Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Aby słowo Boże oświecało nasze życie

25 I 2007 — Do uczestników posiedzenia XI Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów25 stycznia Ojciec Święty przyjął uczestników V posiedzenia XI Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, którego celem było zamknięcie procedur związanych z XI Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów, poświęconym Eucharystii, i przygotowanie kolejnego, które odbędzie się w dniach 5-26 października 2008 r.; jego tematem będzie: «Słowo Boże w życiu i misji Kościoła». Jak powiedział na rozpoczęcie audiencji sekretarz generalny Synodu Biskupów abp Nikola Eterović, obecnie dobiegają końca prace nad przygotowaniem «Lineamenta», czyli dokumentu, który ma pomóc w refleksji i dyskusji nad tematem Synodu w Kościołach partykularnych.

Drodzy i czcigodni Bracia!

Dziękuję wam za wizytę. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, poczynając od sekretarza generalnego Synodu Biskupów, któremu dziękuję za słowa skierowane do mnie w imieniu was wszystkich. Po raz piąty zebraliście się pod jego przewodnictwem, aby zamknąć procedury związane z XI Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym i rozpocząć przygotowania do przyszłego zgromadzenia. Witam was pozdrowieniem Apostoła Narodów, którego niezwykłe nawrócenie dziś wspominamy: «Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!» (1 Kor 1, 3). Jezus jest najwyższym pasterzem Kościoła i w Jego imię oraz z Jego polecenia sprawujemy pieczę nad Jego owczarnią z pełnym oddaniem, aż po całkowity dar z naszego życia.

Tematem przyszłego Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, dwunastego z kolei, będzie Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Wszyscy wiedzą, jak ważne jest to zagadnienie, którego omówienia najczęściej domagali się zresztą pasterze Kościołów partykularnych, o czym świadczy przeprowadzona konsultacja. Od dawna już wskazywano na potrzebę zajęcia się tym tematem. I łatwo można to zrozumieć, ponieważ działalność w sferze duchowej, która wyraża, a zarazem umacnia życie i misję Kościoła, musi się opierać na słowie Bożym. Zważywszy ponadto, że jest ono skierowane do wszystkich uczniów Pana — o czym nam przypomniał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan — wymaga specjalnej czci i posłuszeństwa, aby było przyjmowane również jako naglące wezwanie do pełnej komunii między wierzącymi w Chrystusa.

Temu tematowi poświęciliście wiele pracy i wysiłku i doszliście już do ostatniej fazy redagowania Lineamenta. Dokument ten ma zaspokoić potrzebę, którą bardzo wyraźnie odczuwają pasterze, a mianowicie, by w coraz większym stopniu ułatwiać nawiązywanie kontaktu ze słowem Bożym na medytacji i modlitwie. Dziękuję wam za to godne uznania dzieło, które teraz kończycie wraz z Sekretariatem Generalnym Synodu Biskupów i grupą cieszących się uznaniem ekspertów. Dzięki krótkiej, ale bardzo interesującej prezentacji księdza arcybiskupa mogłem się dowiedzieć, ile włożyliście w nie pracy. Jestem pewny, że kiedy zostaną opublikowane, Lineamenta staną się ważnym narzędziem, które pomoże całemu Kościołowi zgłębić tematykę przyszłego zgromadzenia synodalnego. Wyrażam płynące z serca życzenie, by pomogło ono odkryć na nowo znaczenie słowa Bożego w życiu każdego chrześcijanina oraz każdej wspólnoty kościelnej i świeckiej, a także zapał misyjny, którego źródłem jest słowo Boże. Jak przypomina List do Hebrajczyków, jest ono żywe i skuteczne (por. 4, 12) i oświeca naszą drogę w ziemskiej pielgrzymce do pełnego urzeczywistnienia Królestwa Bożego.

Jeszcze raz dziękuję wam, drodzy bracia, za dzisiejszą wizytę. Zapewniam o szczególnej pamięci w modlitwie w waszych intencjach i polecam was matczynej opiece Najświętszej Maryi Panny, która wydała na świat Jezusa Chrystusa, żywe Słowo, które stało się ciałem. Na znak wdzięczności i z nadzieją, że Duch Święty będzie czuwał nad przyszłym zgromadzeniem Kościoła powszechnego, udzielam wam Błogosławieństwa Apostolskiego i chętnie obejmuję nim wszystkich, którzy są powierzeni waszej pasterskiej pieczy.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja Słowo Boże biskupi Synod Biskupów lineamenta przygotowanie Synodu Biskupów konsultacja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W