Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Stanisław Biel SJ

GDZIE JEST BÓG W ZAGUBIONYM ŚWIECIE?

ISBN: 978-83-7505-310-4

wyd.: WAM 2009
Rozdział I

JAKI ŚWIAT?

Pytanie o obecność Boga w świecie w bolesny sposób przewija się przez historię i kulturę. Stawia je człowiek każdej epoki. Istnieje również wiele prób odpowiedzi. Zanim jednak podążymy tropem niektórych z nich, zastanówmy się, co charakteryzuje współczesny zagubiony świat.

Święty Jan w swoich pismach daje wnikliwą analizę świata. Jan patrzy na świat w wielu aspektach, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Widzi świat jako owoc działania i miłości Boga:

Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez nie (J 1, 10)1;
widzi grzech i zło świata oraz dysonans, jaki istnieje między Bogiem a światem:
Nie miłujcie świata
ani tego, co jest na świecie!
Jeśli kto miłuje świat,
nie ma w nim miłości Ojca.

Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata (1 J 2, 15n).

Widzi również świat w jego dynamice, przemijaniu i zmierzaniu ku pełni w Bogu: Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki (1 J 2, 17). I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły (Ap 21, 1).

Wprawdzie od Jana Apostoła dzieli nas prawie dwa tysiące lat, ale jego diagnoza świata jest wciąż aktualna. Idąc jego tropem popatrzmy na świat w czterech aspektach:

1 Wszystkie cytaty z Biblii Tysiąclecia, wydanie trzecie.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość nadzieja znaki czasu odkupienie sceptyk współczesność świat stworzony płaszczyzna duchowa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W