Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Pięćdziesiątnica — chrzest Kościoła

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 11 maja 2008Drodzy bracia i siostry!

Obchodzimy dziś uroczystość Pięćdziesiątnicy, która była starożytnym świętem żydowskim, upamiętniającym Przymierze, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem na górze Synaj (por. Wj 19). Stała się ona również świętem chrześcijańskim ze względu na to, co wydarzyło się przy okazji tego święta po upływie 50 dni od Paschy Jezusa. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie w Wieczerniku, kiedy zstąpił na nich z mocą Duch Święty pod postacią wiatru i ognia. Zaczęli wówczas głosić w wielu językach dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa (por. 2, 1-4). Był to «chrzest Duchem Świętym», zapowiedziany wcześniej przez Jana Chrzciciela: «Ja was chrzczę wodą (...) — mówił do tłumów — lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie (...) On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem» (Mt 3, 11). Istotnie, celem całej misji Jezusa było obdarowanie ludzi Duchem Bożym i ich ochrzczenie przez odnawiające «obmycie». Wypełniło się to, gdy On został uwielbiony (por. J 7, 39), czyli poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie: wtedy Duch Boży został obficie wylany, niczym kaskada, która może oczyścić każde serce, ugasić pożar zła i rozpalić w świecie ogień Boskiej miłości.

W Dziejach Apostolskich Pięćdziesiątnica jest przedstawiona jako spełnienie tej obietnicy, a zatem jako uwieńczenie całej misji Jezusa. On sam po zmartwychwstaniu polecił uczniom pozostać w Jerozolimie, bo — powiedział — «wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym» (Dz 1, 5), i dodał: «otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi» (Dz 1, 8). A zatem Pięćdziesiątnica w szczególny sposób jest chrztem Kościoła, który rozpoczyna swoją powszechną misję na ulicach Jerozolimy od niezwykłego głoszenia Ewangelii w językach różnych ludów. W tym chrzcie Duchem Świętym wymiar osobisty jest nieodłączny od wspólnotowego, «ja» ucznia od «my» Kościoła. Duch uświęca osobę i jednocześnie czyni ją żywym członkiem mistycznego Ciała Chrystusa, współpracownikiem misji, jaką jest dawanie świadectwa Jego miłości. Urzeczywistnia się to poprzez sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: chrzest i bierzmowanie. W moim orędziu na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży 2008 r. zachęciłem ludzi młodych, by odkrywając obecność Ducha Świętego w swoim życiu, uświadamiali sobie, jak ważne są te sakramenty. Dziś chcę do tego zachęcić wszystkich: odkrywajmy, drodzy bracia i siostry, jak pięknie jest otrzymać chrzest w Duchu Świętym; uświadamiajmy sobie, że nasz chrzest i bierzmowanie są niewyczerpanym źródłem łaski. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, by wyjednała dla Kościoła także dziś nową Pięćdziesiątnicę, która pozwoli wszystkim, a zwłaszcza młodzieży, z radością żyć i dawać świadectwo Ewangelii.

Apel w sprawie Libanu

Z głębokim niepokojem obserwowałem w minionych dniach sytuację w Libanie, gdzie w związku z polityczną niemocą najpierw doszło do agresji słownej, a potem do starć zbrojnych, w których wyniku wiele osób zostało rannych i zabitych. Choć w ostatnich godzinach napięcie zelżało, uważam dziś za swój obowiązek wezwać Libańczyków do odrzucenia logiki konfliktu i agresji, która w tym drogim kraju może mieć nieodwracalne następstwa.

Dialog, wzajemne zrozumienie i dążenie do rozsądnego kompromisu są jedyną możliwością dla Libanu, by odzyskał swoje podstawy instytucjonalne, a jego ludność — bezpieczeństwo, potrzebne, by na co dzień żyć godnie z nadzieją na przyszłość.

Oby Liban, za wstawiennictwem Matki Bożej Libańskiej, potrafił z odwagą stanąć na wysokości swojego powołania i być dla Bliskiego Wschodu i całego świata znakiem, że pokojowe i konstruktywne współżycie ludzi jest naprawdę możliwe. Różne wspólnoty, które go tworzą — jak przypomniała Posynodalna Adhortacja Nowa nadzieja dla Libanu (por. n. 1) — stanowią zarazem «bogactwo, oryginalność i trudność. Jednakże wspólnym zadaniem wszystkich mieszkańców Libanu jest sprawić, by żył». Z Maryją, Najświętszą Panną modlącą się w dniu Pięćdziesiątnicy, prosimy Wszechmogącego o obfite wylanie Ducha Świętego, Ducha jedności i zgody, by wszystkich natchnął pragnieniem pokoju i pojednania.

Po polsku Benedykt XVI powiedział:

Dzisiaj w Krakowie odbywa się tradycyjna procesja i Msza św. ku czci św. Stanisława. Jednoczymy się w modlitwie z biskupami i wiernymi zgromadzonymi na Skałce. Duch Święty, który objawił się w życiu męczennika jako dar niezłomnej wiary i męstwa, niech napełnia wszystkich miłością Boga i braci. Niech Jego obecność i błogosławieństwo stale wam towarzyszy.

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół ewangelizacja sakramenty Duch Święty misja pięćdziesiątnica Liban obietnica Zesłanie Ducha Świętego

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W