Austria i jej mieszkańcy są mi jeszcze bliżsi

Przemówienie pożegnalne na lotnisku - podróż do Austrii 7-9.09.2007


Benedykt XVI

Austria i jej mieszkańcy są mi jeszcze bliżsi

9 września — Wiedeń-Schwechat. Przemówienie pożegnalne

Wizyta Benedykta XVI w Austrii zakończyła się na stołecznym lotnisku Wiedeń-Schwechat. Papież przybył tam o godz. 19.45. Żegnali go przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Heinzem Fischerem i kanclerzem Alfredem Gusembauerem. Po wysłuchaniu hymnów Austrii i Stolicy Apostolskiej prezydent i Papież wygłosili przemówienia pożegnalne. O godz. 20.30 Papież odleciał do Rzymu.

Szanowny Panie Prezydencie!

W chwili pożegnania z Austrią, na zakończenie mojej pielgrzymki z okazji 850-lecia narodowego sanktuarium w Mariazell, z sercem przepełnionym wdzięcznością przebiegam raz jeszcze w myślach te bogate w przeżycia dni. Czuję, że ten piękny kraj i jego mieszkańcy stali mi się jeszcze bliżsi.

Z serca dziękuję moim współbraciom w episkopacie, rządowi, jak również wszystkim pełniącym odpowiedzialne funkcje w życiu publicznym, a nie mniej gorąco licznym wolontariuszom, którzy przyczynili się do dobrego zorganizowania tej wizyty. Wszystkim życzę, aby obficie korzystali z łaski, którą otrzymaliśmy w tych dniach. Szczególne i gorące osobiste podziękowanie składam panu, szanowny panie prezydencie, za słowa wypowiedziane w czasie tej ceremonii pożegnalnej, za towarzyszenie mi w czasie pielgrzymki i za wszelkie okazane mi względy. Dziękuję!

Mogłem doświadczyć na nowo, że Mariazell jest szczególnym miejscem łaski, miejscem, które w tych dniach przyciągnęło nas wszystkich i wewnętrznie umocniło na dalszą drogę. Wielka rzesza tych, którzy razem z nami uczestniczyli w tym święcie — przy bazylice, w miasteczku i całej Austrii — winna być dla nas zachętą do patrzenia z Maryją na Chrystusa i podążania z pełną ufnością drogą ku przyszłości. To pięknie, że wiatr i brzydka pogoda nie zdołały nam przeszkodzić, a w gruncie rzeczy dodatkowo wzmogły naszą radość.

Już na początku wspólna modlitwa na placu Am Hof zgromadziła nas, znosząc granice między narodami, i pokazała gościnne otwarcie Austrii, które jest jedną z wielkich zalet tego kraju.

Niech dążenie do wzajemnego zrozumienia i twórcze budowanie wciąż nowych dróg do umacniania wzajemnego zaufania ludzi i narodów nadal inspirują politykę krajową i zagraniczną tego kraju! Wiedeń dzięki swoim doświadczeniom dziejowym i ze względu na położenie w samym centrum Europy może wnieść tu swój wkład, konsekwentnie uwydatniając znaczenie przenikania tradycyjnych wartości kontynentu, inspirowanych wiarą chrześcijańską, do instytucji europejskich; a także w zakresie umacniania relacji międzynarodowych, międzykulturowych i międzyreligijnych.

W pielgrzymce naszego życia co jakiś czas wdzięczni za przebytą drogę zatrzymujemy się i z nadzieją modlimy się w intencji drogi, którą mamy pokonać. Tego rodzaju postój zrobiłem i ja w opactwie Heiligenkreuz. Pielęgnowana tam przez mnichów cysterskich tradycja łączy nas z naszymi korzeniami, których siła i piękno pochodzą w gruncie rzeczy od samego Boga.

Dziś miałem sposobność świętować razem z wami niedzielę — dzień Pański — w katedrze św. Stefana, która reprezentowała wszystkie parafie Austrii. Przy tej okazji w szczególny sposób łączyłem się z wiernymi wszystkich parafii Austrii.

Wzruszającym momentem było dla mnie na koniec spotkanie z wolontariuszami z organizacji pomocy społecznej, których w Austrii jest bardzo wiele i mają różnorakie formy. Tysiące wolontariuszy, których mogłem zobaczyć, reprezentują wiele tysięcy swoich kolegów, którzy w całym kraju poprzez swoją gotowość do pomocy ukazują najszlachetniejsze cechy człowieka i pozwalają wierzącym poznać miłość Chrystusa.

Wdzięczność i radość wypełniają w tej chwili moje serce. Wam wszystkim, którzy byliście świadkami tych dni, którzy włożyliście wiele trudu i wiele pracy, aby bogaty program mógł być realizowany bez zakłóceń, którzy całym sercem uczestniczyliście w pielgrzymce i w uroczystościach, jeszcze raz najserdeczniej dziękuję. Żegnając się, powierzam teraźniejszość i przyszłość tego kraju wstawiennictwu Matki Łaskawej z Mariazell — Magna Mater Austriae, oraz wszystkim świętym i błogosławionym Austrii. Wraz z nimi chcemy patrzeć na Chrystusa, który jest naszym życiem i naszą nadzieją. Ze szczerym uczuciem sympatii wam oraz wszystkim bardzo serdeczne «Vergelt's Gott» — Bóg zapłać.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama