Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - Watykan, 30 września — 27 października 2001 r.
Bp Anthony Leopold Raymond Peiris
Ordynariusz Kurunegali (Sri Lanka)

Słuchać głosu wiernychJan Paweł II od początku swego pontyfikatu wzywał biskupów do opracowania programów głębokiej odnowy Kościołów lokalnych, zgodnie ze wskazówkami Soboru Watykańskiego II, po to, «by [Kościół] mógł z nową energią podjąć swą misję ewangelizacyjną» (Novo millennio ineunte, 2).

Federacja Biskupów Azji na zgromadzeniu plenarnym w 1990 roku zaproponowała «nowy sposób bycia Kościołem». «Kościół w Azji musi stać się wspólnotą komunii, w której laikat, kapłani i osoby zakonne będą uznawać i akceptować siebie nawzajem jako siostry i bracia».

Trzeba zatem budować Kościół oparty na współuczestnictwie, Kościół, w którym dary Ducha Świętego, udzielane wszystkim wiernym, będą rozpoznawane i wykorzystywane, zaś członkowie Kościoła staną się ludźmi silnie zakorzenionymi w Bogu. Od nas, biskupów, wymaga to postawy zaufania do wiary i inicjatywy laikatu. Biskup musi — przykładem własnego życia — ukazywać nowego ducha komunii oraz model przywództwa o charakterze duszpasterskim, a nie apodyktycznym.

Małe wspólnoty chrześcijańskie przygotowują do uczestnictwa w życiu i misji Kościoła. Nasze strategie winny uwzględniać głos laikatu. Cały Kościół, jako jeden organizm, pozostaje na służbie Królestwa. Członkowie Kościoła, rozważając słowo Boże, kierują swoje myśli i dążenia ku Królestwu. Dzięki wspólnej pracy w miejscu zamieszkania członkowie wspólnot chrześcijańskich stają się gotowi do współpracy z wyznawcami innych religii; wraz z nimi będą budować lepszy świat dla wszystkich ludzi.

Wizyty duszpasterskie są dla biskupa okazją do poznania wiernych w kontekście najzwyklejszych czynności dnia codziennego, a także współuczestniczenia w radościach, smutkach i aspiracjach powierzonego mu ludu.

Biskup staje się znakiem nadziei, gdy pełniąc swą posługę duszpasterską wzoruje się na modelu Dobrego Pasterza (J 10, 14-16). Jako animator i współtwórca «nowego sposobu bycia Kościołem», jest on powołany także do realizowania «nowego sposobu bycia biskupem».


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota jedność Dobry Pasterz Synod Biskupów Azja współuczestnictwo
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W