Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Stanisław Biel SJ

GDZIE JEST BÓG W ZAGUBIONYM ŚWIECIE?

ISBN: 978-83-7505-310-4

wyd.: WAM 2009
Spis treści
WSTĘP5
Rozdział I
JAKI ŚWIAT? 7
1. CUDOWNY ŚWIAT?9
Świat, jaki był 9
Korona Bożego dzieła10
Pierwotna tęsknota13
2. ŚWIAT ZAGUBIONY15
Koniec idealnego świata15
Świat — areną walki dobra ze złem17
Postawa wiktymizacji21
Zaburzone relacje 22
Zagubiony człowiek 25
Zagubiona natura26
3. ŚWIAT ODKUPIONY29
Ewangelia w Raju29
Emmanuel — Bóg z nami 30
Cierpienie Boga w świecie32
Zmartwychwstanie — pieczęcią Boga 35
4. ŚWIAT ODNOWIONY 38
Nowa ziemia i nowe niebo38
Wieczne cierpienie 41
Droga oczyszczenia44
Rozdział II
JAKI BÓG?49
1. BÓG ZAFAŁSZOWANY49
Wielu bogów czy wiele obrazów?49
Klasyczne zafałszowania50
2. BÓG OBJAWIAJĄCY SIĘ 56
Obrazy a atrybuty Boga 56
Macierzyński Ojciec? 59
3. TAJEMNICA I PEWNOŚĆ61
Zawierzyć Tajemnicy61
Dziecięca ufność63
4. ANTYNOMIA WIARY I ŻYCIA?68
Rozdźwięk wiary i życia 68
Wiara tradycyjna czy magiczna?70
Rozdział III
POSZUKUJĄC BOGA W ZAGUBIONYM ŚWIECIE73
1. ŚLADY I ZNAKI BOGA73
Natura — znakiem miłości Boga73
Wdzięczność — pamięcią serca75
Znaki czasu79
Człowiek — piękno i odblask Boga82
Święci dziś84
2. BÓG W CODZIENNOŚCI 88
Żyć codziennością 88
Rytuały91
3. MILCZENIE BOGA94
Czy Bóg milczy?94
Nieobecny czy niedoświadczalny?96
Bóg ciszy98
Miejsca święte100
Bóg mówi przez Słowo102
5. CZY BÓG CHCE CIERPIENIA I ZŁA?104
Poszukując odpowiedzi104
Odwieczne pytanie108
Czy cierpienie ma sens?111
Trud życia i radość114
6. BÓG ŚMIERCI CZY BÓG W ŚMIERCI?115
Przemijanie ma sens115
Gdzie jest Bóg w zagubionym świecie? 165
Błędne decyzje człowieka119
Sacrum śmierci121
Rozdział IV
ŻYJĄC Z BOGIEM W ZAGUBIONYM ŚWIECIE124
1. ZMIANA MYŚLENIA124
Szczęście bez Boga?124
Kamienie życia126
Interwencje Boga129
Nawrócenie132
2. NA DROGACH PRZEBACZENIA136
Łatwe przebaczenie?136
Dlaczego przebaczać?139
Komu przebaczać?142
3. WSPÓŁCZUCIE 144
Dwa przykłady144
Człowiek — istotą współczującą145
4. LĘKI A ZAUFANIE150
Miłość usuwa lęk 150
Zaakceptować nieznane152
Doświadczenie granic155
Modlitwa 157
ZAMIAST ZAKOŃCZENIA160

WSTĘP

Gdy powiedziałem jednemu z moich współbraci zakonnych, że piszę książkę na temat obecności Boga w zagubionym świecie, odrzekł mi: „ależ to bardzo proste, przecież Bóg jest wszędzie”. Właśnie, wszędzie..., łatwo powiedzieć, ale jak o tym napisać albo przekonać innych, zwłaszcza poszukujących i sceptyków? Książka Gdzie jest Bóg w zagubionym świecie? jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o sposób obecności Boga w świecie współczesnym, który często gubi swój cel i kierunek. Współczesny świat promuje wartości i modele szczęścia, które dostarczają silnych wrażeń zmysłowych, natomiast zaniedbują ducha.

Dzisiaj bardzo wiele, i słusznie, mówimy o zatruciu środowiska naturalnego, powstają nowe ruchy i organizacje promujące ekologię i zdrowy tryb życia. Natomiast mniej zajmujemy się zatruciem duchowej atmosfery. Zbyt rzadko uświadamiamy sobie, że nasz duch nie rozwija się, a może nawet karleje. Brak duchowej atmosfery, zdrowego klimatu dla serca i duszy, promocja „cywilizacji rzeczy i zmysłów” sprawiają, że Bóg przestaje się liczyć w naszym życiu i gubimy Jego właściwe pierwsze miejsce. Podejmując tematy obrazu Boga i świata, poszukując śladów i znaków Boga w zagubionym świecie oraz wskazując niektóre elementy życia z Bogiem dziś, nie mam aspiracji, aby w sposób wyczerpujący odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule książki. Zresztą nie jest to możliwe. Pragnę natomiast podzielić się osobistymi przemyśleniami, wzbogaconymi o doświadczenie i świadectwa osób, które spotkałem w moim życiu oraz refleksją innych, która jest mi szczególnie bliska. Moim głębokim pragnieniem jest, by ta książka zaprowadziła wszystkich drogich Czytelników na drogę nadziei.

Wierzę, jestem przekonany i mam głęboką nadzieję, że zagubiony świat w końcu znajdzie drogę do swojej pierwotnej harmonii; odnowiona ziemia objawi chwałę Boga, stanie się na nowo miejscem sprawiedliwości i pokoju, a zagubiony człowiek zaspokoi swoją najgłębszą tęsknotę — za miłością i Bogiem. Jednak każdy z nas stanowi cząstkę zagubionego świata. I od każdego z nas zależy, na ile ten świat będzie zmierzał ku swej pełni, ku miłości i Bogu.

Autor

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość nadzieja znaki czasu sceptyk współczesność płaszczyzna duchowa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W