Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Od przyjaźni z Jezusem zależy wasze szczęście

10 IV 2006 — Do uczestników Kongresu UNIV 2006W Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia, Benedykt XVI spotkał się w Auli Pawła VI z uczestnikami UNIV 2006 — kongresu młodzieży akademickiej, organizowanego co roku w Wielkim Tygodniu w Rzymie przez prałaturę personalną Opus Dei. Pomysłodawcą dorocznych zlotów młodzieży, korzystającej z duszpasterskiej posługi prałatury, był św. Josemaría Escrivá de Balaguer. Na tegoroczne 39. spotkanie przybyło ponad 6 tys. młodych ludzi z ok. 200 uczelni. Brali oni udział również w liturgii «Triduum» paschalnego, poznawali Rzym i historię chrześcijaństwa oraz uczestniczyli w programie formacyjnym, którego temat w tym roku dotyczył relacji między kulturą a środkami społecznego przekazu.

Drodzy Przyjaciele!

Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, którzy kontynuując tę trwającą już od lat tradycję, przybyliście do Rzymu, aby tu przeżywać Wielki Tydzień i uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu UNIV. Pochodzicie, jak można zauważyć, z wielu krajów i żywo interesujecie się formacją chrześcijańską, jaką prałatura Opus Dei prowadzi w waszych miastach. Witam was na tym spotkaniu i dziękuję wam za przybycie. Pozdrawiam w szczególności waszego prałata bpa Javiera Echevarrię Rodrigueza, a także waszego młodego przedstawiciela, i dziękuję im za słowa, w których wyrazili uczucia was wszystkich.

Przyjaciele Boga

Wasz pobyt w Rzymie, sercu chrześcijańskiego świata, w Wielkim Tygodniu pozwala wam intensywnie przeżywać misterium paschalne. Pozwala wam w szczególności głębiej przeżyć spotkanie z Chrystusem, zwłaszcza poprzez kontemplację Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. To On, jak napisałem w Orędziu na XXI Światowy Dzień Młodzieży, nadaje kierunek waszym krokom, waszym studiom uniwersyteckim i waszym przyjaźniom na drogach codziennego życia. Osobiste spotkanie z Boskim Nauczycielem, który nazywa was przyjaciółmi (por. J 15, 15), również dla każdego z was może być, tak jak było w przypadku apostołów, początkiem niezwykłej przygody, polegającej na tym, że staniecie się apostołami dla waszych rówieśników, aby i oni, tak jak wy, mogli doświadczyć przyjaźni z Bogiem, który stał się człowiekiem, z Bogiem, który stał się moim przyjacielem. Nigdy nie zapominajcie, drodzy młodzi, że od spotkania i od przyjaźni z Jezusem zależy, w ostatecznym rozrachunku, wasze, nasze szczęście.

Aby media służyły człowiekowi

Bardzo interesujący wydaje mi się temat, który zgłębiacie podczas waszego kongresu, a mianowicie: kultura a środki społecznego przekazu. Musimy niestety stwierdzić, że w naszych czasach nie zawsze nowe technologie i media sprzyjają międzyludzkim relacjom, szczeremu dialogowi, przyjaźni między osobami; nie zawsze pomagają pielęgnować głęboką relację z Bogiem. Dobrze wiem, że dla was przyjaźń i kontakty z innymi ludźmi, zwłaszcza z waszymi rówieśnikami, stanowią ważną część codziennego życia. Jest niezbędne, abyście uważali Jezusa za jednego z waszych najbliższych przyjaciół, więcej, za najważniejszego przyjaciela. A wtedy zobaczycie, że przyjaźń z Nim otworzy was na innych, których uznacie za braci, i pozwoli wam rozwijać szczerą przyjaźń z każdym z nich. Jezus Chrystus jest bowiem «wcieloną miłością Boga» (por. Deus caritas est, 12), i tylko w Nim można znaleźć siłę, by obdarzyć braci ludzkimi uczuciami i miłością nadprzyrodzoną w duchu służby, który przejawia się przede wszystkim w zrozumieniu. Jest to bardzo ważna rzecz: wiedzieć, że drugi mnie rozumie, i samemu starać się go zrozumieć.

«Apostolat przez przyjaźń»

Drodzy młodzi, pozwólcie, że powtórzę wam to, co powiedziałem waszym rówieśnikom zgromadzonym w Kolonii w sierpniu ubiegłego roku: ten, kto odkrył Chrystusa, nie może nie prowadzić do Niego również i innych, ponieważ wielkiej radości nie zachowuje się tylko dla siebie, ale przekazuje się ją innym. Oto zadanie, które Pan wam powierza; to właśnie jest «apostolat przez przyjaźń», który św. Josemaría, założyciel Opus Dei, opisuje jako «przyjaźń 'osobistą', z poświęceniem, szczerą: ty na ty, od serca do serca» (Bruzda, n. 191). Każdy chrześcijanin jest powołany do bycia przyjacielem Boga, a dzięki Jego łasce do przyciągania do Niego swoich przyjaciół. Miłość apostolska staje się w ten sposób prawdziwą pasją, która wyraża się w przekazywaniu innym szczęścia, jakie znaleźliśmy w Jezusie. Św. Josemaría przypomina wam również kilka kluczowych słów waszej duchowej drogi: «Komunia, zjednoczenie, współdzielenie się, zawierzenie: Słowo, Chleb, Miłość» (Droga, n. 535) — są to wielkie słowa, które wskazują istotne momenty naszej drogi. Jeśli będziecie pielęgnować przyjaźń z Jezusem, jeśli będziecie regularnie przystępować do sakramentów, a zwłaszcza sakramentów pokuty i Eucharystii, będziecie mogli stać się «nowym pokoleniem apostołów, obierających za swój fundament słowo Chrystusa, zdolnych odpowiadać na wyzwania naszych czasów i gotowych wszędzie głosić Ewangelię» (por. Orędzie na XXI Światowy Dzień Młodzieży, «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 4/2006, s. 7).

Niech Najświętsza Maryja Panna pomaga wam zawsze wypowiadać wasze «tak» Panu, który wzywa was, byście szli za Nim, i niech wstawia się za wami św. Josemaría. Życzę wam, abyście przeżywali Wielki Tydzień w atmosferze modlitwy i refleksji, obcując z tak licznymi zabytkami wiary chrześcijańskiej obecnymi w Rzymie, i z serca błogosławię wam, tym, którzy zajmują się waszą formacją, i wszystkim waszym bliskim.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież ewangelizacja Opus Dei apostolstwo przyjaźń przyjaciel młodość apostolat Światowy Dzień Młodzieży UNIV
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W