Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


PO DRUGIM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH

pod redakcją Józefa Augustyna SJ

ISBN: 978-83-7505-271-8

wyd.: WAM 2009
Spis treści
Wstęp 5
CHRYSTUS W CENTRUM ŻYCIA
Krzysztof Osuch SJ
Ogólna wizja drugiego tygodnia Ćwiczeń duchownych
11
Usłyszeć wezwanie Króla wiecznego 11
Kontemplować, by lepiej dojrzeć wezwanie i dojrzewać do odpowiedzi 15
Poznać, kochać i naśladować Jezusa18
Najwyższe ubóstwo duchowe19
Objawianie chwały Boga23
Chrystusowy trzeci stopień pokory24
Tomasz Oleniacz SJ
Kontemplacje i rozważania drugiego tygodnia Ćwiczeń odpowiedzią na pragnienia wyrosłe z pierwszego tygodnia
27
Pragnienia powstałe w trakcie pierwszego tygodnia Ćwiczeń 28
Drugi tydzień Ćwiczeń odpowiedzią na pragnienia wyrosłe z pierwszego31
Sprawdzian dla pragnień37
NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA
Tomasz Kot SJ
Naśladować Jezusa — nie tylko dla orłów ascezy
43
Stanisław Musiał SJ
O naszej pokornej miłości do Chrystusa
48
Szerokie horyzonty Boskiej i ludzkiej miłości48
Modlitwa pokory50
Egzamin z miłości52
Dariusz Kowalczyk SJ
Życie Ewangelią w świecie konsumpcji
56
Umieć korzystać z obfitości57
Potrzeba Bożej ekonomii60
Ubogacić ubóstwem62
Biada wam, bogaczom 64
Eucharystia — solidarność z ubogimi 66
Józef Augustyn SJ
Czystość, posłuszeństwo i ubóstwo
68
Miara czystości68
Piękno i dobro ludzkiego ciała70
Posłuszeństwo72
Pokora wobec Boga i ludzi74
Ubóstwo76
Wolność77
Pokonywanie trudności78
Ks. Krzysztof Grzywocz
Ewangeliczne ubóstwo
81
Ucieczka od posiadania 81
Ubóstwo Chrystusa85
Ubóstwo uczniów 88
Leon Nieścior OMI
Ojcowie pustyni o naśladowaniu Jezusa
93
Posłuszeństwo i osobisty wybór95
Miłość i miłosierdzie97
Cnota pokory99
Podążać za wolą Bożą101
Jacek Bolewski SJ
Naśladowanie Maryi
103
Na wzór obrazu Syna104
Przez Jezusa do Maryi107
Na wzór obrazu Matki110
KONTEMPLACJE DRUGIEGO TYGODNIA
Józef Augustyn SJ
Metoda kontemplacji ewangelicznej
117
Cel kontemplacji118
Trud kontemplacji 119
Przygotowanie do kontemplacji119
Kontemplacja ewangeliczna121
Kontemplacja123
Modlitwa końcowa 125
Tomaš Špidlík SJ
Kontemplacje drugiego tygodnia
127
Wcielenie130
Narodzenie Pańskie134
Naśladowanie Chrystusa137
George Aschenbrenner SJ
Ukryte życie Jezusa
144
Ukryte życie w Nazarecie 145
Życie ukryte w Ojcu148
Ukryta, wewnętrzna intymność z Ojcem150
Znalezienie w Świątyni151
Doświadczenie nad Jordanem154
Czas kuszenia156
Służba publiczna 159
Krzysztof Osuch SJ
Trzy pary ludzi — wybrać to, co lepsze
164
Standardowa sytuacja164
Trzy pary — trzy postawy167
Pierwsza para ludzi168
Druga para ludzi169
Trzecia para ludzi173
Potrójna rozmowa174
Szokująca uwaga175
Tomaš Špidlík SJ
Dwa sztandary
177
Chrystus i Antychryst179
Konieczność podejmowania decyzji181
Prawdziwa wolność 183
Trzy pory, w których można dokonać wyboru rozsądnego i dobrego185
Reguły rozdawania jałmużn187
Trzy rodzaje ludzi188
Trzy stopnie pokory190
Leszek Mądrzyk SJ
Podejmowanie decyzji
192
Przygotowanie do podejmowania decyzji 193
Droga za Jezusem i uwagi o wyborze195
Trudności w podejmowaniu decyzji201
Spojrzenie z nadzieją203
CODZIENNA PRAKTYKA ŻYCIA DUCHOWEGO
Krzysztof Osuch SJ
Bez czego nie da się modlić?
207
Przydatność refleksji207
Fundamentalne warunki modlitwy209
Przygotować kilka „punktów”211
Niepowodzenia a cisza i milczenie214
Jak to zrobić?217
Kard. Carlo Maria Martini SJ
Rachunek sumienia
221
Obrachunek duchowy 223
Zbawienna chwila226
Anselm Grün OSB
Medytacja słowa Bożego drogą do nadziei
228
Ruminatio229
Lectio divina235
Źródło nadziei chrześcijańskiej236
Nadzieja dla Kościoła238
Willi Lambert SJ
Bóg pracujący wzywa do pracy
240
Mistyka czynu241
Bóg pracy241
Modlić się — pracować — kochać246
Piet van Breemen SJ
Znajdować Boga we wszystkich rzeczach
249
Sztuka serca250
Uczynić codzienność modlitwą252
Za rzeczami stoi Bóg253
Św. Ignacy Loyola
Addycje drugiego tygodnia.
Uwagi pomocne do odprawienia drugiego tygodnia
255
Św. Ignacy Loyola
Reguły rozeznawania duchów drugiego tygodnia
259
Św. Ignacy Loyola
Trzy pory wyboru
263

WSTĘP

Co zabrać ze sobą? Po drugim tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, który oddajemy do Państwa rąk, to kolejny — trzeci już — tom z minikolekcji rekolekcyjnej: Co zabrać ze sobą? przygotowanej przez jezuickie Wydawnictwo WAM jako pomoc dla osób odprawiających rekolekcje ignacjańskie. Publikacja pragnie służyć osobom wyjeżdżającym z domu rekolekcyjnego po drugim tygodniu w podtrzymaniu i rozpalaniu ciągle na nowo pragnienia poznawania, miłowania i naśladowania Chrystusa w codzienności życia.

1. Po doświadczeniu głębi grzechu i przebaczającej łaski Boga w pierwszym tygodniu, w tygodniu drugim rekolektant szuka z wytrwałością i zapałem osobowego spotkania z Jezusem, by móc Go pełniej poznać, pokochać i naśladować. W każdej kontemplacji drugiego tygodnia Ojciec Ignacy zaprasza, by: „Prosić o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym Go więcej kochał i więcej szedł w Jego ślady”*. Wierna kontemplacja ewangeliczna sprawia, że Chrystus staje się dla chrześcijanina najważniejszym odniesieniem we wszystkich sprawach jego życia, zarówno tych wielkich i ważnych, jak też małych i zdawać by się mogło banalnych. Sam Jezus powiedział: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie (Łk 16, 10).

2. Rekolekcyjne kontemplacje drugiego tygodnia Ćwiczeń dają jedynie przedsmak tego, kim Jezus pragnie być dla nas i czym pragnie nas obdarzyć w całym naszym życiu. Jeżeli drugi tydzień ma spełnić swoją rolę, to doświadczenie, które rozpoczęło się w zaciszu domu rekolekcyjnego, winno być kontynuowane we własnym domu i to niezależnie od uwarunkowań materialnych, rodzinnych i zawodowych. Autentyczność naszego poznania i miłowania Chrystusa sprawi, że znajdziemy dla Niego miejsce, choćby miało być ono skromne jak betlejemska grota, która Go ugościła.

Dzięki codziennej kontemplacji ewangelicznej Osoba i nauczanie Jezusa stają się dla nas sakramentem, który umożliwia nam zgłębianie tajemnicy samego Boga, zgodnie z obietnicą daną przez Niego uczniom: Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca (J 14, 9). Patrząc na człowieczeństwo Chrystusa oczyma ciała, uczymy się „widzieć” Jego Bóstwo oczyma duszy. Całe życie Jezusa, które kontemplujemy, mówi nam o nieskończonej miłości Boga do nas i jednocześnie zaprasza nas do udzielenia na nią odpowiedzi. To pełnia Bóstwa, która jest w Chrystusie, dogłębnie uświęca każde Jego słowo, każdy czyn, każdy gest. Cała ludzka rzeczywistość doznała w Jezusie uświęcenia. I dlatego wszystko, co opisują Ewangelie, stanowi dla nas pouczenie o tym, kim jesteśmy, kim mamy się stawać i jak powinniśmy żyć.

W codzienności życia duchowego ewangelicznej kontemplacji winny towarzyszyć zwyczajne praktyki religijne: rachunek sumienia, lektura duchowa, kierownictwo duchowe. Stąd też w Co zabrać ze sobą? Po drugim tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, obok artykułów poświęconych kontemplacji drugiego tygodnia, podejmujemy także refleksję nad metodami modlitwy, które były przedmiotem refleksji w poprzednich tomach: Co zabrać ze sobą? Po fundamencie „Ćwiczeń duchownych” oraz Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu „Ćwiczeń duchownych”.

3. Dla osób, które stoją przed wyborem drogi życia, drugi tydzień może być ważną pomocą w zdobywaniu wolności wewnętrznej wobec tego, co ma być przedmiotem ich wyboru. „W każdym bowiem dobrym wyborze [...] oko naszej intencji winno być proste, wpatrzone jedynie w cel, dla którego jesteśmy stworzeni, a mianowicie dla chwały Boga” (Ćd 169). Będąc wewnętrznie wolnym, człowiek może usłyszeć wezwanie Jezusa do pójścia tą drogą, którą On sam dla niego wybrał. Nasz wybór drogi życia jest bowiem zawsze przyjęciem zaproszenia samego Jezusa. U osób zaś, które dokonały już wyboru stanu życia, kontemplacje drugiego tygodnia prowadzą do reformy życia oraz do pogłębiania i ożywiania doświadczenia wiary.

4. Książka została przygotowana w ramach redakcji kwartalnika „Życie Duchowe” we współpracy z Centrum Duchowości Ignacjańskiej w Częstochowie. Redaktorem serii jest redaktor naczelny kwartalnika Józef Augustyn SJ, autor publikacji rekolekcyjnych, zaangażowany od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w animację rekolekcji ignacjańskich w Polsce. Poszczególne tomy Co zabrać ze sobą? skierowane są zarówno to rekolektantów, którzy odprawiają kolejne części Ćwiczeń, jak też do zainteresowanych duchowością ignacjańską. Dla osób, które kiedyś rozpoczęły tę formę rekolekcji i z jakichś powodów przerwały odprawianie kolejnych tygodni, lektura może być pomocą w podjęciu decyzji o kontynuowaniu Ćwiczeń duchownych.

Wydawnictwo WAM

* Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne [dalej Ćd], Kraków 2002, 104.

dalej >>

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rekolekcje Ignacy Loyola ćwiczenia duchowe duchowość ignacjańska Józef Augustyn
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W