reklama

Heroiczna wierność Papieżowi i Stolicy Apostolskiej

Przemówienie do Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, 7.05.2012

W Sali Klementyńskiej Benedykt XVI spotkał się z członkami Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej z okazji obchodzonego 6 maja jej święta i przysięgi rekrutów składanej w tym samym dniu. W audiencji uczestniczyły rodziny gwardzistów oraz ich krewni i przyjaciele. Poniżej zamieszczamy przemówienie Papieża.

Panie komendancie, księże prałacie kapelanie, drodzy oficerzy i członkowie Gwardii Szwajcarskiej, szanowni goście, drodzy bracia i siostry!

Serdecznie was wszystkich witam. W szczególności witam rekrutów, którym dziś towarzyszą ich rodzice, krewni i przyjaciele; a także przedstawicieli władz Szwajcarii, którzy przybyli na tę radosną uroczystość. Wy, drodzy gwardziści, macie zaszczyt pracować przez kilka lat w sercu chrześcijaństwa i mieszkać w Wiecznym Mieście. Wasze rodziny oraz ci, którzy chcieli razem z wami przeżywać te odświętne dni, połączyli swój udział w ceremonii przysięgi z pielgrzymką do Grobów Apostołów. Wszystkim życzę, aby tu, w Rzymie, w sposób szczególny doświadczyli powszechności Kościoła i umocnili oraz pogłębili wiarę, zwłaszcza dzięki chwilom modlitwy i spotkaniom, które wypełniają te dni.

Funkcje, jakie pełni Gwardia Szwajcarska, to bezpośrednia służba Papieżowi i Stolicy Apostolskiej. Zasługuje zatem na żywe uznanie fakt, że młodzi ludzie decydują się poświęcić parę lat swojego życia, oddając się całkowicie do dyspozycji Następcy Piotra i jego współpracownikom. Waszą pracę charakteryzuje niewątpliwa wierność Papieżowi, która okazała się heroiczna w czasie «sacco di Roma» — zdobycia i złupienia Rzymu w 1527r., kiedy to 6 maja wasi poprzednicy oddali swoje życie. Szczególna służba Gwardii Szwajcarskiej nie mogła w owych czasach i nie może również dzisiaj być pełniona bez owych cech, którymi odznacza się każdy z jej członków: niezłomna wiara katolicka, wierność Kościołowi i Jezusowi Chrystusowi oraz miłość do nich, rzetelność i wytrwałość w małych i wielkich zadaniach codziennych, odwaga i pokora, altruizm i dyspozycyjność. Wasze serce musi cechować się tymi cnotami, kiedy pełnicie służbę honorową i bezpieczeństwa w Watykanie.

Bądźcie uwrażliwieni jedni na drugich, by wspierać się w codziennej pracy i nawzajem się budować, i zachowujcie styl ewangelicznej miłości względem osób, które spotykacie każdego dnia. W Piśmie Świętym wezwanie do miłości bliźniego jest związane z przykazaniem miłowania Boga całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił (por. Mk 12, 29-31). Aby darzyć braci miłością, trzeba czerpać ją ze źródła miłości Bożej, dzięki długim chwilom modlitwy, stałemu wsłuchiwaniu się w Słowo Boże i życiu całkowicie skoncentrowanemu na tajemnicy Eucharystii.

Sekretem skuteczności waszej pracy tu w Watykanie, jak również każdego waszego projektu jest zatem stałe odniesienie do Chrystusa. Dało o tym świadectwo także niemało waszych poprzedników, którzy wyróżnili się nie tylko w wykonywaniu swej pracy, ale także zaangażowaniem w życie chrześcijańskie. Niektórzy zostali powołani do pójścia za Panem drogą kapłaństwa czy życia konsekrowanego i odpowiedzieli z gotowością i entuzjazmem. Inni natomiast ukoronowali pomyślnie sakramentem małżeństwa swoje powołanie do życia małżeńskiego. Dziękuję Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra, za rozmaite dary i różne misje, jakie wam powierza, i modlę się, abyście również wy, którzy rozpoczynacie swoją służbę, mogli w pełni odpowiedzieć na powołanie Chrystusa, idąc za Nim z wierną wielkodusznością.

Drodzy przyjaciele! Wykorzystajcie czas, który spędzicie tu w Rzymie, by zacieśniać przyjaźń z Chrystusem, by coraz bardziej miłować Jego Kościół i podążać ku mecie każdego prawdziwego życia chrześcijańskiego: ku świętości.

Niech Maryja Dziewica, którą w sposób szczególny czcimy w maju, pomaga wam każdego dnia coraz bardziej doświadczać głębokiej komunii z Bogiem, która dla nas wierzących rozpoczyna się na ziemi, a pełnię osiągnie w niebie. Zostaliśmy bowiem powołani — jak przypomina św. Paweł — do tego, abyśmy byli «współobywatelami świętych i domownikami Boga» (Ef 2, 19). Z tymi uczuciami zapewniam was o stałej pamięci w modlitwie i z serca udzielam każdemu z was błogosławieństwa apostolskiego.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao