Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Joyce Rupp

Modlitwa osobista

przekład Ewa Czerwińska

ISBN: 978-83-7505-282-4

wyd.: WAM 2009
Spis treści
Wstęp do serii
Duchowość katolicka dla dorosłych
5
Od autorki7
Rozdział 1
Wchodzenie w bliską więź
15
Rozdział 2
Przypływy i odpływy w modlitwie
43
Rozdział 3
Czuwanie przy Tajemnicy
69
Rozdział 4
Kierowanie modlitwy od środka na zewnątrz
103
Zakończenie133
Ziarenko i dzbanuszek133
Bibliografia 137

Wstęp do serii

Duchowość katolicka dla dorosłych

Seria Duchowość katolicka dla dorosłych dotyczy najgłębszego wymiaru duchowości, tego miejsca w duszy, w którym wiara spotyka się ze zdolnością pojmowania. Kiedy docieramy do tego miejsca, zaczynamy widzieć jakby po raz pierwszy. Przypominamy niewidomego z Ewangelii, który odzyskawszy wzrok, ledwie uwierzył własnym oczom: A teraz widzę! (J 9, 25b).

Chrześcijaństwo polega między innymi na dostrzeganiu Bożego dobra, które znajduje się tuż przed naszymi oczami, w nas i wszędzie wokół nas. Chodzi o to, by uczyć się spoglądać na Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, Jego oczami. Dopiero wtedy, kiedy ujrzymy, kim jesteśmy jako bracia i siostry w Chrystusie oraz dzieci Boga, możemy zacząć upodobniać się do Jezusa i iść Jego Drogą. Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek (Prz 27, 19).

Seria Duchowość katolicka dla dorosłych jest skierowana do tych, którzy pragną tu i teraz zrealizować kiedyś poznane słowa. Ma na celu pomóc nam przejść od informacji do transformacji. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce (1 Kor 13, 11).

Autorzy tej serii to najlepsi współcześni pisarze katoliccy. Poprosiliśmy ich, by ogarnęli refleksją najgłębsze wymiary własnej wiary i opowiedzieli nam o tym, co w nich dostrzegli. Poruszane tematy obejmują modlitwę — Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga (Ps 46, 11); sens życia — poznanie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu (1 J 5, 11); oraz podejmowanie trudów codzienności — obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość (Kol 3, 12).

Każda książka z tej serii ukazuje aktywną i pełną miłości obecność Chrystusa w świecie. Autorzy podkreślają doniosłość faktu naszej przynależności do Mistycznego Ciała Chrystusa, pomagają w zrozumieniu naszej duchowej jedności z całą rodziną Bożą, zachęcają do wyrażania Chrystusowej misji miłości, pokoju i pojednania w naszym codziennym życiu.

Seria Duchowość katolicka dla dorosłych to owoc współpracy wydawniczej Orbis Books, gałęzi wydawniczej Catholic Foreign Mission Society of America (Maryknoll), oraz RCL Benziger, zapewniającego edukację religijną i rodzinną ludziom w każdym wieku. Jest zakorzeniona w żywotnej tradycji katolickiej i oparta na stałej normie doskonałości.

Michael Leach
Redaktor prowadzący

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość modlitwa osoba relacja więź
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W