Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Watykan, 7-28 października 2012 r.
Kard. Marc Ouellet

Odnowa relacji między biskupami a osobami konsekrowanymi

Kard. Marc Ouellet PSS, prefekt Kongregacji ds. BiskupówOdnosząc się do punktów 37-40 Instrumentum laboris, chciałbym potwierdzić, że nowej ewangelizacji nie można oddzielać od odnowy jedności kościelnej. Jedność ta określa misję Kościoła, który jest «znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego» (Lumen gentium, 1), i staje się najbardziej wymowną cechą świadectwa, które wierzący mogą dać współczesnym ludziom.

Jeden z aspektów odnowy jedności w Kościele dotyczy relacji pomiędzy jego wymiarem charyzmatycznym a wymiarem hierarchicznym. Właśnie wymiar charyzmatyczny należy do najcenniejszych zdobyczy eklezjologii katolickiej Soboru Watykańskiego II, choć należy jeszcze sprecyzować jego status eklezjologiczny. Wymiar ten wyraża się szczególnie w życiu konsekrowanym, które jest dla biskupów cennym zasobem i wyzwaniem.

W relacjach między hierarchią a życiem konsekrowanym zrodziło się wiele trudności: czasami z powodu niedoceniania charyzmatów i ich znaczenia w misji i jedności kościelnej; kiedy indziej z powodu skłonności niektórych osób konsekrowanych do kwestionowania Magisterium. Dlatego chciałbym przypomnieć dokument Mutuae relationes, który od końca lat siedemdziesiątych zarysowuje obraz dialogu w relacjach między biskupami a zakonnikami w Kościele, i który warto byłoby dostosować do dzisiejszych potrzeb, biorąc pod uwagę niezwykły rozwój wymiaru charyzmatycznego w Kościele w ostatnich dziesiątkach lat. Czytamy w nim: «Byłoby poważnym błędem uniezależniać, a jeszcze o wiele poważniejszym przeciwstawiać życie zakonne strukturom kościelnym, jak gdyby mogły istnieć osobno dwie rzeczywistości: jedna charyzmatyczna, druga zaś instytucjonalna; obydwa bowiem składniki, tj. dary duchowe i struktury kościelne, stanowią jedną, choć złożoną rzeczywistość» (por. Lumen gentium, 8; Mutuae relationes, 34).

Nowa ewangelizacja może zatem znaleźć dodatkowy mocny punkt w odnowie relacji między biskupami a osobami konsekrowanymi.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo nowa ewangelizacja hierarchia zakon życie konsekrowane Synod Biskupów diecezja osoba konsekrowana Mutuae relationes
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W