Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Kongres Eucharystyczny w Ankonie

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 11.09.2011Drodzy bracia i siostry!

Zanim zakończymy tę uroczystą Mszę św., modlitwa Anioł Pański zachęca nas, byśmy w Najświętszej Maryi Pannie kontemplowali bezmiar miłości, z której pochodzi sakrament Eucharystii. Dzięki «fiat» Maryi Panny Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Rozważając tajemnicę wcielenia, zwracamy się wszyscy — umysłem i sercem — ku sanktuarium Świętego Domku w Loreto, od którego dzieli nas zaledwie kilka kilometrów. Cała ziemia regionu Marche jest oświetlana duchową obecnością Maryi w Jej historycznym sanktuarium, która przydaje piękna tym wzgórzom i czyni je jeszcze bardziej łagodnymi! Jej powierzam w tej chwili miasto Ankonę, diecezję, region Marche i całe Włochy, aby w narodzie włoskim zawsze była żywa wiara w misterium eucharystyczne, które w każdym mieście i w każdej wiosce, od Alp po Sycylię, uobecnia zmartwychwstałego Chrystusa, źródło nadziei i pociechy w życiu codziennym, zwłaszcza w trudnych chwilach.

Dziś powracamy myślą także do 11 września sprzed dziesięciu lat. Wspominając przed Panem życia ofiary zamachów dokonanych w tamtym dniu i ich rodziny, wzywam przywódców państw i ludzi dobrej woli do odrzucenia raz na zawsze przemocy jako sposobu rozwiązywania problemów, opierania się pokusom nienawiści oraz do działania w społeczeństwie, kierując się zasadami solidarności, sprawiedliwości i pokoju.

Na koniec za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny modlę się do Pana o wynagrodzenie tym wszystkim, którzy pracowali przy przygotowaniu i organizacji tego Krajowego Kongresu Eucharystycznego, a do nich kieruję płynące z serca najgorętsze podziękowanie!

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja codzienność Kongres Eucharystyczny Ankona fiat 11 września 9/11
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W