Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Komunikat w sprawie utworzenia diecezji świdnickiej i bydgoskiej oraz metropolii łódzkiej, 24.02.2004

Ojciec Święty Jan Paweł II — w duchu pasterskiej troski o Kościół, który jest w Polsce — realizując założenia bulli Totus Tuus Poloniae populus (25 marca 1992 r.), podjął następujące decyzje.

Ustanowił:

1. Metropolię łódzką ze stolicą w Łodzi.

Włączył do nowej metropolii łódzkiej diecezję łowicką (wyłączając ją tym samym z metropolii warszawskiej).

2. Diecezję bydgoską z 12 dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej, 3 dekanatów diecezji pelplińskiej i 1 dekanatu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Stolicą nowej diecezji jest miasto Bydgoszcz, jej patronami: Matka Boża Pięknej Miłości i bł. Michał Kozal, a katedrą kościół św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy.

Włączył diecezję bydgoską do metropolii gnieźnieńskiej.

3. Nowe granice archidiecezji gnieźnieńskiej, dołączając do jej 21 dekanatów, pozostałych po powstaniu diecezji bydgoskiej, 4 dekanaty archidiecezji poznańskiej i 4 dekanaty diecezji włocławskiej.

4. Diecezję świdnicką z 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej i 9 dekanatów diecezji legnickiej.

Stolicą nowej diecezji jest miasto Świdnica Śląska, jej patronem św. Stanisław, biskup i męczennik, a katedrą kościół św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy Śląskiej.

Włączył diecezję świdnicką do metropolii wrocławskiej.

Dekret zawierający szczegółowe normy wykonania powyższych decyzji Ojca Świętego wchodzi w życie dnia 25 marca 2004 r.

Mianował:

5. Abpa Władysława Ziółka, dotychczasowego arcybiskupa łódzkiego, arcybiskupem metropolitą łódzkim.

6. Bpa Jana Tyrawę, dotychczasowego biskupa pomocniczego w archidiecezji wrocławskiej, biskupem bydgoskim.

7. Ks. prof. dr. hab. Ignacego Deca, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, biskupem świdnickim.

Warszawa, 24 lutego 2004 r.

Abp Józef Kowalczyk
Nuncjusz apostolski

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama