Pielgrzymowanie na ziemi z Jezusem jest pielgrzymowaniem do nieba

Kazanie wygłoszone w Rudach Raciborskich 15.08.1998 r.

(Rudy, 15.08.1998)

Pielgrzymowanie na ziemi z Jezusem jest pielgrzymowaniem do nieba

Drogi Księże Arcybiskupie, nasz Metropolito,
Księże Biskupie Kościoła Opolskiego,
Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni posłowie,
Zacni przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych.
Drodzy bracia kapłani, siostry zakonne.
Bracia i Siostry, biorący udział w dzisiejszej uroczystości.


Wstęp.

Dzień świąteczny, Uroczystość Matki Boskiej Wniebowziętej gromadzi nas w sanktuarium Madonny Rudzkiej. Przybyliśmy m.in. by brać udział w doniosłym akcie przekazania Diecezji Gliwickiej tego, co pozostało po dawnym, słynnym, wielce zasłużonym dla tych ziem Zakonie Ojców Cystersów, w tym, co pozostało z klasztoru i pałacu.

Przybyliśmy, by najpierw uczcić patronkę tej pięknej świątyni, która tak samo była zniszczona jak klasztor i zamek, ale by też oddać hołd Tej, do której przez wieki śpieszyli wierni ziemi śląskiej. Spieszyli do Niej, pielgrzymowali do Niej, bo Ona była pierwszym pielgrzymem Nowego Testamentu, bo Ona pierwsza - jak to wskazuje dzisiejsza Ewangelia - poucza nas, że pielgrzymować trzeba z Jezusem, a pielgrzymując z Jezusem zbliżać się do człowieka. Ona pierwsza daje odpowiedź na pytanie: dokąd prowadzi droga, po której kroczy się z Jezusem i za Jezusem? Nad portalem kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wyryte były słowa:

"Pielgrzymowanie na ziemi z Jezusem jest pielgrzymowaniem do nieba".

I. Pouczenie ze Słowa Bożego.

1.

Dzisiejszej uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodzi właśnie ta myśl. Maryja idzie z Jezusem, swoim Synem, Synem Bożym między ludzi - jak słyszeliśmy w Ewangelii. Innymi słowy pielgrzymuje sama w duchu rozradowana, idzie z radosną nowiną - czyli ewangelizuje.

Nie zrozumiemy Jej wyjścia z domu nazaretańskiego, Jej mocy w podjętym pielgrzymowaniu, Jej ewangelizowania, jeśli nie przybliżymy sobie tego TAK, wypowiedzianego dla Ducha Świętego, Jej otwartego serca i umysłu dla mocy Ducha Świętego. Gdy pielgrzymujemy w nowe - trzecie tysiąclecie, w Roku Ducha Świętego, to godzi się często rozważać właśnie tę scenę z życia Maryi. Lęka się Bożego planu. Prowadzi dialog z wysłańcem Bożym. On Ją uspokaja: Maryjo to zależy nie tylko, nie tyle od Twojej mocy, to przede wszystkim sprawa i moc Ducha Świętego. Podporządkowała serce i umysł Duchowi Świętemu. Jemu zaufała.

2.

Ojciec św. Jan Paweł II, gdy wykłada naukę o Duchu Świętym stwierdza m. in.: "Maryja jest dla nas przykładem i wzorem posłuszeństwa Duchowi Świętemu i zaufania Jego mocy". Dzięki temu otwarciu się na Ducha Świętego rozpoczyna po ziemi pielgrzymowanie z Jezusem:

a) Idzie z NIM do rodziny w Ain Karim

- do Betlejem, do prostych ludzi, do pasterzy

- do miasta - tamtejszej metropolii, jako 12-letnim do świątyni, gdzie gromadziły się rzesze przybyłe z różnych stron

- ucieka do Egiptu - by Jezusa chronić.

b) Potem idzie za NIM, by wsłuchiwać się w pouczenie Boże, otwierać serce i umysł dla Boga, bo przecież w świątyni w Nazarecie powiedział swoim bliskim: "Duch Pański spoczywa na Mnie abym głosił...". Więc Ona teraz za NIM podąża aż po krzyż. Za to wsłuchiwanie się w Boże pouczenie - pochwala Ją Jezus.

3.

W centrum całego Jej życia jest Chrystus. Sobór Watykański II podkreślił m. in. "Maryja Duchem Świętym zacieniona stała się pierwowzorem Kościoła". A św. Franciszek jeszcze w XIII w. wyraził to również bardzo prosto: "Maryja dzięki posłuszeństwu Duchowi Świętemu stała się chodzącym Kościołem".

 

II. Wymiar tego pouczenia na dziś.

1.

Tak postrzegali Maryję również pielgrzymujący przez wieki do tego sanktuarium Rudzkiego, przed oblicze Matki Boskiej Pokornej - kopii - jak na to wskazują historyczne przesłanki - obrazu Sancta Maria Maggiore - Salus Populi Romani z słynnej bazyliki rzymskiej. Tu w tej świątyni w XV w. przed kazaniem śpiewano już "Bogurodzica". Napływ pielgrzymów spowodował rozbudowę kościoła, przybudowanie kaplicy - Matki Boskiej; można rzec Jej tronu Rudzkiego - jakże ślicznej. Po sekularyzacji, gdy zabroniono w 1820 r. pielgrzymowania do tej świątyni, wierni w smutnych czasach, nadal chcieli mieć obraz życia Maryi blisko, więc udawali się przed oblicze M.B. Uśmiechniętej do Pszowa. Kroniki notują np. w 1853 r., że z samych Rud do Pszowa udało się 3500 pielgrzymów. Przez wiele lat, mimo zakazu, wychowankowie przyklasztornego - cysterskiego gimnazjum właśnie 15 sierpnia odbywali swoje zjazdy, które rozpoczynali Mszą św. w tym kościele. Rok jubileuszowy 1974 to ożywienie kultu maryjnego. To nawiązywanie do pięknej przeszłości. Po dzień dzisiejszy rozbrzmiewa tu pieśń do MB Rudzkiej w jej pierwotnym nawet sformułowaniu: "Śpiewajmy Maryi, sercem i ust(a)mi o salve Regina w kościele Rudzkim".

2.

Tak postrzegały Maryję niezliczone rzesze wiernych. Tak chcemy postrzegać Maryję i dziś i jutro. Być jak Maryja sercem i umysłem otwartym na Ducha Świętego, na jego moc, płynącą ze Słowa Bożego. Św. Paweł na określenie mocy Ducha Świętego używa również określenia dinamis. W mocy Ducha Świętego Maryja opuszcza Dom Nazaretański i śpieszy z radosną nowiną do człowieka - ewangelizuje. Była w Wieczerniku, gdy na zgromadzonych tam apostołów zstępuje Duch Święty. W tej mocy apostołowie wyruszają z Wieczernika, opuszczają jak Maryja Nazaret, by głosić: "trzeba głosić Chrystusa, trzeba też więcej słuchać Boga niż człowieka".

3.

Max Turian, Konwertyta powiedział: "Stałem się prawdziwym uczniem Chrystusa, gdy moje życie zostało wprowadzone na orbitę ciągłego oddziaływania Ducha Świętego, w Jego Boże pouczenie".

4.

Ojciec św. w czasie ostatniej pielgrzymki do Austrii wołał m. in. "Wczytujcie się w alfabet wiary przekazywany, spisany pod natchnieniem Ducha Świętego a rozpoznacie gramatykę życia - reguły życia, plan życia jaki Bóg ma względem każdego człowieka... Jezus nie szuka wyłącznie osób, które będą za Nim wiwatowały na Jego cześć. On szuka tych, którzy pójdą z Nim i za Nim jak Maryja. Oto droga każdego z nas".

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Pielgrzymować na ziemi z Jezusem - jak Maryja, to pielgrzymować w kierunku, gdzie Maryja została z duszą i ciałem wzięta, którą dziś czcimy już jako Wniebowziętą. Amen.

+ Jan Wieczorek,

ordynariusz diecezji gliwickiej

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama