Opoka - Portal katolicki
opoka.news
PekaoCO ZABRAĆ ZE SOBĄ?

REFLEKSJE I WSKAZÓWKI POMOCNE
DO ODPRAWIENIA I KONTYNUACJI
Ćwiczeń duchownych
św. Ignacego Loyoli

pod redakcją Józefa Augustyna SJ
© Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
Od Redakcji 5
Józef Augustyn SJ  
Jak kontynuować Ćwiczenia duchowne w codziennym życiu 7
Przedłużona modlitwa osobista 8
Praktyka rozeznawania duchowego 8
Pogłębiać życie wspólnotowe 9
Potrzeba cierpliwości dla duchowego wzrostu 10
Pogłębiać nasze więzi z innymi 11
Nie dać sobie odebrać duchowych pragnień 11
Józef Augustyn  
Ćwiczenia duchowne szkołą życia wewnętrznego 13
Cztery tygodnie Ćwiczeń duchownych 13
Tydzień pierwszy 13
Tydzień drugi 14
Tydzień trzeci 15
Tydzień czwarty 15
Warunki uczestnictwa w Ćwiczeniach duchownych 16
Równowaga emocjonalna 16
Zdolność milczenia 17
Wielkie pragnienia duchowe 17
Doświadczenie modlitwy myślnej 18
Umiejętność analizowania swoich uczuć 18
Osobista decyzja uczestnictwa w Ćwiczeniach 19
Zgłaszanie się na rekolekcje ignacjańskie 19
Przygotowanie do Ćwiczeń i ich program 20
Krzysztof Wons SDS  
Z rekolekcji w codzienność 21
Gdy kończą się rekolekcje... 21
Na rekolekcjach Bóg wychowuje nas do codzienności 22
Budować codzienność na słowie Bożym 23
Jak żyć słowem Bożym na co dzień? 24
Przygotowywać się do modlitwy 25
Ofiarować sobie czas 26
Zadbać o przestrzeń ciszy 27
Czytać słowo z uwagą i miłością 28
Praktykować wiernie modlitwę przedłużoną 29
Zachowywać słowo pośród codzienności 30
Pielęgnować rozeznawanie duchowe 30
Spotkać się ze słowem na zakończenie dnia (rachunek sumienia) 31
Peter G. van Breemen SJ  
Doświadczenie miłości Boga źródłem autentycznej miłości siebie 35
Prawdziwa miłość siebie 35
Akceptacja ze strony innych 37
Bezwarunkowa miłość Boga 38
Źródło autentycznej miłości siebie 41
Jezus wzorem wolności 42
Willi Lambert SJ  
Ćwiczenia drogą wyzwolenia. Eminencja nie mógł inaczej! 43
Wyzwalająca treść Ćwiczeń 44
Ćwiczenie czyni wolnym 44
Walka czyni wolnym 44
Porządek czyni wolnym 45
Wolność — patrz: dostosowanie 45
Szacunek (w znaczeniu zważanie na...) czyni wolnym 45
Hojność czyni wolnym 46
Związanie czyni wolnym 46
Cisza czyni wolnym 47
Podstawy stawania się wolnym 47
Całkowitość czyni wolnym 47
Stanie się obojętnym czyni wolnym 48
Ukierunkowanie na wartości czyni wolnym 48
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5, 1) 49
Sługa (niewolnik) Boży czyni wolnym 49
Prawda czyni wolnym 49
Ból czyni wolnym 50
Wstręt, obrzydzenie czynią wolnym 50
Pokuta czyni wolnym 51
Uwaga (uważność) czyni wolnym 51
Na tropie wolności 52
Nadzieja czyni wolnym 52
Alternatywy czynią wolnym 53
Radykalizm czyni wolnym 53
Zdystansowanie, oddalenie czynią wolnym 53
Powołanie czyni wolnym 54
Metoda czyni wolnym 55
Jak posługiwać się tym, co powiedziano powyżej? 56
Józef Augustyn SJ  
Doświadczenie Chrystusa w Ćwiczeniach duchownych 57
Mistrz powołujący uczniów 58
Kochać i naśladować Jezusa w wolności 59
Naśladowanie Jezusa w służbie 60
Zaproszenie do wewnętrznego zmagania 61
Jezus ubogi 62
Powołani przez Jezusa, aby być wysłani 63
Krzysztof Wons SDS  
Nowe spojrzenie na życie. Powołanie paschalne 65
Droga radykalnego kroczenia za Jezusem 65
Nowe spojrzenie na przebytą drogę 66
Uwolnić się od lęku 67
Zachować najgłębsze pragnienie 68
Szukać Jezusa w zwyczajnej codzienności 69
Szukać Jezusa w swoim cierpieniu 69
Mieć nadzieję na życie 70
Nauczyć się obumierać dla Jezusa 71
Świadczyć z odwagą 71
Poddać się prowadzeniu Jezusa 72
Dostrzegać obecnego Jezusa 72
Powracać do słowa Jezusa 73
Krzysztof Osuch SJ  
Medytacja Ignacjańska 75
Prośba stale ponawiana (ĆD 46) 77
Ustalenie miejsca, obraz (ĆD 47) 78
Prosić o łaskę (ĆD 48) 79
Medytacja 80
Właściwie zbędne są wyjaśnienia... 81
Medytacja skojarzona z lectio divina 82
Dwa przykładowe kwestionariusze 83
Uważność na uczucia 85
Rozmawiać z Panem — kolokwium 85
Tadeusz Hajduk SJ  
Kontemplacja ewangeliczna 87
Ogólnie o kontemplacji 87
Zasadniczy schemat kontemplacji ignacjańskiej 89
Część wstępna kontemplacji: modlitwa przygotowawcza zwyczajna i trzy wprowadzenia (historia, kompozycja miejsca, prośba o owoc) 90
Część zasadnicza czyli kontemplacja poprzez trzy punkty 91
Część zamykająca: rozmowa końcowa 92
Specyfika kontemplacji II, III i IV Tygodnia 93
Cel kontemplacji według modlitwy prośby 93
Dodatkowe punkty refleksyjne w III-im i IV-ym Tygodniu 94
Georges A. Aschenbrenner SJ  
Codzienny rachunek sumienia 97
Rachunek sumienia w życiu religijnym 97
Rachunek sumienia a droga powołania 99
Rachunek sumienia a modlitwa 100
Rozeznawanie sercem 101
Rachunek sumienia według św. Ignacego Loyoli 102
Świadome dziękczynienie 102
Prośba o światło 104
Konkretny przegląd naszych czynów 104
Skrucha i żal za grzechy 107
Postanowienia pełne nadziei 108
Rachunek sumienia a rozeznanie 109
Św. Ignacy Loyola  
Uwagi pomocne do odprawienia pierwszego Tygodnia 111
Św. Ignacy Loyola  
Uwagi pomocne do odprawienia drugiego Tygodnia 115
Św. Ignacy Loyola  
Reguły rozeznawania duchów pierwszego Tygodnia 117
Św. Ignacy Loyola  
Reguły rozeznawania duchów drugiego Tygodnia 121
Św. Ignacy Loyola  
Sentencje 125
Ważniejsze ośrodki udzielania rekolekcji ignacjańskich: 131Od Redakcji

Każde rekolekcje odprawione według metody zawartej w książeczce Ćwiczenia duchowne* św. Ignacego Loyoli są zwykle dużym przeżyciem. Nie jest ono najczęściej pierwszym doświadczeniem duchowym, lecz włącza się w osobistą historię zbawienia jako mocne, czy nawet przełomowe, wydarzenie. Im głębiej poczuje się ktoś w rekolekcjach dotknięty przez Boga, tym usilniej i z większą troską pyta: jak przenieść w codzienność to nowe doświadczenie, jak bardziej świadomie kontynuować moją historię zbawienia? Czy troski i sprawy życia codziennego nie wytrącą mnie z żywej więzi z Bogiem, czy nie utracę — pyta rekolektant — doświadczenia i smaku rzeczy duchowych? Czy znów nie powróci to, co było wcześniej: niewrażliwość, zagubienie, grzech, oddalenie od Boga, niewiara i nieufność? Trzeba bowiem pamiętać, że do uprzątniętego domu powraca Wróg więzi człowieka z Bogiem ze zwielokrotnioną złośliwością i uporem. Co zatem czynić?

Trzeba najważniejsze elementy Ćwiczeń duchownych zabrać ze sobą i przenieść w codzienność. Konieczne jest, by nadal podejmować ćwiczenia duchowne, by utrzymać głębię swej osoby w otwartości na Boże pragnienie udzielania się człowiekowi.

Niniejszą książeczką Co zabrać ze sobą? pragniemy wyjść naprzeciw szerokiemu zapotrzebowaniu na materiały pomocne do odprawienia i kontynuacji Ćwiczeń duchownych. Pierwsze dwa wydania niniejszego zbioru spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem, co skłoniło nas, by go wznowić. Obecne, trzecie już, wydanie zostało poszerzone o nowe treści. I choć niniejszy zbiór refleksji skierowany jest do tych, którzy wyjeżdżają z domu rekolekcyjnego, to jednak może on także pomóc przygotować się do odprawienia rekolekcji tym, którzy dopiero wybierają się na rekolekcje ignacjańskie.

Wszystkie cytaty z Biblii pochodzą z Biblii Tysiąclecia (wydanie trzecie). Myśl Konrada Lorenca szwajcarskiego uczonego wydaje się być trafnym mottem, kwintesencją intencji przyświecającej wydaniu niniejszej książeczki:

„Powiedziane nie jest jeszcze usłyszanym,

usłyszane nie jest jeszcze zrozumianym,

zrozumiane nie jest jeszcze tym, z czym się zgadzamy,

to, z czym się zgadzamy, nie jest jeszcze zastosowanym,

od zastosowania czegoś raz czy drugi,

jest jeszcze daleka droga do stałej praktyki”.

Kraków, 19 marca 2002

w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

Wydawnictwo WAM


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość formacja ćwiczenia duchowe św. Ignacy Loyola refleksje

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W