Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (5-26 X 2008 r.)
Benedykt XVI

Synod — przemierzanie drogi razem

5 X 2008 — Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy bracia i siostry!

Dziś rano Mszą św. odprawioną w bazylice św. Pawła za Murami rozpoczęło się XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które potrwa trzy tygodnie i będzie obradowało na temat: «Słowo Boże w życiu i misji Kościoła». Znacie wartość i rolę tego szczególnego zgromadzenia biskupów, wybranych tak, by reprezentowali cały episkopat, i wezwanych, by wspierali Następcę św. Piotra skuteczną pomocą, wyrażając w ten sposób i umacniając komunię Kościoła. Jest to ważna instytucja, ustanowiona we wrześniu 1965 r. przez mojego czcigodnego poprzednika sługę Bożego Pawła VI (por. List apost. motu proprio «Apostolica sollicitudo») w końcowej fazie Soboru Watykańskiego II, aby odpowiedzieć na postulat zawarty w dekrecie o zadaniach biskupów (por. Dekret Christus Dominus, 5). Cele Synodu Biskupów są następujące: umacnianie ścisłej jedności i współpracy papieża i biskupów z całego świata; dostarczanie bezpośrednich i dokładnych informacji o sytuacji i problemach Kościoła; umacnianie zgodności co do nauczania i działalności duszpasterskiej; rozważanie kwestii ważnych i aktualnych. Te różne zadania są koordynowane przez stały sekretariat, którego działalność podlega wprost i bezpośrednio władzy Biskupa Rzymu.

Synodalność jest konstytutywnym wymiarem Kościoła: polega na tym, że przybywa się razem z innymi z każdego ludu i kultury, by stać się jednym w Chrystusie i razem iść za Nim, za Tym, który powiedział: «Ja jestem drogą, prawdą i życiem» (J 14, 6).

Greckie słowo sýnodos, złożone z przedrostka syn, czyli «z», i odós, co znaczy «droga», podsuwa bowiem myśl o «przemierzaniu drogi razem», a to właśnie jest doświadczeniem ludu Bożego w historii zbawienia. Tematem, jaki wybrałem na rozpoczynające się dzisiaj Zwyczajne Zgromadzenie Synodu, przychylając się do autorytatywnych opinii w tej kwestii, jest Słowo Boże w życiu i misji Kościoła w ujęciu duszpasterskim. W fazie przygotowawczej uczestniczyło bardzo wiele Kościołów lokalnych na całym świecie. Nadesłały one swoje sugestie do Sekretariatu Synodu, który opracował Instrumentum laboris, i wokół tego właśnie dokumentu będzie się toczyła dyskusja 253 ojców synodalnych: 51 z Afryki, 62 z Ameryki, 41 z Azji, 90 z Europy i 9 z Oceanii. Oprócz nich są liczni eksperci i audytorzy, mężczyźni i kobiety, jak również «bratni delegaci» z innych Kościołów i Wspólnot kościelnych, a także kilku specjalnych wysłanników.

Drodzy bracia i siostry, zachęcam was wszystkich do wspierania prac Synodu modlitwą, prosząc zwłaszcza o macierzyńskie wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę, doskonałą Uczennicę Bożego Słowa.

Biblia dzień i noc

Dziś wieczorem z inicjatywy telewizji RAI rozpocznie się szczególne wydarzenie, któremu nadano tytuł «Biblia dzień i noc». Będzie to nieprzerwane czytanie całej Biblii, przez siedem dni i siedem nocy, od dziś do przyszłej soboty 11 października, transmitowane na żywo przez telewizję. Miejscem czytania będzie rzymska bazylika Świętego Krzyża Jerozolimskiego, a wszystkich lektorów będzie prawie 1200 z 50 różnych krajów; część z nich została wybrana według klucza ekumenicznego, wielu zgłosiło się dobrowolnie. Wydarzenie to stanowi dobrą oprawę Synodu Biskupów o Słowie Bożym. Ja sam rozpocznę czytanie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, które będzie transmitowane dziś wieczorem o godz. 19 w I programie telewizji RAI. Słowo Boże będzie mogło wejść do domów i towarzyszyć życiu rodzin i pojedynczych osób. Jeśli to ziarno zostanie dobrze przyjęte, przyniesie obfite owoce.

po polsku:

Pozdrawiam wszystkich Polaków. Waszym modlitwom polecam obrady Synodu Biskupów. Prośmy o światło Ducha Świętego, abyśmy coraz lepiej poznawali znaczenie Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła, jak też w naszym osobistym doświadczeniu wiary. Niech Bóg wam błogosławi!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wiara Słowo Boże ateizm Synod Biskupów wspólna droga czytanie Biblii RAI synodalność Biblia dzień i noc

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W