Father Justin Rosary Hour: Chrzest - 04

Odpowiedź z poradnika "Rosary Hour". Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?

Jezus powiedział: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Czy to znaczy, że chrzest jest konieczny do zbawienia? Czy nieochrzczeni są potępieni?

Chrzest jest konieczny dla wszystkich, którzy osiągnęli pełne poznanie Ewangelii. Bez chrztu nie ma przecież żadnego powiązania z Chrystusem, a brak połączenia z Nim uniemożliwia dojście do Ojca niebieskiego (por. J 14, 6). Chrzest jest więc nieodzownym warunkiem zbawienia jedynie dla tych, którym był on głoszony i którzy mogli podjąć decyzję przyjęcia go.

Jednakże Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni (por. 1Tm 2, 4-6), toteż człowiek, który żyje zgodnie z głosem sumienia i wypełnia wolę Bożą tak, jak ją konkretnie poznaje, który zatem z pewnością pragnąłby przyjąć chrzest, gdyby buł świadom jego znaczenia, może osiągnąć zbawienie poprzez taki właśnie „chrzest z pragnienia”. O „chrzcie krwi” mówimy wtedy, gdy ktoś oddaje swoje życie za Chrystusa otrzymaniem chrztu z wody (np. męczennicy).

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama