Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

KOMISJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KKBIDS

Dłuższa forma Mszy wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

Dłuższa forma Mszy wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego - foto
Autor/źródło: www.flickr.com/photos/episkopatnews, episkopat.pl

DŁUŻSZA FORMA MSZY WIGILIJNEJ NIEDZIELI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

(Missale Romanum, editio typica III, emendata). Objaśnienie do polskiego przekładu


W 2008 roku, w łacińskim Missale Romanum(editio typica III, emendata) Stolica Apostolska opublikowała Supplementum z tekstami dłuższej formy Mszy Wigilijnej Zesłania Ducha Świętego. Teksty te zawierają między innymi rozbudowaną liturgię słowa (4 czytania przed Ewangelią) z oracjami przed czytaniami na wzór liturgii słowa Wigilii Paschalnej.

Polski przekład wspomnianych tekstów został zatwierdzony (łac. approbatio) w dniu 14 marca 2018 roku przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 378. Zebrania Plenarnego odbywającego się w Warszawie w dniach 13-14 marca 2018 roku, uchwałą nr 25/378/2018, i przesłany do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów celem potwierdzenia (łac. confirmatio). Kongregacja w dniu 2 kwietnia 2019 roku potwierdziła polskie tłumaczenie odnośnych oracji oraz pozostałych tekstów formularza.

Z chwilą potwierdzenia przez Stolicę Apostolską tłumaczenie uzyskuje moc obowiązującą i odtąd w języku polskim należy używać tego formularza, jeśli sprawuje się Mszę Wigilijną w dłuższej formie.

Przypomina się, że zgodnie z rubryką nr 1 wspomnianego formularza, użycie dłuższej formy Mszy Wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego jest możliwością, a nie obowiązkiem (zob. rubryka nr 1: W kościołach, w których sprawuje się Mszę Świętą w formie dłuższej, można ją celebrować w następujący sposób…).


Zobacz także: TEKSTY NA MSZĘ WIGILIJNĄ NIEDZIELI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO


opr. ac/ac

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: liturgia sakramenty Duch Święty Missale Romanum KKBiDS dokumenty biskupów Msza wigilijna niedzieli Zesłania Ducha Świętego Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W