List w sprawie VAT na artykuły dziecięce

List do Marszałka Sejmu RP w sprawie VAT na artykuły dziecięce, 10.02.2011

Warszawa, dnia 10 luty 2011 r.

Marszałek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej
Grzegorz Schetyna

Jako członkowie Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, pragniemy wyrazić poparcie dla poprawki Komisji Finansów Publicznych przewidującej odłożenie podwyższenia VAT z 8 proc na 23 proc. na ubranka niemowlęce i obuwie dziecięce do 1 stycznia 2012 roku.

Jesteśmy zdania, że późniejsze wprowadzenie VAT na artykuły dziecięce nie tylko spowoduje nieco niższe koszty utrzymania małych dzieci przez okres 6 miesięcy, ale przede wszystkim stworzy okazję do przyjęcia projektów zrekompensowania VAT na artykuły dziecięce lub wynegocjowania z Unią Europejską niższego VAT na te artykuły.

Pragniemy zwrócić uwagę na to, że Polska coraz wyraźniej odstaje od realizacji jednego z podstawowych celów Unii Europejskiej, czyli polityki spójności. Świadczy o tym wysoki poziom ubóstwa, szczególnie dzieci. W Polsce 2 miliony osób żyje poniżej minimum egzystencji, a 4 miliony ma tak niskie dochody, że jest uprawniona do wsparcia z pomocy społecznej.

Głównym nurtem wsparcia rodzin powinno być zapewnienie pracy i godziwego wynagrodzenia. Mając jednak na uwadze niski status materialny dużej liczby polskich rodzin, wysokie bezrobocie, najwyższe w Unii Europejskiej ubóstwo dzieci, regres demograficzny, wyjątkowo niskie nakłady na politykę rodzinną, każde podwyższenie kosztów utrzymania dzieci musi być niezwykle uważnie przemyślane. Bez wątpienia podwyższenie VAT wpłynie negatywnie na koszty utrzymania rodzin, szczególnie mocno zaś rodzin wielodzietnych. Z wymienionych względów popieramy poprawkę Komisji Finansów Publicznych i mamy nadzieję, na jej akceptację zarówno przez rząd jak i parlament.

Joanna Krupska, Antoni Szymański, Paweł Wosicki
Członkowie Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski

Do wiadomości: środki masowego przekazu

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama