Afryko, bądź światłem świata

Przemówienie podczas przekazania Kościołom afrykańskim adhortacji "Africae munus" - Podróż Apostolska Benedykta XVI do Beninu 18-20.11.2011


Benedykt XVI

Afryko, bądź światłem świata

20 XI 2011 — Uroczyste przekazanie Kościołom afrykańskim adhortacji apostolskiej «Africae munus»

Na zakończenie Mszy św. na stadionie w Kotonu Benedykt XVI przekazał przedstawicielom episkopatów Afryki adhortację apostolską «Africae munus»i wygłosił następujące przemówienie.

Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!

Podczas tej uroczystej Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za dar II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce, które obradowało w październiku 2009 r. na temat: «Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju: 'Wy jesteście solą ziemi. (...) Wy jesteście światłem świata'» (Mt 5, 13-14). Dziękuję wszystkim ojcom synodalnym za ich wkład w prace tego zgromadzenia synodalnego. Wdzięczność wyrażam także sekretarzowi generalnemu Synodu Biskupów, abpowi Nikoli Eteroviciowi za wykonaną pracę oraz za słowa, jakie skierował do mnie w waszym imieniu.

Po podpisaniu wczoraj posynodalnej adhortacji apostolskiej Africae munus, dziś z radością przekazuję ją wszystkim Kościołom partykularnym za waszym pośrednictwem — przewodniczących Konferencji Episkopatów Afryki, zarówno krajowych, jak i regionalnych, oraz przewodniczących Synodów Katolickich Kościołów Wschodnich. Po przyjęciu tego dokumentu nastąpi na poziomie lokalnym faza przyswajania i wprowadzania w życie treści teologicznych, eklezjologicznych, duchowych i duszpasterskich zawartych w tej adhortacji. Celem tego tekstu jest promowanie, popieranie i umacnianie różnych już istniejących inicjatyw lokalnych. Ma on także inspirować do dalszych inicjatyw na rzecz Kościoła katolickiego w Afryce.

po angielsku:

Jedną z pierwszych misji Kościoła jest głoszenie Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii ad gentes, to znaczy ewangelizacja osób, które w taki czy inny sposób są dalekie od Kościoła. Mam nadzieję, że ta adhortacja będzie was prowadziła w głoszeniu Dobrej Nowiny Jezusa w Afryce. Nie jest ona tylko orędziem lub słowem. Jest przede wszystkim otwarciem się i przylgnięciem do Osoby: Jezusa Chrystusa, Słowa Wcielonego. Tylko On ma słowa życia wiecznego (por. J 6, 68)! Na wzór Chrystusa wszyscy chrześcijanie są powołani, by odzwierciedlać miłosierdzie Ojca i światło Ducha Świętego. Ewangelizacja zakłada pojednanie i do niego prowadzi oraz krzewi pokój i sprawiedliwość.

po portugalsku:

Umiłowany Kościele w Afryce, stawaj się coraz bardziej solą ziemi, tej ziemi, którą Jezus Chrystus pobłogosławił swoją obecnością, kiedy znalazł tutaj schronienie! Bądź solą ziemi afrykańskiej, pobłogosławionej krwią tak wielu męczenników, mężczyzn, kobiet i dzieci, świadków wiary chrześcijańskiej aż po najwyższy dar życia! Stań się światłem świata, światłem Afryki, która często, pośród doświadczeń, szuka drogi pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich swoich mieszkańców. Twoim światłem jest Jezus Chrystus, «Światłość świata» (J 8, 12). Niech Bóg cię błogosławi, umiłowana Afryko!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama