyła patrzył na Boga tak, jak ten kto ogląda dzieła sztuki; jest przeświadczony, że za nimi stoi mistrz, artysta. Tytuł do poematu „Bóg ukryty” Karol Wojtyła zapożyczył z księgi proroka Izajasza (por.: Iz 45,15). Po prawdzie, Bóg jest tylko pozornie ukryty, tak jak ojciec, który bawi się z dziećmi w chowanego. Obecność Boga w świecie przeczuwali najbardziej prymitywni ludzie. Zaświadcza o tym św. Paweł: „To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród pogan... Albowiem od stworzenia Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - były widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (por.: Rz 1,19n).

Bóg nie mógł się ukryć zupełnie, ani odejść od swojego stworzenia, ani o nim zapomnieć, jak się wydaje ludziom Oświecenia i wielu innym, którzy zauroczyli się ludzkim geniuszem. Bóg nie mógł powierzyć urządzanie i kierowanie światem wyłącznie śmiertelnemu, ograniczonemu rozumowi człowieka, choć stworzył go bystrym i dociekliwym. Bóg nie może być w pełni ukrytym, gdyż jako Architekt świata powierzył ludziom funkcję czeladników, pomocników, kontynuatorów. We wszystkich dobrych sprawach i dziełach, które ludzie tworzą z Bogiem i dla Boga, powinna być miłość. Jesteśmy jej świadkami i krzewicielami. Dążymy zawsze do zjednoczenia z Artystą, Stworzycielem, a nie do rozbicia.

Człowiek dobry i rozumny, kochający życie pragnie, by ono zawsze miało sens i wartość. Z tego stwierdzenia wyszedł Karol Wojtyła: „Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość mi wszystko rozwiązała”. Natchnione słowa Karola Wojtyły prowadzą nas do miłowania, uwielbienia i dziękczynienia Bogu Stwórcy, a tym samym - do miłowania bliźniego.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wiara miłość świadectwo sens życia ukrycie natchnienie niewidzialność myśl Boża
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W