List Rady Stałej KEP do Marszałka Sejmu RP

List Rady Stałej KEP (10.02.2005) w sprawie Ustawy o świadomym rodzicielstwie

Szanowny Pan
Włodzimierz Cimoszewicz
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku!

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przewidziane jest (warunkowo) pierwsze czytanie kontrowersyjnego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie. W związku z tym pragniemy przypomnieć stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wyrażone w Oświadczeniu z dnia 21 września 2004 r. Biskupi Polscy w całej rozciągłości je podtrzymują, i dlatego pozwalamy je sobie Panu przypomnieć, jako nowemu Marszałkowi Sejmu:

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski z całą mocą sprzeciwia się rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk sejmowy 3215), która wprowadza całkowitą swobodę zabijania dzieci poczętych.

Obecnie funkcjonujące prawo, chroniące życie od poczęcia, przyniosło pozytywne skutki dla dziecka i matki oraz korzystne zmiany w świadomości społecznej, co potwierdzają kolejne sprawozdania rządowe.

Tymczasem nowy projekt ustawy proponuje swobodę wykonywania aborcji u małoletnich dziewcząt bez informowania rodziców, obowiązkową edukację seksualną od I klasy szkoły podstawowej oraz finansowanie z budżetu państwa aborcji, środków antykoncepcyjnych i zabiegów sztucznej prokreacji.

Projekt ustawy o tzw. świadomym rodzicielstwie narusza konstytucyjne zasady ochrony ludzkiego życia i zdrowia, prawo do równego traktowania wszystkich obywateli, poszanowania macierzyństwa i rodzicielstwa oraz prawa rodziców. Wprowadzenie takiej ustawy byłoby zbrodnią przeciw narodowi, zwłaszcza wobec ujemnego przyrostu naturalnego.

Zamiast zwiększania pomocy kobietom brzemiennym i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, projekt ustawy zakłada drastyczne obniżenie standardów ochrony ludzkiego życia i zdrowia, demoralizację dzieci i młodzieży, odsuwa rodziców od decydowania o istotnych sprawach ich dzieci oraz powoduje ogromne wydatki budżetu państwa.

Mając na uwadze szacunek dla ludzkiego życia i dobro rodziny, za Pana pośrednictwem apelujemy do wszystkich Pań Posłanek i Panów Posłów o odrzucenie projektu ustawy, która narusza fundamentalne prawo każdego człowieka do życia. Pragniemy również zwrócić uwagę, że Trybunał Konstytucyjny uznał podobną ustawę z 1996 r. za niezgodną z Konstytucją RP, a była ona dużo mniej liberalna niż obecny projekt.

Z wyrazami szacunku

Abp Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 10 lutego 2005 r.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama