Dialogi o Bożym Miłosierdziu

Recenzja książki "Dialogi o Bożym Miłosierdziu" bpa Edwarda Ozorowskiego

Skąd wiemy, że Bóg jest miłosierny? Dlaczego mamy czcić Miłosierdzie Boże? Czy Bogu są potrzebne uczynki miłosierne ludzi? I jakie powinny one być? Zabiegani, zajęci różnymi sprawami i problemami codzienności, często bezradni wobec nich, dostrzegający wokół siebie i w świecie bliźnich, borykających się z jeszcze większymi trudnościami, jakie niesie im życie, stawiamy sobie - niezależnie od szerokości geograficznej - podobne pytania, na które nie zawsze potrafimy znaleźć precyzyjne odpowiedzi.

W sukurs takim oczekiwaniom przyszło białostockie Wydawnictwo „Wybór”, gdzie w kwietniu br. ukazała się książka, zatytułowana „Dialogi o Bożym Miłosierdziu”. Autor tej szczególnej publikacji, bp Edward Ozorowski, jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu w Białymstoku, znanym i cenionym w Polsce i świecie teologiem. Książka ma formę dialogu wiernych z autorem. Pytania stawiają głównie wierni z parafii Chrystusa Króla w Los Angeles. Jednak nie tylko. Są one sformułowane w taki sposób, że każdy może je uważać za własne. Dotyczą bowiem kluczowych problemów związanych z prawdą o Bożym Miłosierdziu.

Odpowiadając na pytanie: Skąd wiemy, że Bóg jest miłosierny? - autor daje obszerne wyjaśnienia, odnosząc się do Biblii i rzeczywistości. Oto fragmenty: „...Przyjmując z Objawienia prawdę o Bożym Miłosierdziu, człowiek znajduje potwierdzenie jej w swoim życiu. Każdy, kto żyje wiarą, otrzymuje znaki, które go upewniają... Boże Miłosierdzie przyzywa rozum ludzki i serce człowieka, objawia je Biblia, a potwierdza wiara...”. Jak podkreślono we wstępie - proponowaną odpowiedź można uznać za wystarczającą i przejść od niej do doświadczenia lub starać się ją uzupełnić od siebie. Bowiem „...Zdobywanie wiedzy o Bożym Miłosierdziu jest obcowaniem z miłosierdziem Boga w świecie. Poznajemy je przez zanurzenie się w nim...”.

Prawda ta, przewijająca się przez wszystkie karty Pisma Świętego, została przypomniana światu przez Jezusa Chrystusa w objawieniach jakie otrzymała s. Faustyna Kowalska. Do niej też mocno nawiązuje papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu; zwłaszcza w encyklice Dives in Misericordia, oraz w przesłaniu, jakie skierował w Krakowie 2002 r., do wszystkich ludzi, by byli świadomi Bożego Miłosierdzia. Jest to prawda ogromnie ważna dla człowieka, jednocześnie nieraz trudna do przyjęcia przez niego.

Bp Edward Ozorowski tym trudnościom wyszedł naprzeciw. Podzielił on pytania na trzy grupy tematyczne: Bóg w Swoim Miłosierdziu; Kult Bożego Miłosierdzia; Uczynki Miłosierne. W każdej z tych części dał odpowiedź na osiem postawionych pytań. Razem wskazują one i wyjaśniają najważniejsze problemy związane z wiarą w Boże Miłosierdzie. Pytania są wnikliwe, a odpowiedzi - jasne, zrozumiałe i wyczerpujące. Dzięki temu, książka stanowi „katechizm” Miłosierdzia Bożego i jako taka mogła by wejść do kanonu lektur z teologii i pedagogii wiary.

Potrzeba poznawania Bożego Miłosierdzia wynika z wielu powodów. Przede wszystkim chodzi tu o zobaczenie Boga takim, jakim jest on względem ludzi od stworzenia do końca świata. Wiedza ta pomaga lepiej poznać kim jest człowiek i jaka jest jego godność. Od niej już tylko krok do miłości bliźniego, bez względu na to, w jakim znajduje się on stanie. Świadomość Miłosierdzia Bożego i przykazania czynienia miłosierdzia bronią człowieka przed znieczulicą i otwierają go na innych. A ludzie miłosierni są solą ziemi i światłem świata.

„Teraz jest czas dzielenia się ze wszystkimi Bożym Miłosierdziem - podkreśla wydawca w Posłowiu. - Miłosierdzie winno być ukazywane w naszym życiu niezależnie od tego, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, z kim rozmawiamy, czy też jaką pracę wykonujemy. Miłosierdzie obdarza nas cierpliwością i spokojem, niezależnie od tego, jak trudne jest nasze codzienne życie i nawet wtedy, gdy tracimy nadzieję wobec największego Miłosierdzia, Bożego Miłosierdzia. Kiedy jesteśmy miłosierni, Bóg nagradza nas swoją wspaniałą Miłością i Miłosierdziem...”.

Książka „Dialogi o Bożym Miłosierdziu” została zadedykowana „Apostołowi Bożego Miłosierdzia Janowi Pawłowi II dla uczczenia srebrnego jubileuszu pełnienia posługi św. Piotra - w hołdzie”. Zamyka ją na okładce fragment Homilii, wygłoszonej przez Ojca Świętego w Krakowie w dniu 17 sierpnia 2002 r.: „Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zwierzamy dziś losy świata i każdego człowieka...”W kwietniu 2003 r., tuż po ukazaniu się książki, została ona wręczona Janowi Pawłowi II w Watykanie.

Ojciec Święty - podkreśla na początku „Dialogów...” J. Francis Kardynał Stafford, Przewodniczący Papieskiej Rady ds Świeckich - „...ciągle naucza, że współczesny człowiek Miłosierdzie Boże musi przyjąć lub odrzucić. Wspólnym wysiłkiem społeczeństwa (po tragicznych doświadczeniach dwóch wojnach światowych) muszą na nowo przeegzaminować hierarchię wartości i pośród wszystkich darów odkryć dar życia w naszym świecie”. Taką próbę podjęli wierni z parafii Chrystusa Króla w Los Angeles.

To w ich świątyni znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez białostockiego artystę, Dymitra Grozdewa, (według wizerunku znajdującego się w ołtarzu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach). Obraz ten został poświęcony w Watykanie przez Ojca Świętego, który opatrzył go również własnym autografem. Reprodukcja zdobi strony tytułowe ksiązki w wydaniach polskim i angielskim, które dotarło do wiernych na drugiej półkuli.

Należy też podkreślić, że Dymitr Grozdew jest autorem opracowania graficznego książki oraz ilustracji, będących uzupełnieniem najcelniejszych myśli zarówno siostry Faustyny jak i autora „Dialogów o Bożym Miłosierdziu”, bpa Edwarda Ozorowskiego.

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao