Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Jesteśmy włączeni w głęboką więź Jezusa z Ojcem

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 20 maja 2012Drodzy bracia i siostry!

Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu — jak mówi księga Dziejów Apostolskich — Jezus wstąpił do nieba, to znaczy wrócił do Ojca, który Go posłał na świat. W wielu krajach tajemnica ta jest świętowana nie w czwartek, ale dzisiaj, w niedzielę po nim. Wniebowstąpienie Pańskie oznacza wypełnienie się zbawienia, rozpoczętego w chwili wcielenia. Po ostatnim pouczeniu swych uczniów Jezus wstępuje do nieba (por. Mk 16, 19). «Nie oddzielił się jednak od naszej kondycji» (por. Prefacja); w swym człowieczeństwie bowiem włączył wraz z sobą ludzi w głęboką więź z Ojcem i w ten sposób objawił ostateczny cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Tak jak dla nas zstąpił z nieba oraz dla nas cierpiał i umarł na krzyżu, tak samo dla nas zmartwychwstał i powrócił do Boga, który dzięki temu nie jest już daleki. Św. Leon Wielki wyjaśnia, że wraz z tą tajemnicą «zostaje ogłoszona nieśmiertelność nie tylko duszy, ale i ciała. Dziś bowiem nie tylko zostaliśmy potwierdzeni jako posiadacze raju, ale wniknęliśmy także w Chrystusa na wysokościach niebios» (De Ascensione Domini, Tractatus 73, 2. 4: CCL 138 A, 451. 453). Dlatego też uczniowie na widok Nauczyciela unoszącego się z ziemi i wznoszącego się w górę nie czuli smutku, jak można by sądzić, ale przeciwnie — doświadczyli wielkiej radości i poczuli się pobudzeni do głoszenia zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią (por. Mk 16, 20). A zmartwychwstały Pan działał przez nich, udzielając każdemu właściwego charyzmatu. Tak o tym pisze św. Paweł: «Rozdał ludziom dary. (...) On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, (...) dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do (...) miary wielkości według Pełni Chrystusa» (Ef 4, 8. 11-13).

Drodzy przyjaciele, Wniebowstąpienie mówi nam, że w Chrystusie nasze człowieczeństwo zostaje wyniesione na wysokości Boga; w ten sposób za każdym razem, gdy się modlimy, ziemia łączy się z niebem. Tak jak kadzidło, spalając się, unosi w górę dym, tak samo gdy zanosimy do Pana ufną modlitwę w Chrystusie, przenika ona niebiosa i dociera do samego Boga — On ją przyjmuje i jej wysłuchuje. W znanym dziele św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel czytamy, że «gdy się tedy pragnie osiągnąć spełnienie pragnień naszego serca, najlepiej jest zwrócić siły swej modlitwy do tego celu, który Bogu jest najmilszy. Otrzymamy wtedy nie tylko to, o co prosimy, tj. zbawienie, lecz także to, co Bóg uzna za odpowiednie i dobre dla nas, choćbyśmy o to nie prosili» (Libro III, cap. 44, 2, Roma 1991, 335).

Na zakończenie błagajmy Maryję Pannę, aby pomogła nam rozważać dobra niebieskie, jakie Pan nam obiecuje, i stawać się coraz bardziej wiarygodnymi świadkami Jego zmartwychwstania, prawdziwego Życia.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Drodzy bracia i siostry! Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego tematem jest «Milczenie i słowo drogą ewangelizacji». Milczenie i słuchanie jest integralną częścią porozumiewania się, jest sprzyjającym miejscem spotkania ze Słowem Bożym i z naszymi braćmi i siostrami. Zachęcam wszystkich do modlitwy, aby porozumiewanie się, w jakiejkolwiek formie, służyło zawsze nawiązywaniu autentycznego dialogu z bliźnim, który byłby oparty na wzajemnym szacunku, słuchaniu i wymianie.

Jednoczymy się w modlitwie z katolikami w Chinach

Czwartek, 24 maja, jest dniem poświęconym liturgicznemu wspomnieniu Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Chrześcijan, czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium Szeszan w Szanghaju: jednoczmy się w modlitwie z wszystkimi katolikami w Chinach, aby głosili z pokorą i radością Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, aby byli wierni swojemu Kościołowi i Następcy Piotra oraz na co dzień żyli zgodnie z wiarą, którą wyznają. Niech Maryja, wierna Dziewica umacnia chińskich katolików na ich drodze, ożywia ich modlitwę i sprawi, że stanie się ona cenna w oczach Pana, niech dzięki Jej wstawiennictwu wzrasta przyjaźń i uczestnictwo Kościoła powszechnego w drodze Kościoła, który jest w Chinach.

Nowa inicjatywa włoskiego Ruchu dla Życia

Serdecznie pozdrawiam tysiące członków włoskiego Ruchu dla Życia, którzy zgromadzili się w Auli Pawła VI. Drodzy przyjaciele, wasz ruch zawsze angażował się w obronę ludzkiego życia, zgodnie z nauczaniem Kościoła. W tym duchu podjęliście nową inicjatywę, nazwaną «Jeden z nas», której celem jest wspieranie godności i praw każdej istoty ludzkiej od samego poczęcia. Wzywam was i zachęcam do tego, byście byli zawsze świadkami i budowniczymi kultury życia.

po polsku:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wniebowstąpienie Pańskie, które dzisiaj obchodzimy, kieruje naszą myśl ku Chrystusowi, który powraca do domu Ojca, by przygotować nam miejsce i kiedyś zabrać nas do siebie (por. J 14, 2-3). Niech ta prawda pomaga nam w odnajdywaniu celu i sensu naszego życia, w pełnieniu obowiązków i włączaniu się w budowanie «cywilizacji miłości». Z serca wam błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Duch Święty przebóstwienie człowieczeństwo Leon Wielki nieśmiertelność wniebowstąpienie Jan od Krzyża dary duchowe więź z Bogiem pragnienia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W