Pierwszy świadek Jezusa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 24.06.2007

Drodzy Bracia i Siostry!

Dziś, 24 czerwca, obchodzimy w liturgii uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, którego całe życie było podporządkowane Chrystusowi, podobnie jak życie Maryi, Jego Matki. Jan Chrzciciel był prekursorem, «głosem» posłanym, by zwiastować Słowo wcielone. Dlatego upamiętniać jego narodzenie znaczy w rzeczywistości czcić Chrystusa, wypełnienie obietnic wszystkich proroków, z których największym był Jan Chrzciciel, powołany, by «przygotować drogę» przed Mesjaszem (por. Mt 11, 9-10).

Wszystkie Ewangelie rozpoczynają opowiadanie o życiu publicznym Jezusa od sceny, w której przyjmuje On od Jana chrzest w Jordanie. Św. Łukasz przedstawia pojawienie się Chrzciciela w bogatym kontekście historycznym. Również moja książka Jezus z Nazaretu rozpoczyna się od chrztu Jezusa w Jordanie, wydarzenia, które w tamtej epoce rozeszło się szerokim echem. Ludzie ściągali z Jerozolimy i ze wszystkich zakątków Judei, by słuchać Jana i przyjmować od niego chrzest w rzece, wyznając swoje grzechy (por. Mk 1, 5). Sława chrzczącego proroka urosła tak dalece, że wielu zadawało sobie pytanie, czy to nie on jest Mesjaszem. On jednak — podkreśla ewangelista — stanowczo temu zaprzecza: «Ja nie jestem Mesjaszem» (J 1, 20). Pozostaje on w każdym razie pierwszym «świadkiem» Jezusa, otrzymał bowiem wskazówkę z nieba: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym» (J 1, 33). To właśnie wydarzyło się, kiedy Jezus po otrzymaniu chrztu wyszedł z wody: Jan zobaczył Ducha, który na Niego zstąpił w postaci gołębicy. Wtedy właśnie «poznał» w pełni, kim rzeczywiście jest Jezus z Nazaretu, i zaczął z Nim «zapoznawać» Izrael (por. J 1, 31), mówiąc, że On jest Synem Bożym i Odkupicielem człowieka: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata» (J 1, 29).

Jako autentyczny prorok Jan dawał świadectwo prawdzie w sposób bezkompromisowy. Piętnował łamanie Bożych przykazań również wtedy, gdy czynili to możni. I tak oskarżenie o cudzołóstwo Heroda i Herodiady przypłacił życiem, wieńcząc męczeństwem swoją służbę Chrystusowi, który jest wcieleniem Prawdy. Prośmy o wstawiennictwo jego i Najświętszą Maryję Pannę, aby również za naszych dni Kościół potrafił pozostać zawsze wierny Chrystusowi i odważnie dawać świadectwo Jego prawdzie i Jego miłości do wszystkich.

Po polsku Benedykt XVI powiedział:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziś wspominamy narodziny św. Jana Chrzciciela. Pan Jezus powiedział, że «między narodzonymi z niewiast nie powstał większy» (Mt 11, 11) od niego. Jego wstawiennictwu polecam wszystkich, którzy za jego przykładem wprowadzają w świecie sprawiedliwość Królestwa Bożego. Niech Bóg wam błogosławi!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama