Historia miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Historia miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacje pochodzą z serwisu internetowego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Kalwaria Zebrzydowska jest małym miasteczkiem usytuowanym w dolinie pomiędzy dwoma pasmami niskich, ale pięknych gór, na pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego u podnóży góry Żar na wysokości 335-400 m npm. Miasto przecina międzynarodowa trasa Cieszyn-Kraków. Miasto posiada dwie stacje kolejowe na linii Zakopane-Kraków i Bielsko-Biała - Kraków, dworzec autobusowy , rozwiniętą sieć dróg krajowych i lokalnych. Dogodne połączenia komunikacyjne oraz bliskość do lotniska w Krakowie są poważnym atrybutem miasta. Kalwaria Zebrzydowska liczy 4,524 mieszkańców, zajmuje powierzchnię 550 ha. Do gminy Kalwaria Zebrzydowska należy 13 wsi, które liczą 14,444 mieszkańców zajmując powierzchnię 6,982 ha. Miasto Kalwaria Zebrzydowska ma walory, które wyróżniają je zarówno w kraju jak i za granicą. Pierwszym z nich jest rzemiosło którego wyroby mają znakomitą reputację wśród klientów. Rozwinięte współcześnie ma tradycje sięgające XVII wieku. Skoncentrowany jest tu poważny potencjał rzemieślniczy, zdominowany głównie przez branżę stolarską i szewską. Zakładów tych jest zarejestrowanych około 1130 na ogólną liczbę 2650 podmiotów gospodarczych. Corocznie organizowane są wiosenne i letnie Targi Meblowe, na których rzemieślnicy wystawiają własne wyroby. Ponadto w ciągu całego roku czynna jest stała ekspozycja w dwóch pawilonach Cechu Rzemiosł Różnych, który skupia rzemieślników z całej gminy we wszystkich branżach. Drugim walorem miasteczka jest kult religijny. Kalwaria Zebrzydowska jest jednym z najważniejszych obok Częstochowy ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego w Polsce, a położenie na słynnym szlaku papieskim wiodącym z Wadowic do Krakowa powoduje rosnący napływ pątników. Corocznie odbywają się uroczyste obrzędy religijne, w których uczestniczą licznie pielgrzymi z całego kraju i z zagranicy. Największe nasilenie ruchu pielgrzymkowego występuje w czasie najbardziej okazałych uroczystości tj. Odpust Wielkiego Tygodnia - Misterium Męki Pańskiej oraz uroczystości Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny / 15 sierpnia /.

Historia miasta sięga roku 1617 i jest ściśle związana z dziejami Kościoła. W XVII wieku. Mikołaj Zebrzydowski - Wojewoda Krakowski, w panoramie góry Żar ufundował budowę Klasztoru i zespołu Kaplic Dróg Męki Pańskiej na wzór Kalwarii Jerozolimskiej. Na przestrzeni lat powstał tu cały zespół zwany Dróżkami Kalwaryjskimi, który wraz z Klasztorem OO Bernardynów jest jednym z głównych zabytków architektury. Klasztor z Sanktuarium Maryjnym jest budowlą późno barokową, przechodzącą w styl rococo z charakterystycznymi krużgankami. Wnętrze Klasztoru ozdobione dernistyczną polichromią z zabytkowymi stallami, licznymi cennymi obrazami i wyposażeniem bogato inkrustowanym. Dróżki o bardzo ciekawej architekturzesą wkomponowane w naturalny krajobraz stanowiący tzw. Park Pielgrzymkowy wielokilometrowymi alejkami drzew i przecinkami leśnymi. Klasztor OO Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej został obdarzony przez Papieża Jana Pawła II godnością Bazyliki Mniejszej. Obecnie przy Klasztorze prowadzone jest Wyższe Seminarium Duchowne. Przy Klasztorze zlokalizowany jest także Dom Pielgrzyma z miejscami noclegowymi dla pielgrzymów przybywających do Kalwarii Zebrzydowskiej.

W mieście i Klasztorze trwają przygotownaia do wspólnych obchodów 400 - letniej historii powstania Sanktuarium i miasta. Podczas V Pielgrzymki do Polski Ojca Świętego Jana Pawła II przedstawiciele władz samorządowych wzięli udział 7 czerwca 1997 roku w uroczystościach w Ludźmierzu. W czasie tych uroczystości Burmistrz Miasta mgr inż. Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady mgr inż. Grzegorz Czader i Zastępca Przwodniczącego Rady Jan Kawaler wręczyli w imieniu własnym i całego społeczeństwa Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz zaproszenie z prośbą o przyjazd Ojca Świętego do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Do innych zabytków godnych uwagi należą:

  • Zespół Zamkowy w Zebrzydowicach
  • Zespoły dworskie
  • Kamieniczki mieszczańskie z kramami odpustowymi
  • Pustelnia Pięciu Braci Polaków, Pustelnia Św. Rozalii
  • Kościół Parafialny
  • Zabytkowe domy w zabudowie miejskiej
  • Cmentarze parafialne i cmentarz wojenny.

Kalwaria Zebrzydowska ma również niesłabnące walory turystyczne i wypoczynkowe. Okolice miasta stanowią atrakcyjny fragment Beskidu Niskiego o silnie sfalowanych wzniesieniach i łagodnych dolinach. Przeważa krajobraz rolniczy z dużymi kompleksami leśnymi z górującymi nad okolicą dwoma masywami - Lanckoroną z ruinami średniowiecznego zamku i górą Żar.

Kalwaria Zebrzydowska jest określana często jako 'zielona gmina ' gdyż brak przemysłu nie powoduje skażeń powietrza i należy do czołowych atrakcji regionu. Sanktuarium Maryjne przyciąga wielotysięczne rzesze pielgrzymów, a rozwinięte rzemiosło i handel, liczną krajową i zagraniczną klientelę. Ponadto ciekawe trasy turystyczne usytuowane w pobliżu miasta, baza noclegowa oraz obiekty sportowo - rekreacyjne i kulturalne sprzyjają rozwojowi turystyki.

Teren miasta i gminy jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną tj. w sieć wodociągową, kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków, gazową i telefoniczną. Powyższe atrybuty wymagają koniecznie dalszego rozwoju miasta i gminy.

W związku z tym oferujemy do sprzedaży oraz zagospodarowania wolne grunty. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy grunty te przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego, turystyki wypoczynku, koncentracji usług, zieleni parkowej oraz rzemiosła produkcyjnego.

Serdecznie zapraszamy do Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic, regionu o ciekawej historii, unikalnych tradycjach i walorach krajoznawczych, miasta, które zostało wpisane na listę światowego Dziedzictwa UNESCO Krajobrazu Kulturowego, ośrodka o bogatym potencjale ekonomicznym i możliwościach inwestycyjnych.

opr. JU/PO

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama