Jezus wszedł na zawsze w historię ludzką i wciąż w niej żyje

Przesłanie na międzynarodowy kongres na temat "Jezus, nasz współczesny", 9.02.2012

Czcigodny Brat Kard. Angelo Bagnasco Arcybiskup Metropolita Genui, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch

Z okazji międzynarodowego kongresu na temat: «Jezus, nasz współczesny», odbywającego się w Rzymie od 9 do 11 lutego 2012 r., zorganizowanego z inicjatywy Komitetu ds. Projektu Kulturalnego Konferencji Episkopatu Włoch, kieruję serdeczne pozdrowienia do ciebie, czcigodny Bracie, do obecnych kardynałów i biskupów, do referentów, organizatorów oraz wszystkich uczestników tego ważnego wydarzenia.

Bardzo się cieszę, że postanowiliście poświęcić osobie Jezusa kilkudniowe obrady na temat różnych dyscyplin i projektów kulturalnych, które znajdą oddźwięk we wspólnocie kościelnej i społecznej Włoch, i jestem wam za to wdzięczny. W istocie wiele sygnałów świadczy o tym, że imię i orędzie Jezusa z Nazaretu nawet w czasach tak znacznego rozproszenia i zamieszania często budzą zainteresowanie i silnie przyciągają również tych, którym nie udaje się przyjąć Jego słowa zbawienia. Czujemy zatem potrzebę, by rozbudzać w sobie samych i wszędzie pragnienie coraz głębszego i pełniejszego zrozumienia rzeczywistej postaci Jezusa Chrystusa, które może być wynikiem jedynie hermeneutyki wiary w owocnej relacji z racją historyczną. W tym celu napisałem dwie książki poświęcone Jezusowi z Nazaretu.

Jest rzeczą wielce znamienną, że w ramach prac nad rozwojem kulturalnym wspólnoty chrześcijańskiej rozważany jest temat, który nie może być uważany za wyłączny przedmiot dyscyplin sakralnych, o czym wyraźnie świadczy szeroki wachlarz kompetencji i wielość głosów zaproszonych do udziału w kongresie. Ewangelizacja kultury, która jest celem Projektu Kulturalnego Konferencji Episkopatu Włoch, ma za podstawę przekonanie, że życie osoby i danego ludu może być ożywiane i przemieniane we wszystkich swych wymiarach przez Ewangelię, aby mogło osiągnąć w pełni swój cel i swoją prawdę.

W czasie mojego pontyfikatu wielokrotnie przypominałem o tym, że rzeczą pierwszorzędnej wagi jest otwieranie Bogu drogi w sercach i w życiu ludzi. «Z Nim czy bez Niego — wszystko się zmienia» — tak zwięźle głosiło hasło poprzedniego kongresu Komitetu ds. Projektu Kulturalnego. Nasze życie możemy zawierzyć nie jakiejś nieokreślonej wyższej istocie czy jakiejś sile kosmicznej, ale Bogu, którego oblicze Ojca poznaliśmy przez Syna, «pełnego łaski i prawdy» (J 1, 14). To Jezus jest kluczem, otwierającym nam bramę mądrości i miłości, pokonującym naszą samotność i podtrzymującym żywą nadzieję w obliczu tajemnicy zła i śmierci. Dzieje Jezusa z Nazaretu, w którego imię jeszcze dziś wielu wierzących w różnych krajach świata stawia czoło cierpieniom i prześladowaniom, nie mogą zatem pozostać zamknięte w odległej przeszłości, ale mają decydujące znaczenie dla naszej wiary dzisiaj.

Co oznacza twierdzenie, że Jezus z Nazaretu, który żył w Galilei i Judei przed 2000 lat, jest «współczesny» każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, żyjącym dziś i w każdym czasie? Wyjaśnia nam to Romano Guardini słowami, które są równie aktualne jak wówczas, gdy zostały napisane: «Jego ziemskie życie weszło w wieczność i w ten sposób jest powiązane z każdą godziną czasu ziemskiego, odkupionego przez Jego ofiarę (...) W wierzącym dokonuje się niewysłowiona tajemnica: Chrystus, który jest 'w górze', 'zasiadający po prawicy Ojca' (Kol 3, 1), jest także 'w' tym człowieku, z pełnią swojego odkupienia; albowiem w każdym chrześcijaninie wypełnia się na nowo życie Chrystusa, Jego dorastanie, Jego dojrzałość, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, co stanowi jego prawdziwe życie» (Il testamento di Gesu [Testament Jezusa], Milano 1993, s. 141).

Jezus wszedł na zawsze w historię ludzką i wciąż w niej żyje, ze swoim pięknem i mocą, w tym słabym i zawsze potrzebującym oczyszczenia, ale także nieskończenie pełnym miłości Bożej ciele, którym jest Kościół. Do Niego zwraca się on w liturgii, by Go wysławiać i otrzymać autentyczne życie. Współczesność Jezusa jawi się w szczególny sposób w Eucharystii, w której On jest obecny ze swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. To właśnie sprawia, że Kościół jest współczesny każdemu człowiekowi, może ogarnąć wszystkich ludzi i wszystkie epoki, ponieważ prowadzi go Duch Święty, aby kontynuował dzieło Jezusa w historii.

Powierzając te refleksje Tobie, czcigodny Bracie, przesyłam z serca Tobie oraz wszystkim uczestnikom kongresu serdeczne pozdrowienia oraz życzenia pomyślnych rezultatów. Wspieram wasze prace modlitwą oraz Błogosławieństwem Apostolskim, wyjednującym coraz silniejszą więź z Jezusem oraz z Ojcem, który Go do nas posłał.

Watykan, 9 lutego 2012 r.

Benedictus PP XVI

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama