reklama

Słuchajmy razem, co mówi do nas Pan

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" - rozpoczęcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce 4.10.2009


Benedykt XVI

Słuchajmy razem, co mówi do nas Pan

4 X 2009 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»

Drodzy bracia i siostry!

Dziś rano w Bazylice św. Piotra została odprawiona Msza św. na otwarcie ii Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce, podczas której modlitwy były odmawiane również w różnych językach afrykańskich. Mój czcigodny poprzednik Jan Paweł ii zwołał pierwszy «Synod afrykański» w 1994 r., w perspektywie roku 2000 i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Papież, który w swojej gorliwości misjonarskiej wielokrotnie pielgrzymował do Afryki, zebrał dorobek refleksji tamtego zgromadzenia w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa, dając nowy bodziec do ewangelizacji kontynentu. To nowe zgromadzenie, odbywające się po upływie 15 lat, ma na celu — jako kontynuacja pierwszego — przegląd dokonań, pogłębienie pewnych aspektów i analizę najnowszych wyzwań. Wybrany temat: «Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju», dopełniają słowa Chrystusa skierowane do uczniów: «Wy jesteście solą ziemi (...) Wy jesteście światłem świata» (Mt 5, 13. 14).

Synod jest zawsze wielkim doświadczeniem kościelnym, doświadczeniem, w którym wyraża się kolegialna odpowiedzialność pasterska za specyficzny aspekt życia Kościoła bądź — jak w tym wypadku — za lud chrześcijański żyjący na określonym obszarze geograficznym. Papież i jego najbliżsi współpracownicy zbierają się razem z wyznaczonymi członkami zgromadzenia, ekspertami i audytorami, by omówić wybraną tematykę. Trzeba podkreślić, że nie jest to sympozjum naukowe ani zebranie programowe. Słucha się relacji i wystąpień w auli, dyskutuje się w grupach, ale wszyscy dobrze wiemy, że to nie my jesteśmy głównymi postaciami, ale liczy się Pan, Jego Duch Święty, który prowadzi Kościół. Dla wszystkich najważniejszą rzeczą jest słuchanie: słuchanie siebie nawzajem i słuchanie wszyscy razem tego, co Pan chce nam powiedzieć. Dlatego Synod odbywa się w klimacie wiary i modlitwy, w pobożnym posłuszeństwie Słowu Bożemu. Do Następcy Piotra należy zwoływanie zgromadzeń synodalnych, przewodniczenie im, zbieranie dorobku obrad i udzielanie odpowiednich wskazówek duszpasterskich.

Drodzy przyjaciele, Afryka jest kontynentem, którego bogactwo ludzkie jest nadzwyczajne. Obecnie liczba jego mieszkańców sięga blisko miliarda, a ogólna liczba urodzeń jest najwyższa w skali świata. Afryka jest ziemią, na której bujnie zakwita życie ludzkie, ale to życie nękane jest przez wiele rodzajów ubóstwa, a niekiedy znosi poważne niesprawiedliwości. Kościół stara się je zwalczać siłą Ewangelii i przez konkretną solidarność, wyrażaną za pośrednictwem licznych dzieł i przedsięwzięć charytatywnych. Módlmy się do Najświętszej Maryi Panny, aby pobłogosławiła ii Zgromadzenie synodalne poświęcone Afryce i wyprosiła pokój i rozwój dla tego wielkiego i drogiego kontynentu.

Klęski żywiołowe w regionie Pacyfiku i południowo-wschodniej Azji

A teraz kieruję myśli do ludności regionu Pacyfiku i południowo-wschodniej Azji, które w tych dniach padły ofiarą wielkich klęsk żywiołowych: tsunami na wyspach Samoa i Tongo, tajfunu na Filipinach, który dotarł następnie do Wietnamu, Laosu i Kambodży, i straszliwego trzęsienia ziemi w Indonezji. Te katastrofy spowodowały wielkie straty w ludziach, wiele osób zaginęło, inni zostali bez dachu nad głową, ogromne są też straty materialne.

Powódź w okolicach Mesyny

Myślę też o ludziach cierpiących na skutek powodzi na Sycylii, zwłaszcza w okolicach Mesyny. Zachęcam wszystkich do przyłączenia się do mnie w modlitwie za ofiary i za ich bliskich. Duchem jestem blisko z wszystkimi bezdomnymi i poszkodowanymi, proszę Boga, by ulżył ich cierpieniom. Zwracam się z apelem do wspólnoty międzynarodowej, aby tym braciom i siostrom nie zabrakło naszej solidarności i wsparcia.

Zamieszki w Gwinei

Gdy kończy się spotkanie na «Anioł Pański» w tę szczególną niedzielę, w którą zainaugurowałem ii Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce, nie mogę nie wspomnieć o konfliktach, które obecnie zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu ludów kontynentu afrykańskiego. W tych dniach śledziłem z niepokojem wstrząsające wydarzenia, w których użyto przemocy w stosunku do ludności Gwinei. Składam kondolencje rodzinom ofiar, zachęcam strony konfliktu do dialogu i pojednania i jestem przekonany, że nie będą szczędzić sił, by znaleźć stosowne i sprawiedliwe rozwiązanie.

Różaniec z Afryką i dla Afryki

W najbliższą sobotę po południu, 10 października, razem z ojcami synodalnymi będę przewodniczył w Auli Pawła vi specjalnemu nabożeństwu różańcowemu «z Afryką i dla Afryki», przygotowanemu przez rzymskich studentów. Włączą się w modlitwę dzięki połączeniu satelitarnemu studenci z kilku krajów afrykańskich. Drodzy studenci, spodziewam się, że przybędziecie licznie, by zawierzyć Maryi Sedes Sapientiae rozwój Kościoła i społeczeństwa na kontynencie afrykańskim.

po polsku:

Bardzo serdecznie pozdrawiam Polaków. Wspominając św. Franciszka, szczególnie pozdrawiam dzisiaj wspólnoty franciszkanów, którzy świętują w Krakowie 800-lecie zatwierdzenia reguły zakonnej i ich charyzmatu. Módlcie się ze mną, by wiernie trwali w miłości Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego, niosąc ludziom ewangeliczną radość. Całej rodzinie franciszkańskiej i wam wszystkim z serca błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama