Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Niech światowe spotkanie młodzieży ukaże dynamizm Kościoła i jego wieczną młodość

6 IV 2009 — Audiencja dla młodzieży hiszpańskiejDrodzy przyjaciele!

Z wielką radością przyjmuję na tej audiencji tak liczną grupę przybyłą z Madrytu i z całej Hiszpanii, aby przejąć krzyż, który będzie pielgrzymował przez wiele miast aż do Madrytu, gdzie w 2011 r. odbędzie się Światowy Dzień Młodzieży. Serdecznie pozdrawiam arcybiskupa Madrytu kard. Antonia Marię Rouca Varelę, który przewodzi tej pielgrzymce, głównego organizatora Dnia Młodzieży, biskupa pomocniczego Cesara Augusta Franca Martineza i innych biskupów, księży i katechetów, którzy zechcieli tu przybyć. Pozdrawiam serdecznie przede wszystkim was, drodzy młodzi ludzie, którzy biorąc ten krzyż, wyznajecie swoją wiarę w Tego, który miłuje was bezgranicznie, w Pana Jezusa, którego tajemnicę paschalną będziemy obchodzić w tych świętych dniach. Jak mówiłem przy innych okazjach, «wiara, na swój sposób, potrzebuje widzieć i dotykać. Spotkanie z krzyżem, którego się dotyka i który jest niekiedy wewnętrznym spotkaniem z Tym, który umarł za nas na krzyżu. Spotkanie z krzyżem budzi w młodych ludziach pamięć o tym Bogu, który zechciał stać się człowiekiem i z nami cierpieć» (przemówienie do członków Kurii Rzymskiej, 22 grudnia 2008 r.). Ucieszyliście mnie mówiąc, że w Wielki Piątek krzyż, który teraz dostaliście, poniesiecie w procesji ulicami Madrytu, gdzie będzie on wielbiony i czczony.

Zachęcam was, byście odkrywając w krzyżu nieskończoną miarę miłości Chrystusa, mogli mówić za św. Pawłem: «Życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie» (Ga 2, 20). Tak, drodzy młodzi ludzie, Chrystus ofiarował się za każdego z was i kocha was w sposób niepowtarzalny i bardzo indywidualny. Odpowiedzcie na miłość Chrystusa, oddając Mu z miłością swoje życie. W ten sposób przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży, rozpoczęte przez was z wielką nadzieją i oddaniem, przyniosą spodziewane owoce, czyli odnowią i utrwalą doświadczenie spotkania z Chrystusem, który dla nas umarł i zmartwychwstał.

Podążajcie śladami Chrystusa! On jest waszym celem, waszą drogą i waszą nagrodą. W wybranym przeze mnie haśle Dnia Młodzieży w Madrycie Apostoł Paweł mówi: postępujcie «zakorzenieni i zbudowani w Chrystusie, mocni w wierze» (por. Kol 2, 7). Niewątpliwie, życie jest drogą. Nie jest jednak drogą niepewną, bez wyraźnego celu, ale prowadzi do Chrystusa, będącego celem ludzkiego życia i historii. Na tej drodze będziecie mogli spotkać Tego, który ofiarowując własne życie z miłości, otwiera przed wami bramy do życia wiecznego. Zachęcam was więc do pogłębiania wiary, która daje sens waszemu życiu, do ugruntowania waszych przekonań, abyście byli niezachwiani pomimo codziennych trudności. Chciałbym poza tym, byście w drodze do Chrystusa potrafili zainteresować innych młodych ludzi, swoich przyjaciół, towarzyszy nauki i pracy, tak aby i oni Go poznali i uznali za Pana swego życia. Dlatego pozwólcie, by Duch Święty — moc z Wysoka, która jest w was — objawił się ze swoją niezmierną siłą przyciągania. Dzisiejsza młodzież potrzebuje odkryć nowe życie pochodzące od Boga, nasycić się prawdą, mającą źródło w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym, którą Kościół otrzymał jako skarb, by dawać ją wszystkim ludziom.

Drodzy młodzi ludzie, ten czas przygotowań do Dnia Młodzieży w Madrycie jest także szczególną okazją, by cieszyć się łaską przynależności do Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa. Dzień Młodzieży ukazuje dynamizm Kościoła i jego wieczną młodość. Kto kocha Chrystusa, z taką samą pasją kocha także Kościół, gdyż to on pozwala nam żyć w ścisłej łączności z Panem. Niech nie zabraknie inicjatyw, dzięki którym młodzi ludzie mogą czuć się członkami Kościoła w pełnej łączności ze swymi pasterzami i z Następcą św. Piotra. Módlcie się wspólnie, otwierając drzwi waszych parafii, stowarzyszeń i ruchów, aby wszyscy mogli czuć się w Kościele jak we własnym domu, w którym są kochani taką samą miłością Bożą. Wyznawajcie swoją wiarę i żyjcie nią z ogromną radością, która jest darem Ducha Świętego. W ten sposób wasze serca oraz serca waszych przyjaciół przygotują się na to wielkie święto, jakim jest Światowy Dzień Młodzieży, i wszyscy doświadczymy nowej epifanii młodości Kościoła.

W tych tak pięknych dniach Wielkiego Tygodnia, który rozpoczął się wczoraj, zachęcam was do kontemplowania Chrystusa w tajemnicach Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. W nich znajdziecie to, co przewyższa wszelką mądrość i wiedzę, czyli miłość Bożą objawioną w Chrystusie. Uczcie się od Niego, który «nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu» (Mk 10, 45). Taki jest charakter miłości Chrystusa, której znakiem jest krzyż pełen chwały; na nim wywyższony jest Chrystus z otwartym sercem, widocznym dla wszystkich, aby świat mógł patrzeć i zobaczyć, poprzez Jego doskonałe człowieczeństwo, miłość, która nas zbawia. Tym samym krzyż staje się znakiem życia, ponieważ na nim Chrystus zwycięża grzech i śmierć poprzez całkowite ofiarowanie samego siebie. Dlatego musimy objąć i wielbić krzyż naszego Pana, uznać go za swój, wziąć go — jak Cyrenejczyk — na swe barki, by uczestniczyć w jedynej rzeczywistości, która może zbawić całą ludzkość (por. Kol 1, 24). Podczas chrztu św. zostaliście naznaczeni krzyżem Chrystusa i całkowicie do niego należycie. Stawajcie się coraz bardziej go godni i nigdy nie wstydźcie się tego najwyższego znaku miłości.

Dzięki takiej głęboko chrześcijańskiej postawie prowadzone przez was przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży będą owocne i uwieńczy je sukces, bowiem — jak mówi św. Paweł — wszystko możemy w Tym, który nas umacnia (por. Flp 4, 13), a w Chrystusie ukrzyżowanym objawiona nam została moc i mądrość Boża (por. 1 Kor 1, 24). Pozwólcie, by moc i mądrość napełniły was, przekazujcie je innym i pod opieką Najświętszej Maryi Panny przygotowujcie z oddaniem i radością przyszły Dzień Młodzieży, podczas którego Madryt będzie miejscem promieniującym wiarą i życiem, gdzie młodzi ludzie z całego świata z entuzjazmem będą oddawać cześć Chrystusowi.

Zanieście moje serdeczne pozdrowienia waszym rodzinom, przyjaciołom i kolegom, którzy nie mogli tu dzisiaj przybyć i którym z serca błogosławię.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Dziękuję.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież naśladowanie Chrystusa krzyż zwycięstwo nad śmiercią Madryt Światowe Dni Młodzieży duszpasterstwo młodzieży Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie kontemplowanie Chrystusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W