Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


KOMUNIKAT
ze spotkania zespołów do spraw wzajemnych kontaktów
Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie i Konferencji Episkopatu PolskiW dniach 9 i 10 lipca 2003 roku odbyło się we Lwowie drugie spotkanie zespołów ustanowionych przez Konferencję Episkopatu Polski i Synod Biskupów Metropolii Kijowsko-Halickiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Obradom przewodniczyli biskup Ryszard Karpiński, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej oraz biskup Sofron Mudryj, biskup eparchii iwanofrankowskiej. W czasie spotkania potwierdzono zainteresowanie obu stron prowadzeniem dalszej wspólnej pracy w celu pełniejszego porozumienia i pojednania pomiędzy narodami polskim i ukraińskim w kontekście budowania wspólnoty europejskiej w duchu Ewangelii Chrystusowej, do czego zachęca Ojciec Święty Jan Paweł II, szczególnie w przesłaniu do Hierarchów obu Kościołów z dnia 7 lipca 2003 roku.

Uczestnicy spotkania wymienili informacje o zaakceptowaniu propozycji, uzgodnionych na poprzednim spotkaniu w Lublinie (8-9 maja 2003 roku), dotyczących konkretnych kierunków i form współpracy na płaszczyźnie struktur hierarchicznych oraz kontaktów wspólnotowych i osobistych kontaktów w celu wzajemnego poznania i przebaczenia wzajemnie doznanych krzywd, pokonywania współczesnych problemów, a także kontynuowania i poszerzania nowych inicjatyw, podejmowanych dla budowania zgody i pokoju pomiędzy chrześcijanami obydwu Państw.

W czasie obrad zespołów postanowiono:

- zachęcić do organizowania wspólnych badań naukowych i konferencji, poświęconych pozytywnym przykładom współżycia Polaków i Ukraińców;

- zaproponować zorganizowanie specjalnych wykładów w seminariach duchownych oraz wymianę wykładowców w celu lepszego wzajemnego poznania tradycji wschodniej i zachodniej oraz przygotowania odpowiednich podręczników;

- zachęcić do współpracy w duszpasterstwie;

- zwrócić szczególną uwagę na wychowanie młodego pokolenia we wspólnocie chrześcijańskiej oraz na wspieranie aktywnego udziału we wspólnych religijnych i kulturalnych akcjach młodzieży polskiej na Ukrainie i młodzieży ukraińskiej w Polsce.

Powyższe propozycje zostały przedyskutowane na spotkaniu zespołów z przedstawicielami społeczności Lwowa, które miało miejsce w siedzibie Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Uczestnicy spotkania przygotowali również nowe propozycje działań, które zostaną przedstawione Konferencji Episkopatu Polski i Synodowi Biskupów Greckokatolickiej Metropolii Kijowsko-Halickiej oraz wyrazili wolę kontynuacji wspólnej pracy.

Podpisali:
Bp Ryszard Karpiński
Bp Sofron MudryjŹródło: Komunikat przesłany faksem dn. 10.07.2003 r. do Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski ze Lwowa przez zespoły ds. wzajemnych kontaktów Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie i Konferencji Episkopatu Polski

Wersja elektroniczna: Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie Polska historia Ukraina Lwów zgoda badania naukowe
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W