Uwaga! Sekta!

Jeśli wejdziesz do grupy, która cię fascynuje, sprawdź, czy występują tam elementy świadczące o tym, że to grupa destrukcyjna...

Jeśli wejdziesz do grupy, która cię fascynuje, sprawdź, czy występują tam elementy świadczące o tym, że to grupa destrukcyjna:


– czy władza przywódcy grupy jest nieograniczona?
– czy w grupie kładzie się duży nacisk na gromadzenie pieniędzy? Czy istnieje społeczna kontrola ich wydatkowania?
– czy jednostka ma prawo w każdej chwili zrezygnować z członkostwa?
– czy pewne elementy doktryny i historii ruchu są przedstawiane inaczej na początku zaangażowania niż po pewnym okresie uczestnictwa?
– czy grupa nie utrudnia swoim członkom kontaktów z rodzinami?
– czy istnieje obowiązek zakładania rodzin wewnątrz grupy?
– czy istnieje ograniczenie dopływu informacji ze świata? Czy można zauważyć tendencję do kontrolowania każdej godziny życia członków grupy?
– czy da się zaobserwować postawę wrogości wobec świata, społeczeństwa, instytucji, państwa przedstawianych jako „siedlisko zła” i źródło zagrożenia? Czy istnieje przekonanie o nieomylności i jedynozbawczości nauki grupy?
– czy grupa jest programowo wrogo nastawiona do kształcenia pozareligijnego?

Szkoła nie jest miejscem zwolnionym od agitacji grup destrukcyjnych. Również tu mogą ujawnić się „macki sekty”. Dlatego nauczyciele i wychowawcy powinni zwracać szczególną uwagę (zwłaszcza przed wakacjami) na elementy świadczące o działalności werbunkowej sekt:


– pojawiające się podejrzane, „zachęcające” plakaty w szkole lub jej okolicach
– osoby chcące organizować bezpłatne kursy języków obcych w szkole
– wynajmowanie szkół niesprawdzonym grupom i organizacjom
– rozdawanie prezentów na terenie szkoły przez organizacje religijne (mało znane)
– rozdawanie ulotek i zaproszeń na spotkania „tylko dla ciebie”, bez kontaktu z rodzicami i nauczycielami
– oferowanie pomocy materialnej dla dzieci gorzej sytuowanych, aby uzyskać dane adresowe
– oferty szybkiego uczenia się
– sygnały od rodziców o dziwnym zachowaniu dzieci.

opr. aś/aś

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama